Sueco

Traducciones detalladas de definiera de sueco a inglés

definiera:

definiera verbo (definierar, definierade, definierat)

 1. definiera (fastlägga; bestämma)
  to determine; to define; to outline
  • determine verbo (determines, determined, determining)
  • define verbo (defines, defined, defining)
  • outline verbo (outlines, outlined, outlining)
 2. definiera (karakterisera; beskriva; utmärka)
  to characterize; to characterise
  – describe or portray the character or the qualities or peculiarities of 1
  • characterize verbo, americano (characterizes, characterized, characterizing)
   • You can characterize his behavior as that of an egotist1
   • This poem can be characterized as a lament for a dead lover1
  • characterise verbo, británico
  to define
  – determine the essential quality of 1
  • define verbo (defines, defined, defining)
  to depict; to describe
  – give a description of 1
  • depict verbo (depicts, depicted, depicting)
  • describe verbo (describes, described, describing)
  to mark
  • mark verbo (marks, marked, marking)
 3. definiera (beskriva närmare)
  to state precisely; to define
  • state precisely verbo (states precisely, stated precisely, stating precisely)
  • define verbo (defines, defined, defining)
 4. definiera (avgränsa; bestämma; begränsa; utstaka; markera)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate verbo (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline verbo (outlines, outlined, outlining)
  • fence off verbo (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out verbo (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define verbo (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define verbo (defines, defined, defining)
  • map out verbo (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in verbo (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out verbo (traces out, traced out, tracing out)
  • fence verbo (fences, fenced, fencing)

Conjugaciones de definiera:

presens
 1. definierar
 2. definierar
 3. definierar
 4. definierar
 5. definierar
 6. definierar
imperfekt
 1. definierade
 2. definierade
 3. definierade
 4. definierade
 5. definierade
 6. definierade
framtid 1
 1. kommer att definiera
 2. kommer att definiera
 3. kommer att definiera
 4. kommer att definiera
 5. kommer att definiera
 6. kommer att definiera
framtid 2
 1. skall definiera
 2. skall definiera
 3. skall definiera
 4. skall definiera
 5. skall definiera
 6. skall definiera
conditional
 1. skulle definiera
 2. skulle definiera
 3. skulle definiera
 4. skulle definiera
 5. skulle definiera
 6. skulle definiera
perfekt particip
 1. har definierat
 2. har definierat
 3. har definierat
 4. har definierat
 5. har definierat
 6. har definierat
imperfekt particip
 1. hade definierat
 2. hade definierat
 3. hade definierat
 4. hade definierat
 5. hade definierat
 6. hade definierat
blandad
 1. definiera!
 2. definiera!
 3. definierad
 4. definierande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for definiera:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
determine fastställande; ordnat
fence gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; staket; stängsel
fence in stängsel
fence off stängsel
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
characterise beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
characterize beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
clearly define avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; tydligt definiera
define avgränsa; begränsa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; markera; utmärka; utstaka berätta; beskriva; förklara; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; återberätta
demarcate avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka plombera; plugga igen; stoppa igen; tamponera
depict beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; måla av; porträttera; rapportera; skildra; teckna; återberätta
describe beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta
determine bestämma; definiera; fastlägga bestämma
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka fäktas
fence in avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; skydda; stängsla in; täcka
fence off avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avgränsa; inhägna; plombera; plugga igen; skydda; stoppa igen; stängsla in; tamponera; täcka
map out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
mark beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anteckna; beteckna; bocka av; brännmärka; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på
mark out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
outline avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; fastlägga; markera; utstaka ange huvuddragen av; beskriva; beskriva i sina grunddrag; skildra; skissera; teckna
state precisely beskriva närmare; definiera
trace out avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka klottra; krafsa; skrapa
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
characterise karaktärisera
characterize karaktärisera
depict utmåla
determine determinera
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
fence in kringgärda; omhägna
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring

Sinónimos de "definiera":


Wiktionary: definiera


Cross Translation:
FromToVia
definiera define definierenWissenschaft: die Bedeutung eines Begriffs genau festlegen

Traducciones relacionadas de definiera