Sueco

Traducciones detalladas de betalning de sueco a español

betalning:

betalning [-en] sustantivo

 1. betalning (lön)
  el pago; el desembolso
 2. betalning
  el desembolso
 3. betalning
  el llenar; el liberar completamente
 4. betalning
  el pago
  • pago [el ~] sustantivo
 5. betalning
  la carga
  • carga [la ~] sustantivo
 6. betalning (avbetalning)
  el pago; el desembolso; el liquidar
 7. betalning (avgift)
  el sueldo
 8. betalning (lön; inkomst; avlöning)
  el salario; el honorario; el sueldo; el gajes; la compensación; la mensualidad; el ingresos
 9. betalning (lön; inkomst)
  el salario; el sueldo; el gajes; el ingresos; la renta; la entradas; el honorarios
 10. betalning (redovisning)
  el ajuste de cuentas; la justificación
 11. betalning (uppgörelse; bebyggelse; avtal; )
  la satisfacción

Translation Matrix for betalning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
ajuste de cuentas betalning; redovisning
carga betalning bagage; belastning; beläggning; börda; frakt; fraktgods; gods; kackalorum; kiv; kärrlass; last; lastning; liv; oreda; oväsen; packning; skeppslast; sorl; uppståndelse; vagnslass; överföring
compensación avlöning; betalning; inkomst; lön ersättning; gentjänst; gottgörelse; kompensation; skadeersättning; skadestånd; tillfredställelse; underhåll
desembolso avbetalning; betalning; lön
entradas betalning; inkomst; lön avbetalningar; biljetter; entreer; frukten av ens arbete; inbetalning; ingångar; inkomst; insättningar; kort; kvitto; mottagningsbevis
gajes avlöning; betalning; inkomst; lön belöning
honorario avlöning; betalning; inkomst; lön belöning; lön
honorarios betalning; inkomst; lön frukten av ens arbete; inkomst
ingresos avlöning; betalning; inkomst; lön inkomst; inträde; intäkt; intäkter; statsinkomster
justificación betalning; redovisning ansvar; beräkning; berättigande; bokföring; bokföringssystem; försvar; försvarbarhet; lagligt; redovisning; revisionsarbete; räkning; rättfärdigande; rättighet; urskuldande; ursäkt
liberar completamente betalning
liquidar avbetalning; betalning aktion; aktionsrum
llenar betalning fylla på; fyllande; tillfogande; tillägg
mensualidad avlöning; betalning; inkomst; lön inkomst
pago avbetalning; betalning; lön arbetslöshetsunderstöd; avlossande; avlöning; befrielse; belöning; frigivning; inlösning; kvitto; lön; socialbidrag; socialförsäkring; socialhjälp
renta betalning; inkomst; lön hyresintäkt; inkomst; jordränta; ränta; tomtören
salario avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; belöning; frukten av ens arbete; inkomst; lön; produktionskostnad; tillverkningskostnad
satisfacción avtal; bebyggelse; betalning; livränta; lösning; sättning; uppgörelse behag; belåten; bot; botgöring; förnöjsamhet; glädje; njutning; nöjd; nöje; prövning; tillfredsställelse; tillfredställd; tillfredställelse; tillfredställning; upptåg; vara nöjd med; välfarande; åtnjutande
sueldo avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön avans; avkastning; avlöning; belöning; frukten av ens arbete; förtjänst; inkomst; lön; profit; vinning; vinst; överskott
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
liquidar avskaffa; efterbetala; eliminera; förstöra; rasera; sluta med; sälja av; sälja ut
llenar fullproppa; fylla; fylla på; fylla tanken; fylla upp; hälla full; plombera; ta upp plats; uppfylla; utfylla
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
honorario formell; formellt; heders-; obetald; titulärt-

Sinónimos de "betalning":


Wiktionary: betalning


Cross Translation:
FromToVia
betalning pago Bezahlung — Dinge von Wert (meist Geld), die man für eine Leistung bekommt
betalning remuneración Vergütung — Geldsumme, mit der etwas vergütet wird; zum Beispiel Geld als Gegenleistung für eine Arbeit, Ware, Entschädigung oder ein Nutzungsrecht
betalning pago betaling — het onderhandigen of overboeken van geld in ruil voor goed of dienst
betalning absolución acquittementaction d’acquitter, en parlant de dette ou d’engagements.
betalning pago payesalaire ou rémunération d’un travail.
betalning pago versement — finance|fr action de verser de l’argent dans une caisse.

Traducciones relacionadas de betalning