Resumen
Sueco a español:   más información...
 1. egga upp:


Sueco

Traducciones detalladas de egga upp de sueco a español

egga upp:

egga upp verbo (eggar upp, eggade upp, eggat upp)

 1. egga upp (driva; sporra)
 2. egga upp (underblåsa)

Conjugaciones de egga upp:

presens
 1. eggar upp
 2. eggar upp
 3. eggar upp
 4. eggar upp
 5. eggar upp
 6. eggar upp
imperfekt
 1. eggade upp
 2. eggade upp
 3. eggade upp
 4. eggade upp
 5. eggade upp
 6. eggade upp
framtid 1
 1. kommer att egga upp
 2. kommer att egga upp
 3. kommer att egga upp
 4. kommer att egga upp
 5. kommer att egga upp
 6. kommer att egga upp
framtid 2
 1. skall egga upp
 2. skall egga upp
 3. skall egga upp
 4. skall egga upp
 5. skall egga upp
 6. skall egga upp
conditional
 1. skulle egga upp
 2. skulle egga upp
 3. skulle egga upp
 4. skulle egga upp
 5. skulle egga upp
 6. skulle egga upp
perfekt particip
 1. har eggat upp
 2. har eggat upp
 3. har eggat upp
 4. har eggat upp
 5. har eggat upp
 6. har eggat upp
imperfekt particip
 1. hade eggat upp
 2. hade eggat upp
 3. hade eggat upp
 4. hade eggat upp
 5. hade eggat upp
 6. hade eggat upp
blandad
 1. egga upp!
 2. egga upp!
 3. eggad upp
 4. eggande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for egga upp:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
fomentar förbättringar; stimulanser
incitar riva upp
instigar anstifta
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
atizar egga upp; underblåsa agna; blåsa; blåsa upp; fläkta; locka; peta; röra; underblåsa
fomentar egga upp; underblåsa beröra; föda upp; mäta sig med; nå upp till; odla; röra; snudda vid; vidröra
incitar driva; egga upp; sporra; underblåsa agna; blåsa upp; driva på; egga; främja; hasta; hetsa; ila; ingiva mod; locka; motivera; motivera någon; peta; provocera; påskynda; reta; rusa; röra; röra om; skjuta på; skynda; sköta elden; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra; uppröra; uppväcka; vispa; väcka till liv
instigar egga upp; underblåsa agna; blåsa upp; brådska; driva på; erinra; främja; hasta; hetsa; ihågkomma; ila; ingiva mod; locka; minnas; motivera; peta; provocera; påminna; påminna med styrka; påskynda; reta; rusa; röra; röra om; skjuta på; skynda; skynda på; sköta elden; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra; uppröra

Traducciones relacionadas de egga upp