Resumen
Sueco a español:   más información...
  1. animering:


Sueco

Traducciones detalladas de animering de sueco a español

animering:

animering

  1. animering
    la animación

Translation Matrix for animering:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
animación animering brådska; flöde; förlustelse; förströelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; inspiration; liv; munterhet; nöje; nöjsamhet; ordentlighet; ordning; rolighet; rusning; skojighet; ståhej; underhållning; uppmaning; uppmuntran; uppväckande; väsen