Resumen
Sueco a inglés:   más información...
 1. instruera:
 2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de instruera de sueco a inglés

instruera:

instruera verbo (instruerar, instruerade, instruerat)

 1. instruera
  to inform; to brief; to instruct; to explain; to teach; to prepare; to train; to learn
  • inform verbo (informs, informed, informing)
  • brief verbo (briefs, briefed, briefing)
  • instruct verbo (instructs, instructed, instructing)
  • explain verbo (explains, explained, explaining)
  • teach verbo (teaches, taught, teaching)
  • prepare verbo (prepares, prepared, preparing)
  • train verbo (trains, trained, training)
  • learn verbo (learns, learnt, learning)
 2. instruera (ge anvisningar)
  to brief; to tip off
  • brief verbo (briefs, briefed, briefing)
  • tip off verbo (tips off, tipped off, tipping off)
 3. instruera (undervisa; öva; träna; handleda)
  to educate; school; to train
  – teach or refine to be discriminative in taste or judgment 1
  • educate verbo (educates, educated, educating)
  • school verbo
   • She is well schooled in poetry1
  • train verbo (trains, trained, training)
  to lead up
  • lead up verbo (leads up, led up, leading up)
  to tutor
  – be a tutor to someone; give individual instruction 1
  • tutor verbo (tutors, tutored, tutoring)
   • She tutored me in Spanish1

Conjugaciones de instruera:

presens
 1. instruerar
 2. instruerar
 3. instruerar
 4. instruerar
 5. instruerar
 6. instruerar
imperfekt
 1. instruerade
 2. instruerade
 3. instruerade
 4. instruerade
 5. instruerade
 6. instruerade
framtid 1
 1. kommer att instruera
 2. kommer att instruera
 3. kommer att instruera
 4. kommer att instruera
 5. kommer att instruera
 6. kommer att instruera
framtid 2
 1. skall instruera
 2. skall instruera
 3. skall instruera
 4. skall instruera
 5. skall instruera
 6. skall instruera
conditional
 1. skulle instruera
 2. skulle instruera
 3. skulle instruera
 4. skulle instruera
 5. skulle instruera
 6. skulle instruera
perfekt particip
 1. har instruerat
 2. har instruerat
 3. har instruerat
 4. har instruerat
 5. har instruerat
 6. har instruerat
imperfekt particip
 1. hade instruerat
 2. hade instruerat
 3. hade instruerat
 4. hade instruerat
 5. hade instruerat
 6. hade instruerat
blandad
 1. instruera!
 2. instruera!
 3. instruerad
 4. instruerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for instruera:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
school skola; skolbyggnad
train karavan; släptåg; tåg
tutor beskyddande; bevakare; fömyndare; föreståndare för kloster; förmyndare; informator; instruktör; lärare; mentor; mästare; målsman; privatlärare; skollärare; särskild förvaltare; tränare; uppsyningslärare; väktare; vårdnadshavare; övervakare
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
brief ge anvisningar; instruera
educate handleda; instruera; träna; undervisa; öva föda; lära; undervisa; utbilda
explain instruera belysa; berätta; beskriva; förklara; göra tydligt; illustrera; kasta ljus över; klargöra; rapportera; skildra; återberätta
inform instruera anmäla; avisera; berätta; förklara; förkunna; göra känt; göra sin åsikt hörd; göra uppmärksam på; informera; kungöra; meddela; rapportera; reportera; tillkännage; upplysa
instruct instruera bibringa; diktera; föreskriva; förestava; ge i uppdrag till; lära; lära ut; träna; undervisa
lead up handleda; instruera; träna; undervisa; öva föra till; leda till; leda upp; träna; öva
learn instruera förvärva; förvärva en färdighet; hitta; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; möta; plugga; plugga in; praktisera; studera; undervisa; upptäcka; utbilda; yppa; öva
prepare instruera bereda; bibringa; designa; förbereda; göra i ordning; göra redo; introducera; iordningställa; koka; konstruera; laga; lära ut; preparera; skapa; tillreda; tillrusta; träffa förberedelser; träna; undervisa; uppfinna; utprova; utrusta
school handleda; instruera; träna; undervisa; öva
teach instruera bibringa; lära; lära ut; studera; träna; underrätta; undervisa; utbilda
tip off ge anvisningar; instruera
train handleda; instruera; träna; undervisa; öva bibringa; lära; lära ut; studera; träna; undervisa; uppöva; utbilda; öva
tutor handleda; instruera; träna; undervisa; öva lära; träna; underrätta; öva
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
brief flyktigt; förgänglig; förgängligt; koncist; kort sammanfattad; kort sammanfattat; kortfattad; kortfattat; lättförstörbar; lättförstörbart; snabb; snabbt; ömtåligt
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
brief briefa
explain klarlägga
inform delge; delgiva; inkoppla
prepare anrätta; tillaga
train inrikta; inöva; järnvägståg; träng
tutor handledare

Sinónimos de "instruera":


Wiktionary: instruera


Cross Translation:
FromToVia
instruera instruct instruierenanweisen, anleiten