Sueco

Traducciones detalladas de bestämma de sueco a español

bestämma:

bestämma verbo (bestämmer, bestämde, bestämt)

 1. bestämma (avgränsa; begränsa; utstaka; markera; definiera)
 2. bestämma (besluta; komma till en ände)
 3. bestämma
 4. bestämma
 5. bestämma (tilldela; anvisa)
 6. bestämma (påbjuda; förordna)
 7. bestämma (definiera; fastlägga)
 8. bestämma (tydligt definiera)

Conjugaciones de bestämma:

presens
 1. bestämmer
 2. bestämmer
 3. bestämmer
 4. bestämmer
 5. bestämmer
 6. bestämmer
imperfekt
 1. bestämde
 2. bestämde
 3. bestämde
 4. bestämde
 5. bestämde
 6. bestämmde
framtid 1
 1. kommer att bestämma
 2. kommer att bestämma
 3. kommer att bestämma
 4. kommer att bestämma
 5. kommer att bestämma
 6. kommer att bestämma
framtid 2
 1. skall bestämma
 2. skall bestämma
 3. skall bestämma
 4. skall bestämma
 5. skall bestämma
 6. skall bestämma
conditional
 1. skulle bestämma
 2. skulle bestämma
 3. skulle bestämma
 4. skulle bestämma
 5. skulle bestämma
 6. skulle bestämma
perfekt particip
 1. har bestämt
 2. har bestämt
 3. har bestämt
 4. har bestämt
 5. har bestämt
 6. har bestämt
imperfekt particip
 1. hade bestämt
 2. hade bestämt
 3. hade bestämt
 4. hade bestämt
 5. hade bestämt
 6. hade bestämt
blandad
 1. bestämm!
 2. bestämm!
 3. bestämd
 4. bestämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bestämma:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abrir låsa upp; öppnande
alzar sätta up
amanecer dagning; gryning; morgonstund
amputar amputera
caducar övergående
cerrar blockerande; stängande
clarear lysa upp
colocar sätta ner
dar un sablazo djup skåra
delimitar gränsa av; sätta stakket; utstickande
demarcar gränsa av; sätta stakket
depositar sätta ner
desconectar koppla bort
destinar fristående
fijar befästiga; säkra
levantar kräkas upp; sätta up
notificar säga upp sig
proyectar projektion
resolver botmedel
terminar avslutande; avveckla; göra upp en sak; prata till punkt; prata till slut; tala färdigt
vencer övergående
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abrir avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avslöja; bryta upp; dra upp; dra öppet; driva bort; föra på tal; fördriva; förebåda; förkunna; inleda; introducera; knäppa upp; låsa upp; lösa upp; offentliggöra; presentera; pressa öppen; proklamera; publicera; rubba; sno upp; sparka loss; sprätta upp; spänna av; ta upp; öppna
acordar besluta; bestämma; komma till en ände avtala; rösta; överenskomma
acorralar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; besegla; hålla fängslad; inkapsla; innesluta; inskränka; omfatta; omringa
acotar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka acceptera; bedra; begränsa; gränsa till; hålla fängslad; inskränka; lura; narra; rama in; svindla; ta emot
agrandarse avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
alzar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka absorbera; anklaga; bedra; bidraga; brinna upp; dra upp; fuska; få en ljusare nyans; förnya; gränsa till; göra ljusare; hissa upp; häva upp; höja; höjas; ljusa upp; lura; lyfta; lyfta upp; lysa upp; lära; narra; rama in; renovera; resa sig; restaurera; rusta upp; stegras; sticka upp; stiga upp; studera; stå på ända; suga upp; svindla; sätta i eld; ta betalt; tända en cigarett; tömma brevlådan; uppkomma; veckla av; vrida upp; återställa; öka
amanecer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; beskylla; bläma; blänka; byta bostad; dagas; flytta; fuska; få en ljusare nyans; förebrå; glimma; gnistra; gry; gryna; gränsa till; göra ljusare; kalla på; klandra; ljusa upp; ljusna; lura; lysa upp; narra; rama in; skimra; spraka; spritta; svindla; tindra; tjirpa; vanära
amañar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; föra bakom ljuset; gränsa till; lura; narra; rama in; svindla; vilseleda
amover avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
amputar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka amputera; avskära
anunciar bestämma; förordna; påbjuda anmäla; annonsera; avge; avisera; deklarera; förkunna; göra bekant; göra känt; göra propaganda; informera; kungöra; offentliggöra; proklamera; propagera; påminna; rekrytera; skicka efter; sända nyheterna; tillkännage; upge; upplysa
apagar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka andas ut; avsluta; bedra; bringa till stillastående; ge uttryck åt; lura; narra; prägla; släcka; svindla; sätta ned; sätta ut; tolka; trycka; utrota
apear avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; begränsa; gränsa till; hålla fängslad; inskränka; lura; narra; rama in; svindla
apoyarse en avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka gränsa till; luta mot; rama in
atrabancar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; gränsa till; knåpa; lura; narra; pilla; plottra; rama in; svindla
caducar besluta; bestämma; komma till en ände falla samman; förfalla; gå ut; löpa ut; sönderfalla; upphöra
camelar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; lura; narra; smickra; svindla
cercar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka anbringa; använda; bedra; begränsa; gränsa till; hålla fängslad; inskränka; lura; narra; omringa; rama in; skydda; svindla; täcka
cerrar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avskärma; avvisa; avvända; begränsa; bomma igen; dra till; fastbinda; fylla; hålla fängslad; inskränka; komma överens; låsa; låsa in; plombera; plugga igen; sluta till; släcka; släppa; slå; slå igen; slås igen; smälla; smälla igen; spärra in; stoppa igen; stämma; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; vara korrekt; vara riktigt; vrida av; vända bort
chafallar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; gå och driva; gå och skrota; knåpa; larva omkring; lura; narra; svindla; tjafsa; traska omkring
chapucear avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fläcka; fuska; gå och driva; göra pannkaka av; göra pannkaka utav; hafsa; klanta till; kludda; knåpa; larva omkring; leva rövare; lura; narra; plottra; sabba; schabbla bort; slarva; spilla; svindla; tjafsa; traska omkring
clarear avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; få en ljusare nyans; förebrå; gnistra; göra ljusare; klandra; ljusa upp; lura; narra; spraka; spritta; svindla; tindra; vanära
clarecer avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka få en ljusare nyans; göra ljusare; ljusa upp; upplysa
colocar anvisa; avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tilldela; utstaka anlägga; anordna; arrangera; bedra; begränsa; binda fast; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
comprobar bestämma belägga; bestyrka; bevisa; demonstrera; fastställa; förhöra; förvissa sig om; höra; inspektera; kolla; konstatera; kontrollera; mäta; mäta ut; pröva; ritka rätt; spåra; testa; undersöka; uppskatta; utforska; verifiera
concluir besluta; bestämma; komma till en ände avsluta; bomma igen; deducera; föra till ett slut; förse med pålar; härleda; knäppa igen; påla; sluta; sluta till; slutföra; stänga
constatar bestämma fastställa; förvissa sig om; konstatera; lägga märke till; märka; notera; observera; uppmärksamma
convenir en besluta; bestämma; komma till en ände
dar salida avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avspisa någon; fuska; gränsa till; lura; rama in; svindla
dar un sablazo avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; lura; narra; svindla
decidir besluta; bestämma; komma till en ände föra till ett slut
decidirse a besluta; bestämma; komma till en ände föra till ett slut; förse med pålar; påla
definir avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; fastlägga; markera; utstaka beskriva; beskriva närmare; definiera; skildra; teckna
delimitar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tydligt definiera; utstaka avgränsa; inhägna; stängsla in
demarcar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tydligt definiera; utstaka avgränsa; följa efter; inhägna; spåra; stängsla in
depositar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka avspisa någon; avvisa; begränsa; bevara; deponera; efterskänka; ertappa; fuska; fånga; föra in; hålla fängslad; inskränka; insätta; lagra; lura; lägga; lägga bort; lägga ner; nedlägga; placera; remittera; släppa; ställa; svindla; sätta; sätta in; sätta in på konto; sätta ned; sätta ner; återvisa; översända
