Resumen
Sueco a inglés:   más información...
 1. förkunna:
 2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de förkunna de sueco a inglés

förkunna:

förkunna verbo (förkunnar, förkunnade, förkunnat)

 1. förkunna (proklamera)
  to announce; to proclaim; to declare; to state; to expound
  • announce verbo (announces, announced, announcing)
  • proclaim verbo (proclaims, proclaimed, proclaiming)
  • declare verbo (declares, declared, declaring)
  • state verbo (states, stated, stating)
  • expound verbo (expounds, expounded, expounding)
 2. förkunna (tillkännage)
  to announce; to proclaim
  • announce verbo (announces, announced, announcing)
  • proclaim verbo (proclaims, proclaimed, proclaiming)
 3. förkunna (kungöra; anmäla; avisera)
  to inform; to announce
  • inform verbo (informs, informed, informing)
  • announce verbo (announces, announced, announcing)
 4. förkunna (inleda; proklamera; förebåda)
  to herald; to ring in; to start; to begin; to open
  • herald verbo (heralds, heralded, heralding)
  • ring in verbo (rings in, rang in, ringing in)
  • start verbo (starts, started, starting)
  • begin verbo (begins, beginning)
  • open verbo (opens, opened, opening)
 5. förkunna (ropa ut; tillkännage namn)
  to proclaim; declare names

Conjugaciones de förkunna:

presens
 1. förkunnar
 2. förkunnar
 3. förkunnar
 4. förkunnar
 5. förkunnar
 6. förkunnar
imperfekt
 1. förkunnade
 2. förkunnade
 3. förkunnade
 4. förkunnade
 5. förkunnade
 6. förkunnade
framtid 1
 1. kommer att förkunna
 2. kommer att förkunna
 3. kommer att förkunna
 4. kommer att förkunna
 5. kommer att förkunna
 6. kommer att förkunna
framtid 2
 1. skall förkunna
 2. skall förkunna
 3. skall förkunna
 4. skall förkunna
 5. skall förkunna
 6. skall förkunna
conditional
 1. skulle förkunna
 2. skulle förkunna
 3. skulle förkunna
 4. skulle förkunna
 5. skulle förkunna
 6. skulle förkunna
perfekt particip
 1. har förkunnat
 2. har förkunnat
 3. har förkunnat
 4. har förkunnat
 5. har förkunnat
 6. har förkunnat
imperfekt particip
 1. hade förkunnat
 2. hade förkunnat
 3. hade förkunnat
 4. hade förkunnat
 5. hade förkunnat
 6. hade förkunnat
blandad
 1. förkunna!
 2. förkunna!
 3. förkunnad
 4. förkunnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förkunna:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
herald förelöpare; herold
open spelrum
start början; initiativ
state beskaffenhet; kondition; land; nation; position; situation; skick; status; tillstånd
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
announce anmäla; avisera; förkunna; kungöra; proklamera; tillkännage anmäla; annonsera; förklara; göra sin åsikt hörd; informera; kungöra; meddela; reportera; tillkännage
begin förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; bjuda; börja; engagera; ge sig i väg; ge sig in i; inbjuda; inlåta sig i; insvepa; invitera; slå in; starta; sticka ifrån; veckla in
declare förkunna; proklamera avge; betyga; deklarera; förklara; notera; skriva ner; tillkännagiva; upge
declare names förkunna; ropa ut; tillkännage namn
expound förkunna; proklamera belysa; berätta; beskriva; förklara; illustrera; kasta ljus över; klargöra; rapportera; skildra; återberätta
herald förebåda; förkunna; inleda; proklamera
inform anmäla; avisera; förkunna; kungöra anmäla; berätta; förklara; göra känt; göra sin åsikt hörd; göra uppmärksam på; informera; instruera; meddela; rapportera; reportera; tillkännage; upplysa
open förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; breda ut; börja; introducera; låsa upp; presentera; skruva på; sätta på; utveckla; veckla ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
proclaim förkunna; proklamera; ropa ut; tillkännage; tillkännage namn deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage; utlysa
ring in förebåda; förkunna; inleda; proklamera
start förebåda; förkunna; inleda; proklamera avresa; begynna; börja; ge sig i väg; ge sig in i; gå ombord; inlåta sig i; introducera; koppla in; koppla på; lancera; lova att göra; presentera; släppa; slå på; starta; sticka ifrån; stiga upp; tända på; åtaga
state förkunna; proklamera förklara; göra sin åsikt hörd; informera; meddela; reportera
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
open frank; frankt; inte övertäckt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
announce bekantgöra; eklatera; pålysa
begin anträda
declare förtulla
herald härold
inform delge; delgiva; inkoppla
open upplåta; uppsluppen
proclaim bekantgöra
start avfärd; igångsätta; igångsättning
state andraga; författning; statlig; stipulera

Sinónimos de "förkunna":


Wiktionary: förkunna

förkunna
verb
 1. to announce or declare
 2. to make known public

Traducciones relacionadas de förkunna