Sueco

Traducciones detalladas de avslutning de sueco a español

avslutning:

avslutning [-en] sustantivo

 1. avslutning (avslutande; slut)
  el fin; la finalización; el final; el término; la clausura; la conclusión; el desenlace
 2. avslutning (slutstycke; slut; slutkläm)
  el bache; la abertura
 3. avslutning
  la tramitación; el despacho
 4. avslutning (slutförande; fullständighet)
  el complemento; el suplemento; la reposición; la terminación; la finalización
 5. avslutning (slutsats; slut; slutresultat)
  la conclusión; el resultado; la inducción; la suma final; la suma definitiva; el resultado definitivo; el resultado final

Translation Matrix for avslutning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abertura avslutning; slut; slutkläm; slutstycke bakgata; blick; början; frankhet; hål; kikhål; liten by; läcka; läckage; rakhet; redbarhet; reva; rämna; rättskaffenhet; skreva; skåra; slum; spricka; springa; titt; titthål; uppriktighet; vrå; ärlighet; öppen tanke; öppenhet; öppenhjärtlighet
bache avslutning; slut; slutkläm; slutstycke bakgata; deprimerad; hål; hålighet; kollaps; liten by; obehag; sammanbrott; slum; underkant; öppning
clausura avslutande; avslutning; slut stängande
complemento avslutning; fullständighet; slutförande plugin-program; snapin-modul; tillägg; tilläggsenhet; tilläggskomponent; tilläggsprogram
conclusión avslutande; avslutning; slut; slutresultat; slutsats slutbetraktelser; stoppande
desenlace avslutande; avslutning; slut slutbetraktelser
despacho avslutning avlämnande; avveckling; eftersändning; försändning; leverans; likvidering; sekretär; skickad; utlämnande; ämbetsverk; överlämnande
fin avslutande; avslutning; slut anfallsmål; avsikt; borg; det yttersta slutet; dörrlås; fullbordan; fullständigande; gravplats; kista; komplettering; markering; mening; mål; målsättning; måltavla; plan; riddarborg; slott; slut; slutbetraktelser; slutet; slutpunkt; slutreplik; syfte; underjordgång; vilja; ända; ändamål
final avslutande; avslutning; slut avgörande match; avslutande stycke; borg; det yttersta slutet; final; riddarborg; sista delen; slott; slut; slutbetraktelser; slutet; slutnummer; slutpunkt; slutreplik; slutstycke
finalización avslutande; avslutning; fullständighet; slut; slutförande göra färdigt; slutbetraktelser; stoppande
inducción avslutning; slut; slutresultat; slutsats framkallande; induktion
reposición avslutning; fullständighet; slutförande omplacering; uppväckande
resultado avslutning; slut; slutresultat; slutsats avkastning; beslut; effekt; erfarenhet; föresats; konsekvens; poängantal; poängräkning; resolution; resultant; resultat; spelstånd; upplevelse; uttalande
resultado definitivo avslutning; slut; slutresultat; slutsats nettovinst; sammanlagd vinst; slutresultat; totalvinst
resultado final avslutning; slut; slutresultat; slutsats nettovinst; sammanlagd vinst; slutresultat; totalvinst
suma definitiva avslutning; slut; slutresultat; slutsats totalsumma
suma final avslutning; slut; slutresultat; slutsats totalsumma
suplemento avslutning; fullständighet; slutförande bihang; bilaga; bonus; extradebitering; supplement; tillfogning; tillsats; tillägg; tilläggsavgift
terminación avslutning; fullständighet; slutförande finputsa; fullbordan; fullständigande; göra färdigt; komplettering; lägga sista handen på; slutbetraktelser; slutreplik
tramitación avslutning avveckling; likvidering
término avslutande; avslutning; slut det yttersta slutet; liten stund; litet tag; medlem; penis; period; slut; slutet; slutpunkt; snopp; tid; tidskalkyl; tidspann; tidsrymd; tidsspann
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
final efterliggande; oåterkallelig; oåterkalleligt; slutligen; till slut

Sinónimos de "avslutning":


Wiktionary: avslutning


Cross Translation:
FromToVia
avslutning clausura closure — event signifying an ending
avslutning despedida valediction — act
avslutning título Abschluss — erfolgreiche Beendigung eines Vorhabens zum Beispiel schulischen oder universitären Bildungsganges