Resumen
Sueco a español:   más información...
 1. återhålla:


Sueco

Traducciones detalladas de återhålla de sueco a español

återhålla:

återhålla verbo (återhåller, återhöll, återhållit)

 1. återhålla (hindra; lägga band på; avhålla från)
 2. återhålla (tygla; hindra)

Conjugaciones de återhålla:

presens
 1. återhåller
 2. återhåller
 3. återhåller
 4. återhåller
 5. återhåller
 6. återhåller
imperfekt
 1. återhöll
 2. återhöll
 3. återhöll
 4. återhöll
 5. återhöll
 6. återhöll
framtid 1
 1. kommer att återhålla
 2. kommer att återhålla
 3. kommer att återhålla
 4. kommer att återhålla
 5. kommer att återhålla
 6. kommer att återhålla
framtid 2
 1. skall återhålla
 2. skall återhålla
 3. skall återhålla
 4. skall återhålla
 5. skall återhålla
 6. skall återhålla
conditional
 1. skulle återhålla
 2. skulle återhålla
 3. skulle återhålla
 4. skulle återhålla
 5. skulle återhålla
 6. skulle återhålla
perfekt particip
 1. har återhållit
 2. har återhållit
 3. har återhållit
 4. har återhållit
 5. har återhållit
 6. har återhållit
imperfekt particip
 1. hade återhållit
 2. hade återhållit
 3. hade återhållit
 4. hade återhållit
 5. hade återhållit
 6. hade återhållit
blandad
 1. återhåll!
 2. återhåll!
 3. återhållande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for återhålla:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
contener innehåll; omfattande
retener hållande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
contener avhålla från; hindra; lägga band på; tygla; återhålla addera; begränsa; behärska; besegla; bestämma över; hålla in; hålla inne med; hålla inom sig; inkapsla; inkludera; innefatta; innesluta; inräkna; inskränka; kontrollera; lägga av; marinera; omfatta; omsluta med händerna; reservera; räkna in; spara; sylta; tillägga
guardar avhålla från; hindra; lägga band på; återhålla behålla; beskåda; bevaka; bevaka från; bevara; bomma igen; bärga; förvara; ge akt på; gömma undan; ha uppsikt över; hamstra; hålla ett öga på; hålla fast; hålla kvar hemma; iaktta; inlägga; inte släppa; lagra; lägga åt sidan; låsa in; observera; rädda; se till; skydda; sluta till; spara; stänga; sära; tillse; täcka; underhålla; upprätthålla; vakta; vakta över; åse; övervaka
refrenar hindra; tygla; återhålla behärska; bestämma över; bromsa; bromsa ned; hålla i schack; hålla tillbaka; kontrollera; lägga band på; ta det lugnt; tygla
reprimir hindra; tygla; återhålla behärska; bestämma över; få ner på knä; hålla tillbaka; kontrollera; putta iväg; undertrycka
retener avhålla från; hindra; lägga band på; återhålla avhålla sig; avstå; fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; hindra; hålla tillbaka; hålla ut; parkera; samtalsparkering; stoppa