Resumen
Sueco a inglés:   más información...
 1. staket:
 2. Wiktionary:


Sueco

Traducciones detalladas de staket de sueco a inglés

staket:

staket [-ett] sustantivo

 1. staket
  the fence; the partition; the fencing
 2. staket (stängsel)
  the fence
  • fence [the ~] sustantivo
 3. staket (stängsel)
  the fencing; the railings

Translation Matrix for staket:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
fence staket; stängsel gallerverk; hälare; inhägnande; mottagare av stulet gods; spaljé; stängsel
fencing staket; stängsel försillning; förskingring; gallerverk; inhägnande; spaljé; stängsel
partition staket avdelning; avskiljande; avsöndring; diskpartition; mellanvägg; partition; skiljemur; skiljevägg; skott; stängande; uppdelning
railings staket; stängsel gallerstängsel
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
fence avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; fäktas; markera; utstaka
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
fence fäkta; gärda; gärdesgård; gärdsgård; hägnad; inhängna
partition avbalkning; styckning

Sinónimos de "staket":


Wiktionary: staket

staket
noun
 1. barrier

Cross Translation:
FromToVia
staket fence Gatter — Zaun, Abgrenzung aus (Holz-)Latten

Traducciones relacionadas de staket