Sueco

Traducciones detalladas de inkapsla de sueco a inglés

inkapsla:

inkapsla verbo (inkapslar, inkapslade, inkapslat)

 1. inkapsla (inkretsa)
  to outflank; to round; to turn
  • outflank verbo (outflanks, outflanked, outflanking)
  • round verbo (rounds, rounded, rounding)
  • turn verbo (turns, turned, turning)
 2. inkapsla (innesluta; besegla)
  to enclose; evnvelope; to encapsulate; besieged; to besiege; to cover; to wrap up; besieges; to surround

Conjugaciones de inkapsla:

presens
 1. inkapslar
 2. inkapslar
 3. inkapslar
 4. inkapslar
 5. inkapslar
 6. inkapslar
imperfekt
 1. inkapslade
 2. inkapslade
 3. inkapslade
 4. inkapslade
 5. inkapslade
 6. inkapslade
framtid 1
 1. kommer att inkapsla
 2. kommer att inkapsla
 3. kommer att inkapsla
 4. kommer att inkapsla
 5. kommer att inkapsla
 6. kommer att inkapsla
framtid 2
 1. skall inkapsla
 2. skall inkapsla
 3. skall inkapsla
 4. skall inkapsla
 5. skall inkapsla
 6. skall inkapsla
conditional
 1. skulle inkapsla
 2. skulle inkapsla
 3. skulle inkapsla
 4. skulle inkapsla
 5. skulle inkapsla
 6. skulle inkapsla
perfekt particip
 1. har inkapslat
 2. har inkapslat
 3. har inkapslat
 4. har inkapslat
 5. har inkapslat
 6. har inkapslat
imperfekt particip
 1. hade inkapslat
 2. hade inkapslat
 3. hade inkapslat
 4. hade inkapslat
 5. hade inkapslat
 6. hade inkapslat
blandad
 1. inkapsla!
 2. inkapsla!
 3. inkapslad
 4. inkapslande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for inkapsla:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
round bana; bransch; cirkel; färd; heat; liten ring; omgång; parti; ring; rond; rund; runda; rundel; set; skämt; spel; sträcka; väg
turn bransch; buktning; böjning; förändring; kris; krökning; kurva; kurvning; revolution; rotation; runda; skämt; spel; spol; sväng; vändning; vändpunkt
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
besiege besegla; inkapsla; innesluta belägra; omringa
besieged besegla; inkapsla; innesluta
besieges besegla; inkapsla; innesluta
cover besegla; inkapsla; innesluta bekläda; berätta; beskriva; betäcka; bilda tak över; dölja; förklara; förse med tak; ; hölja; isolera; kamouflera; klä; promenera; rapportera; skildra; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; återberätta; övertäcka
encapsulate besegla; inkapsla; innesluta begränsa; inskränka; kapsla in; omfatta
enclose besegla; inkapsla; innesluta begränsa; försegla; inskränka; omfatta
evnvelope besegla; inkapsla; innesluta
outflank inkapsla; inkretsa
round inkapsla; inkretsa
surround besegla; inkapsla; innesluta begränsa; försegla; omge; omringa; omsluta
turn inkapsla; inkretsa bläddra; förbittra; snurra; sur; svänga; vrida; vända; vända blad; vända sig; vända sig om
wrap up besegla; inkapsla; innesluta förpacka; inveckla; omsvepa; packa; packa in; slå in
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
besieged bifogad; omgiven
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
enclose inhängna; kapsla; närsluta; omhägna
outflank överflygla
round avrunda; kring; trind; trint; vulst
surround inringa; kringränna; omgiva
turn avtagsväg; dreja; skift
wrap up emballera; svepa
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
round approximativ; avslutad; avslutat; cirka; cirkelrunt; fullkomlig; fullkomligt; fullständigt; färdigställt; klotformig; klotformigt; klotrunt; komplett; omkring; ringformig; ringformigt; rund; runda; rundat; runt; runtomkring; sfärisk; sfäriskt; tillnärmelsevids; tillnärmelsevis