Sueco

Traducciones detalladas de arbetskraft de sueco a español

arbetskraft:

arbetskraft [-en] sustantivo

  1. arbetskraft
    la capacidad de trabajo; el personal
  2. arbetskraft
  3. arbetskraft (arbetskapacitet; produktivitet)
    la capacidad de trabajo; la productividad; el afán de trabajar; la capacidad laboral

Translation Matrix for arbetskraft:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
afán de trabajar arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet
capacidad de trabajo arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet arbetsmöjlighet; mannakraft; människokraft; styrka
capacidad laboral arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet drivkraft; energi; fart; styrka
personal arbetskraft anställda; arbetare; betjäning; personal; servering; styrning
productividad arbetskapacitet; arbetskraft; produktivitet produktivitet
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
población activa arbetskraft
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
personal individuell; individuellt; infödd; personlig; personligen; personligt; privat; på egen hand

Sinónimos de "arbetskraft":


Wiktionary: arbetskraft


Cross Translation:
FromToVia
arbetskraft trabajadores; campesinos labour — workers
arbetskraft mano de obra Arbeitskraft — (körperliche) Arbeit leistender Mensch

Traducciones relacionadas de arbetskraft