Sueco

Traducciones detalladas de skildra de sueco a inglés

skildra:

skildra verbo (skildrar, skildrade, skildrat)

 1. skildra (berätta; återberätta; förklara; beskriva; rapportera)
  to say; to expound; to describe; to depict; to define; to report; to tell; recount; to cover; to explain
  • say verbo (says, said, saying)
  • expound verbo (expounds, expounded, expounding)
  • describe verbo (describes, described, describing)
  • depict verbo (depicts, depicted, depicting)
  • define verbo (defines, defined, defining)
  • report verbo (reports, reported, reporting)
  • tell verbo (tells, told, telling)
  • recount verbo
  • cover verbo (covers, covered, covering)
  • explain verbo (explains, explained, explaining)
 2. skildra (teckna; framställa; avbilda)
  to depict; to portray; to paint; to picture; to describe
  • depict verbo (depicts, depicted, depicting)
  • portray verbo (portrays, portrayed, portraying)
  • paint verbo (paints, painted, painting)
  • picture verbo (pictures, pictured, picturing)
  • describe verbo (describes, described, describing)
 3. skildra (beskriva; teckna)
  to describe; to sketch; to outline
  • describe verbo (describes, described, describing)
  • sketch verbo (sketches, sketched, sketching)
  • outline verbo (outlines, outlined, outlining)

Conjugaciones de skildra:

presens
 1. skildrar
 2. skildrar
 3. skildrar
 4. skildrar
 5. skildrar
 6. skildrar
imperfekt
 1. skildrade
 2. skildrade
 3. skildrade
 4. skildrade
 5. skildrade
 6. skildrade
framtid 1
 1. kommer att skildra
 2. kommer att skildra
 3. kommer att skildra
 4. kommer att skildra
 5. kommer att skildra
 6. kommer att skildra
framtid 2
 1. skall skildra
 2. skall skildra
 3. skall skildra
 4. skall skildra
 5. skall skildra
 6. skall skildra
conditional
 1. skulle skildra
 2. skulle skildra
 3. skulle skildra
 4. skulle skildra
 5. skulle skildra
 6. skulle skildra
perfekt particip
 1. har skildrat
 2. har skildrat
 3. har skildrat
 4. har skildrat
 5. har skildrat
 6. har skildrat
imperfekt particip
 1. hade skildrat
 2. hade skildrat
 3. hade skildrat
 4. hade skildrat
 5. hade skildrat
 6. hade skildrat
blandad
 1. skildra!
 2. skildra!
 3. skildrad
 4. skildrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for skildra:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
outline disposition; grunddrag; kontur; skiss; struktur; utkast; ytterlinje
paint färg
picture beskrivning; bild; digital bild; film; illustration; livlig framställning; målning; närmare beskrivning; portrett; skildring; tavla
recount omräkning
report anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; förteckning; kommentera; kungörelser; lista; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; protokoll; rapport; reportage; skrift; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppsats; uppteckning; väcka åtal mot
say medbestämmande
sketch kladd; skildring; skiss; utkast; översikt
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
cover berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bekläda; besegla; betäcka; bilda tak över; dölja; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; kamouflera; klä; promenera; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; övertäcka
define berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avgränsa; begränsa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; markera; noggrant ange; precisera; sätta fingret på; utmärka; utstaka
depict avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta avbilda; beskriva; definiera; karakterisera; måla av; porträttera; utmärka
describe avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta beskriva; definiera; karakterisera; utmärka
explain berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förklara; göra tydligt; illustrera; instruera; kasta ljus över; klargöra
expound berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förkunna; illustrera; kasta ljus över; klargöra; proklamera
outline beskriva; skildra; teckna ange huvuddragen av; avgränsa; begränsa; beskriva i sina grunddrag; bestämma; definiera; fastlägga; markera; skissera; utstaka
paint avbilda; framställa; skildra; teckna avbilda; färga; måla; måla av; porträttera; tona
picture avbilda; framställa; skildra; teckna
portray avbilda; framställa; skildra; teckna avbilda; avmåla; förkroppsliga; måla av; personifiera; porträttera; representera; tolka
recount berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta kolla; räkna om; testa; undersöka
report berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; berätta sagor; fördöma; informera; meddela; rapportera; reportera
say berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta
sketch beskriva; skildra; teckna avbilda; måla av; porträttera
tell berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge vidare; göra känt; göra uppmärksam på; informera; konversera; pladdra; prata; rapportera; skvallra; sladdra; snacka; sufflera; säga; tala; tala om; tillkännage
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
depict utmåla
explain klarlägga
paint bronsfärg; målarfärg; utmåla
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
say förslagsvis; säg
sketch avteckna; croquis; kroki; sketch
tell berättas; förtälja

Sinónimos de "skildra":


Wiktionary: skildra

skildra
verb
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
skildra describe; depict; narrate schildern — etwas anschaulich und detailreich erzählen, beschreiben
skildra bespeak; betoken; characterise; characterize; denote; depict; describe; distinguish; paint; plot; portray; represent zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen