Sueco

Traducciones detalladas de brist de sueco a español

brist:

brist [-en] sustantivo

 1. brist (avsaknad)
  la necesidad
 2. brist (avsaknad)
  la deficiencia; la carencia; la ausencia; la necesidad; la escasez; la privación
 3. brist (åkomma; last; krämpa)
  la enfermedad; el achaque; el alifafe
 4. brist
  la falta; la carencia; el defecto; la falta de peso; la deficiencia; el fallo
 5. brist
  la escasez
 6. brist
 7. brist (ofullkomlighet; ofullständighet)
  la deficiencia; la imperfección; el fallo
 8. brist (fel)
  la ausencia
 9. brist (avsaknad; knapphet)
  la necesidad; el déficit; la insuficiencia; la escasez; la frugalidad; la carencia; la pobreza; la penuria; la privación; la parquedad
 10. brist (nöd; armod; obestånd)
  la pobreza

Translation Matrix for brist:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
achaque brist; krämpa; last; åkomma besvär; krämpa; sjukdom
alifafe brist; krämpa; last; åkomma
ausencia avsaknad; brist; fel avkommande; bortkommen; bortovaro; fel; frånvaro; ogiltig frånvaro; skolk
carencia avsaknad; brist; knapphet fel; försakelse; gap; handikapp; krympande; krympning; lucka; tomrum; umbärande; underskott
defecto brist bräcka; defekt; fel; handikapp; maskindefekt; spricka; trasigt
deficiencia avsaknad; brist; ofullkomlighet; ofullständighet bristfällighet; bräcka; defekt; fel; felaktighet; förlustpunkt; gap; handikapp; lucka; minuspunkt; ofullkomlighet; ofullständighet; spricka; tomrum; underskott
déficit avsaknad; brist; knapphet bankskuld; ränteskuld; underskott
enfermedad brist; krämpa; last; åkomma besvär; klagomål; krämpa; sjukdom
escasez avsaknad; brist; knapphet knussel; njugghet; nyfikenhet; ofruktsamhet; sparsamhet; sterilitet
fallo brist; ofullkomlighet; ofullständighet bkunder; blunder; dom; dumhet; fel; felsteg; miss; misslyckande; misstag; omdöme; skrik; skyldig förklaring; synd; trasigt; utlåtande; uttal
falta brist blunder; brott; bräcka; delikt; dumhet; fel; lagöverträdelse; misstag; ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa; skrik; spricka; synd; trasigt; underskott; överträdelse
falta de peso brist
frugalidad avsaknad; brist; knapphet anspråkslöshet; enkelhet; frugalitet; knussel; njugghet; sparsamhet
imperfección brist; ofullkomlighet; ofullständighet bristfällighet; defekt; fel; felaktighet; litet fel; ofullkomlighet; ofullständighet; ojämlikhet; orätt; orättfärdighet; orättvisa; skönhetsfel; skönhetsfläck
insuficiencia avsaknad; brist; knapphet bristfällighet; knussel; njugghet; otillräcklighet; sparsamhet
necesidad avsaknad; brist; knapphet ansättande; behövande; elementairt ämne; hjälp behovande; krävande; nödvändigt; tillmanande; viktigt ämne
parquedad avsaknad; brist; knapphet anspråkslöshet; enkelhet; frugalitet; knussel; njugghet; sparsamhet
penuria avsaknad; brist; knapphet
pobreza armod; avsaknad; brist; knapphet; nöd; obestånd armod; desperation; elände; fattigdom; hjälplöshet; knussel; njugghet; sparsamhet; torftighet
privación avsaknad; brist; knapphet förnekande; förändring till det sämre
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
existencias agotadas brist

Sinónimos de "brist":


Wiktionary: brist


Cross Translation:
FromToVia
brist déficit DefizitVerlust, Einbuße
brist falta Mangel — kPl.|: unzureichende Menge oder unzureichendes Ausmaß von etwas
brist desventaja MankoMangel, Fehler
brist falta insuffisanceétat de ce qui est insuffisant.
brist falta; escasez manqueabsence, défaut, fait de manquer.
brist falta privationperte, absence, manque d’un bien, d’un avantage qu’on avait, ou qu’on devait, qu’on pouvait avoir.

Traducciones relacionadas de brist