Sueco

Traducciones detalladas de staket de sueco a español

staket:

staket [-ett] sustantivo

  1. staket
    la cosecha; la barandilla; la valla; el tabique; la raya; la reja; la alambrada; la pared divisoria; la mampara; la empalizada; el disparo; el chute; el enmaderamiento; la pared medianera; el pequeño tabique
  2. staket (stängsel)
    la barandilla; la baranda; la alambrada
  3. staket (stängsel)
    la alambrada

Translation Matrix for staket:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alambrada staket; stängsel inhägnande; skärm; stängsel; taggtrådsstängsel
baranda staket; stängsel balkong; brytning; ledstänger; ledstång; ljudnivå; räcke; trappräcke; trappräcken; tvättbalja; volym
barandilla staket; stängsel balkong; balustrad; ledstänger; ledstång; räcke; trappräcke; trappräcken
chute staket mellanvägg; skiljemur; skiljevägg
cosecha staket avkastning; behållning; druvskörd; gröda; huvud; mellanvägg; skiljemur; skiljevägg; skörd; utbyte; vinst; årgång; årsväxt
disparo staket beskjutning; gevärsskott; mellanvägg; skiljemur; skiljevägg
empalizada staket försvarsverk med pålar; gallerverk; palissad; spaljé
enmaderamiento staket gå ombord; mellanvägg; rusta upp fönsterlistor; skiljemur; skiljevägg; stiga på
mampara staket skiljevägg; torkställning; vikvägg
pared divisoria staket avdelande vägg; skiljevägg
pared medianera staket avdelande vägg; skiljevägg
pequeño tabique staket mellanvägg; skiljemur; skiljevägg
raya staket chokladkaka; hårband; led; linje; ljudnivå; mellanvägg; penndrag; rad; rand; rocka; rynka; räcka; skiljemur; skiljevägg; streck; volym
reja staket bjälkar; bjälke; gallerstängsel; gallerverk; inhägnande; reglar; ribba; skärm; spaljé; stängsel; stång; tvärbalkar
tabique staket avdelande vägg; skiljevägg; skott
valla staket avspärrning; barrikad; gallerverk; häck; spaljé

Sinónimos de "staket":


Wiktionary: staket


Cross Translation:
FromToVia
staket cerca; barda; cerramiento; seto; valla fence — barrier

Traducciones relacionadas de staket