Sueco

Traducciones detalladas de utmärka de sueco a inglés

utmärka:

utmärka verbo (utmärkar, utmärkade, utmärkat)

 1. utmärka (karakterisera; definiera; beskriva)
  to characterize; to characterise
  – describe or portray the character or the qualities or peculiarities of 1
  • characterize verbo, americano (characterizes, characterized, characterizing)
   • You can characterize his behavior as that of an egotist1
   • This poem can be characterized as a lament for a dead lover1
  • characterise verbo, británico
  to define
  – determine the essential quality of 1
  • define verbo (defines, defined, defining)
  to depict; to describe
  – give a description of 1
  • depict verbo (depicts, depicted, depicting)
  • describe verbo (describes, described, describing)
  to mark
  • mark verbo (marks, marked, marking)

Conjugaciones de utmärka:

presens
 1. utmärkar
 2. utmärkar
 3. utmärkar
 4. utmärkar
 5. utmärkar
 6. utmärkar
imperfekt
 1. utmärkade
 2. utmärkade
 3. utmärkade
 4. utmärkade
 5. utmärkade
 6. utmärkade
framtid 1
 1. kommer att utmärka
 2. kommer att utmärka
 3. kommer att utmärka
 4. kommer att utmärka
 5. kommer att utmärka
 6. kommer att utmärka
framtid 2
 1. skall utmärka
 2. skall utmärka
 3. skall utmärka
 4. skall utmärka
 5. skall utmärka
 6. skall utmärka
conditional
 1. skulle utmärka
 2. skulle utmärka
 3. skulle utmärka
 4. skulle utmärka
 5. skulle utmärka
 6. skulle utmärka
perfekt particip
 1. har utmärkat
 2. har utmärkat
 3. har utmärkat
 4. har utmärkat
 5. har utmärkat
 6. har utmärkat
imperfekt particip
 1. hade utmärkat
 2. hade utmärkat
 3. hade utmärkat
 4. hade utmärkat
 5. hade utmärkat
 6. hade utmärkat
blandad
 1. utmärka!
 2. utmärka!
 3. utmärkad
 4. utmärkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for utmärka:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
mark beskriva någon; betug; betyg; betygsgrad; grad; gradbeteckning; identifikationstecken; igenkänningstecken; markering; mål; måltavla; poäng; signalement; tjänstetecken; ärr
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
characterise beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
characterize beskriva; definiera; karakterisera; utmärka beteckna; karakterisera; känneteckna
define beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avgränsa; begränsa; berätta; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; förklara; markera; noggrant ange; precisera; rapportera; skildra; sätta fingret på; utstaka; återberätta
depict beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; måla av; porträttera; rapportera; skildra; teckna; återberätta
describe beskriva; definiera; karakterisera; utmärka avbilda; berätta; beskriva; framställa; förklara; rapportera; skildra; teckna; återberätta
mark beskriva; definiera; karakterisera; utmärka anteckna; beteckna; bocka av; brännmärka; karakterisera; känneteckna; markera; markera med ett kors; pricka av; prissätta; stämpla; sätta märken på
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
characterise karaktärisera
characterize karaktärisera
depict utmåla
mark bomärke; ritsa; signera; vedermäle; yttring

Sinónimos de "utmärka":


Wiktionary: utmärka


Cross Translation:
FromToVia
utmärka call attention to; draw attention; alert; attention; signal; distinguish; highlight; remark; observe; prompt signalerappeler ou attirer l’attention de quelqu’un sur une personne ou sur une chose.