Sueco

Traducciones detalladas de ta bort de sueco a inglés

ta bort:

ta bort verbo (tar bort, tog bort, tagit bort)

 1. ta bort (torka bort)
  to erase; to wipe out; to delete; to eliminate; to wipe; to blot out; to rub out
  • erase verbo (erases, erased, erasing)
  • wipe out verbo (wipes out, wiped out, wiping out)
  • delete verbo (deletes, deleted, deleting)
  • eliminate verbo (eliminates, eliminated, eliminating)
  • wipe verbo (wipes, wiped, wiping)
  • blot out verbo (blots out, blotted out, blotting out)
  • rub out verbo (rubs out, rubbed out, rubbing out)
 2. ta bort (damma av)
  to dust
  – remove the dust from 1
  • dust verbo (dusts, dusted, dusting)
   • dust the cabinets1
  to remove; to clear away; to clear up
  • remove verbo (removes, removed, removing)
  • clear away verbo (clears away, cleared away, clearing away)
  • clear up verbo (clears up, cleared up, clearing up)
 3. ta bort (ta ur)
  to extricate; to lift out; to take out
  • extricate verbo (extricates, extricated, extricating)
  • lift out verbo (lifts out, lifted out, lifting out)
  • take out verbo (takes out, took out, taking out)
 4. ta bort (avlägsna)
  to remove
  • remove verbo (removes, removed, removing)
 5. ta bort (bära bort; föra bort)
  to carry off; to take away; to accompany; to carry away; to take in; to see off
  • carry off verbo (carry off, carried off, carrying off)
  • take away verbo (takes away, took away, taking away)
  • accompany verbo (accompanies, accompanied, accompanying)
  • carry away verbo (carry awaies, carried away, carrying away)
  • take in verbo (takes in, took in, taking in)
  • see off verbo (sees off, saw off, seeing off)
 6. ta bort
  to delete
  – To eliminate text, a file, or part of a document with the intention of removing the information permanently. 2
  • delete verbo (deletes, deleted, deleting)
 7. ta bort
  to discard
  – To remove something. 2
  • discard verbo (discards, discarded, discarding)
 8. ta bort
  unpublish
  – To remove an item from public view. 2
 9. ta bort (avbryta)
  to drop
  – To remove an association or connection. 2
  • drop verbo (drops, dropped, dropping)

Conjugaciones de ta bort:

presens
 1. tar bort
 2. tar bort
 3. tar bort
 4. tar bort
 5. tar bort
 6. tar bort
imperfekt
 1. tog bort
 2. tog bort
 3. tog bort
 4. tog bort
 5. tog bort
 6. tog bort
framtid 1
 1. kommer att ta bort
 2. kommer att ta bort
 3. kommer att ta bort
 4. kommer att ta bort
 5. kommer att ta bort
 6. kommer att ta bort
framtid 2
 1. skall ta bort
 2. skall ta bort
 3. skall ta bort
 4. skall ta bort
 5. skall ta bort
 6. skall ta bort
conditional
 1. skulle ta bort
 2. skulle ta bort
 3. skulle ta bort
 4. skulle ta bort
 5. skulle ta bort
 6. skulle ta bort
perfekt particip
 1. har tagit bort
 2. har tagit bort
 3. har tagit bort
 4. har tagit bort
 5. har tagit bort
 6. har tagit bort
imperfekt particip
 1. hade tagit bort
 2. hade tagit bort
 3. hade tagit bort
 4. hade tagit bort
 5. hade tagit bort
 6. hade tagit bort
blandad
 1. ta bort!
 2. ta bort!
 3. tagande bort
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

ta bort sustantivo

 1. ta bort (rensa)
  the clearing away

Translation Matrix for ta bort:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
clearing away rensa; ta bort
drop droppe; fallhöjd; smutta
dust damm; damma av; dammpartiklar; smolk; stoft
eliminate skjuta ihjäl
remove damma av
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
accompany bära bort; föra bort; ta bort ackompanjera; eskortera; följa; följa med; ledsaga
blot out ta bort; torka bort lösa upp
carry away bära bort; föra bort; ta bort berusa
carry off bära bort; föra bort; ta bort leda bort
clear away damma av; ta bort demontera; duka av; montera ner; plocka isär; rena; rengöra; rensa; rensa bort; ta isär
clear up damma av; ta bort demontera; förklara; klarna; klarna upp; ljusna; montera ner; plocka isär; ta isär; tala ut; upplysa
delete ta bort; torka bort annulera; utplåna; utstryka
discard ta bort disponera; fritt förfoga över; förkasta; kassera; kasta; kasta bort; lägga bort; slänga; sälja; tömma ur; undanskaffa; överge; överlåta
drop avbryta; ta bort avskeda; avspisa någon; avvisa; bli mindre; droppa; drypa; falla ihop; falla över ända; kasta; kasta av; kollapsa; krympa; ramla; skrumpna; slänga; släppa; sparka; tumla; utelämna; utesluta
dust damma av; ta bort damma
eliminate ta bort; torka bort eliminera; förstöra; rasera
erase ta bort; torka bort radera; sudda ut
extricate ta bort; ta ur
lift out ta bort; ta ur dra ut; lyfta ut; ta ut; tömma
remove avlägsna; damma av; ta bort avgöra; avleda; avsätta; avta; beskylla; bläma; demontera; flytta; flytta bort; frånta; förfalla; gå ner; jämna; leda bort; låta avrinna; minska; montera ner; plocka isär; rengöra; rensa ut; sjunka; ta isär; tömma; uttappa; utvisa
rub out ta bort; torka bort
see off bära bort; föra bort; ta bort
take away bära bort; föra bort; ta bort avta; få ihop; förfalla; gå ner; minska; samla; samla in; sjunka; stjäla
take in bära bort; föra bort; ta bort absorbera; andas in; dra in; gå och handla; inandas; inbringa; införliva; inhalera; suga i sig; suga upp; svälja; ta in; ta med upp; uppsuga; upptaga; åka och handla
take out ta bort; ta ur dra ut; frambringa; lyfta ut; plocka bort; producera; rensa ut; ta fram; ta ur; ta ut; tömma; visa
unpublish ta bort
wipe ta bort; torka bort göra rent; lädra
wipe out ta bort; torka bort driva bort; radera; sudda ut; utplåna
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
accompany beledsaga
clear up utreda
discard utmönstra; utrangera
drop slatt; slurk; stänk
dust bepudra; dammtorka; stoft; överströ
eliminate bortta; utesluta
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
take away bortta; förta
take in intaga
take out uttaga

Sinónimos de "ta bort":


Wiktionary: ta bort

ta bort
verb
 1. to separate; to disengage
 2. to take away

Cross Translation:
FromToVia
ta bort strip; pickle; remove with solvent abbeizen — (transitiv), einen Gegenstand abbeizen: von ihm mit einem Lösungsmittel Beläge entfernen, zum Beispiel Farbreste, Rost
ta bort remove; dispose beseitigen — etwas beiseite schaffen; etwas entfernen
ta bort delete; strike out; erase löschenInformationen oder Einträge aus Dateien, Datensammlungen oder Datenbanken entfernen
ta bort subtract; protect soustraireretirer, dérober.

Traducciones relacionadas de ta bort