Sueco

Traducciones detalladas de exentriskt de sueco a español

exentriskt:


Translation Matrix for exentriskt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
desconocido obekant; okänd; okänd person
extranjero främling; främmande land; obekant; okänd; okänd person; utland; utländsk medborgare; utlänning
extraño konstig person; obekant; okänd; okänd person; original; särling; udda person
raro egendomlig; konstig person
singular singular
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
desconocido bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda egendomlig; egendomligt; makalös; makalöst; okänd; okänt; ouppnådd; ouppnått; oöverträffat; utan motstycket
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
ajeno bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda konstig; konstigt; merkvärdigt; någon annans; ovanlig; ovanligt; reserverad; reserverat; sällsamt; underlig; underligt
antojadizo bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
aparte bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda bortglömd; bortglömt; dessutom; enskilt; för övrigt; isolerad; isolerat; isär; separat; separerat; skild från; skilt; skilt från; stå ensam; särad; särat; urskiljt; utsöndrad; utsöndrat; åt sidan; öde; övergivet
característico bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda anslående; beskrivning; besynnerlig; besynnerligt; betecknande; charactiristiskt; egendomlig; egendomligt; frapperande; imponerande; karakteriserande; konstig; konstigt; markant; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; slående; sällsamt; typiskt; underlig; underligt; urskiljande
curiosamente bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda konstigt nog
curioso bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda anslående; besynnerlig; besynnerligt; charactiristiskt; egendomlig; egendomligt; frapperande; frågvis; frågvist; imponerande; konstig; konstigt; markant; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sevärd; slående; stollig; stolligt; sällsamt; tokigt; underlig; underligt; upplysande; urskiljande; vetgirig; vetgirigt
de una manera extraña bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
diferente bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda annorlunda; avvikande; avvikandet; delat; diverse; isärgående; isärgåendet; skild; skiljaktigt; skilt; stå ensam
especial bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; specialt; specifik; sällsamt; säregen; säreget; särskild; underlig; underligt; unik; unikt
especialmente bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda dessutom; för övrigt
especifico bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
extranjero bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt; ute; utländsk; utomlands
extraordinariamente bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; ovanlig; ovanligt; specifik; särskild
extraordinario bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda barbarisk; barbariskt; bestialiskt; egendomlig; egendomligt; exeptionell; exeptionellt; extra; extraordinärt; fantastiskt; häpnadsväckande; inhuman; inhumant; legendarisk; legendariskt; omänskligt; ovan; ovanlig; ovanligt; specifik; storaktig; storaktigt; sällsynt; säregen; säreget; särskild; tillägg; unik; unikt; utomordentlig; utomordentligt
extravagante bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda absurd; absurt; barock; barockt; befängt; egendomlig; egendomligt; flyktig; flyktigt; fånig; fånigt; konstig; konstigt; luxuös; lyxbetonad; lyxbetonat; lyxigt; löjlig; löjligt; merkvärdigt; oberäknelig; oberäkneligt; obeständigt; oerhört; ombytligt; omåttlig; omåttligt; orimligt; ovanlig; ovanligt; praktfull; praktfullt; påkostat; skandalös; skandalöst; specifik; sällsamt; särskild; underlig; underligt; yppig; yppigt; ytterligt; överdriven; överdrivet; överdådig; överdådigt; överflödigt
extraño bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda barock; barockt; besynnerlig; besynnerligt; bizarr; bizarrt; dunkel; dunkelt; egendomlig; egendomligt; gåtfullt; konstig; konstigt; merkvärdigt; mystisk; mystiskt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt
exótico bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda exotisk; exotiskt; konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt; utländsk; utländskt
particular bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda charactiristiskt; egendomlig; egendomligt; infödd; konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; privat; specifik; sällsamt; särskild; underlig; underligt; urskiljande
peculiar bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda besynnerlig; besynnerligt; charactiristiskt; egendomlig; egendomligt; exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; säregen; säreget; underlig; underligt; unik; unikt; urskiljande
raro bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda annorlunda; barock; barockt; besynnerlig; besynnerligt; egendomlig; egendomligt; exeptionell; exeptionellt; exotiskt; extraordinärt; främmande; konstig; konstigt; merkvärdigt; ovan; ovanlig; ovanligt; sällan; sällsamt; sällsynt; underlig; underligt
singular bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda charactiristiskt; egendomlig; egendomligt; enastående; exeptionell; exeptionellt; extraordinärt; konstig; konstigt; merkvärdigt; ovan; ovanlig; ovanligt; stå ensam; sällsamt; underlig; underligt; urskiljande
sorprendente bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda förvånande; häpnadsväckande; konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt
sugestivo bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda suggestiv; suggestivt; tankediger; tankedigert
típico bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda anslående; beskrivning; besynnerlig; besynnerligt; betecknande; charactiristiskt; egendomlig; egendomligt; frapperande; imponerande; karakteriserande; konstig; konstigt; markant; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; slående; sällsamt; typiskt; underlig; underligt; urskiljande