derrocar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka amputera; avskära; begränsa; hålla fängslad; inskränka; kasta; kasta av; knuffa omkull; släppa; slå omkull; stöta omkull; tippa
desahuciar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka enrollera; registrera; värva
desalojar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka evakuera; utrymma; uttömma
desconectar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka amputera; avkoppla; avskära; bringa till stillastående; fuska; knäppa upp; koppla från; koppla ur; lura; låsa; lösa upp; slutföra; släcka; sno upp; sprätta upp; spänna av; stänga; stänga av; svindla; ta loss; tampa ur
describir bestämma; definiera; fastlägga avbilda; beskriva; beteckna; definiera; framställa; karakterisera; känneteckna; skildra; teckna; utmärka
deslindar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; hålla fängslad; inskränka
destinar anvisa; bestämma; tilldela ackomodera; anordna; arrangera; bjuda någon logi; föra in; förlägga; installera; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; ordna; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; ställa till med; sätta ner; ta ned; ta ner
destituir avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka amputera; avskeda; avskära; begränsa; fuska; gränsa till; hålla fängslad; inskränka; lura; rama in; skicka; sparka; svindla; sända
destronar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka amputera; avskära; avsätta; bedra; begränsa; detronisera; fuska; hålla fängslad; inskränka; lura; narra; störta från tronen; svindla
detallar bestämma; definiera; fastlägga beskriva; beskriva närmare; definiera; detaljera; förklara; göra tydligt; klargöra; precisera; skildra; specificera; teckna
determinar anvisa; bestämma; tilldela dekorera; pryda; pynta; skilja på varandra
elaborar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; tydligt definiera; utstaka behandla; byta ut; fabricera; forma; förändra; göra; knåda; modellera; producera; utveckla; växa i storlek; ändra
embarullar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; föra bakom ljuset; hacka; lura; narra; riva sönder; svindla; vilseleda
embaucar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; lura; svindla
emporcarse avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; gränsa till; knåpa; lura; narra; pilla; plottra; rama in; svindla
enredar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka anfäkta; bedra; blåsa upp; föra bakom ljuset; förknippa; försvåra; hemsöka; hopfläta; intrigera; inveckla; komplicera; krångla till; lura; narra; stämpla; svindla; underblåsa; vilseleda
ensuciarse avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bli smutsig; fläcka; knåpa; pilla; plottra; spilla
especificar bestämma; definiera; fastlägga beskriva närmare; definiera; detaljera; förklara; precisera; specificera; utarbeta
establecer anvisa; bestämma; tilldela anordna; arrangera; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; kolonisera; ordna; organisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; ställa till med; sätta igång; tillsätta; upprätta
estafar avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; begränsa; driva med; fatta tag i; fiffla; fuska; förleda; gripa tag i; hålla fängslad; inskränka; leda på villovägar; lura; narra; retas; skoja med; spela falskt; svindla; ta tag i; vilseföra
estipular bestämma begära; diktera; föreskriva; förestava; skriva in
expirar besluta; bestämma; komma till en ände föra till ett slut; förgå; gå förbi; hända; passera; ske
fijar anvisa; bestämma; tilldela besanna; diktera; ertappa; fastbinda; fastknyta; fastnåla; fästa; fästa vid; fånga

Sinónimos de "bestämma":


Wiktionary: bestämma


Cross Translation:
FromToVia
bestämma decretar decree — to command by a decree
bestämma determinar determine — to ascertain definitely
bestämma determinar; fijar bestimmen — etwas festlegen (einen Preis, eine Zeitdauer etc.)
bestämma clasificar bestimmenBotanik / Zoologie: Die genaue Art einer Pflanze oder eines Tieres feststellen
bestämma decidir entscheiden — einen Entschluss fassen, sich entschließen
bestämma asignar assignerdéterminer, faire connaître.

Traducciones relacionadas de bestämma