Sueco

Traducciones detalladas de fästa de sueco a español

fästa:

fästa verbo (fästar, fästade, fästat)

 1. fästa (sätta fast)
  pegar; fijar; atar
 2. fästa (binda fast vid ett rep; binda)
 3. fästa (inympa; infatta; inplantera)
 4. fästa (binda; knyta)
 5. fästa (knäppa; knyta; binda; fixera; sätta fast)
  ligar; atar; anudar
 6. fästa (fastknyta; fastbinda)
  sujetar; fijar; colocar
 7. fästa (koppla; ansluta; förena; förbinda)
 8. fästa

Conjugaciones de fästa:

presens
 1. fästar
 2. fästar
 3. fästar
 4. fästar
 5. fästar
 6. fästar
imperfekt
 1. fästade
 2. fästade
 3. fästade
 4. fästade
 5. fästade
 6. fästade
framtid 1
 1. kommer att fästa
 2. kommer att fästa
 3. kommer att fästa
 4. kommer att fästa
 5. kommer att fästa
 6. kommer att fästa
framtid 2
 1. skall fästa
 2. skall fästa
 3. skall fästa
 4. skall fästa
 5. skall fästa
 6. skall fästa
conditional
 1. skulle fästa
 2. skulle fästa
 3. skulle fästa
 4. skulle fästa
 5. skulle fästa
 6. skulle fästa
perfekt particip
 1. har fästat
 2. har fästat
 3. har fästat
 4. har fästat
 5. har fästat
 6. har fästat
imperfekt particip
 1. hade fästat
 2. hade fästat
 3. hade fästat
 4. hade fästat
 5. hade fästat
 6. hade fästat
blandad
 1. fästa!
 2. fästa!
 3. fästad
 4. fästande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fästa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abrochar spänna fast
anudar binda fast vid; slips
atar binda fast vid; häftande
colocar sätta ner
enganchar haka fast
fijar befästiga; säkra
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abrochar ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla binda fast; binda ihop; binda samman; knyta ihop; knyta samman; knäppa igen; sammanbinda
acoplar ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla docka; förena; hopkoppla; sammanlänka
ajustar fästa anpassa; avstämma; bli; bli snävare; finjustera; förlika; försona; gottgöra; justera; komma överens; passa; reparera; strama; sträcka; ställa in; ställa till rätta; stämma; sy; utgå ifrån; vara korrekt; vara lämplig; vara riktig; vara riktigt; ägna sig för; återställa
anudar binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast binda fast; förleda; locka; lura; narra
atar binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast ankra; bakbinda; besanna; binda; binda fast; binda högt; binda ihop; binda om; binda på; binda upp; bunta ihop; fastsurra; fjättra; förankra; häfta ihop; intyga; knyta; knyta igen; knyta ihop; knyta till; koppla på; kvarhålla; piska; prygla; sammanbinda; snöra in; stränga; surra; svänga runt; sätta fast
atar a una cuerda binda; binda fast vid ett rep; fästa
colocar fastbinda; fastknyta; fästa anlägga; anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fuska; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
encochetar ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
enganchar ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla gripa om; hoplimma; hålla fast; hålla fast sig; hålla i; inspänna; klampa sig fast; klistra; koppla; koppla ihop; limma; locka att ta värvning; länka samman; pressa; virka
fijar fastbinda; fastknyta; fästa; sätta fast anvisa; besanna; bestämma; diktera; ertappa; fastnåla; fästa vid; fånga; föreskriva; förestava; godgöra; häfta; häfta ihop; intyga; iståndsätta; klibba; klistra; laga; reparera; sätta fast; tilldela; återställa
hacer caer en la trampa binda; fästa; knyta
implantar fästa; infatta; inplantera; inympa initiera; inplantera; plantera; påbörja; starta; sätta igång
ligar binda; fixera; fästa; knyta; knäppa; sätta fast anknyta; binda av; binda fast; binda ihop; binda upp; knyta igen; koppla
pegar fästa; sätta fast ansluta sig; beröra; besanna; fastna; fästa ihop; fästa vid; hammra; hoplimma; häfta; häfta ihop; hålla tillsammans; intyga; klibba; klibba samman; klistra; klistra ihop; klistra in; klå upp; limma; limma ihop; limma samman; påla; råka; sammanlänkande; sitta fast; slå; slå någon; snylta; spöa; sticka; sticka in; stämpla; sätta fast; sätta fast vid; tigga; träffa
sujetar fastbinda; fastknyta; fästa besanna; binda; binda fast; binda högt; binda ihop; binda upp; fastsurra; häfta ihop; hålla; intyga; knyta; knyta igen; knyta till; motivera; piska; proppa; prygla; påskynda; skjuta på; spänna fast; stötta; surra; sätta fast; uppmuntra

Sinónimos de "fästa":


Wiktionary: fästa


Cross Translation:
FromToVia
fästa adherirse; pegarse adhere — To stick fast or cleave
fästa adjuntar; anexar attach — to fasten, to join to
fästa atornillar bolt — to connect pieces using a bolt
fästa pegar stick — to glue; to adhere (transitive)
fästa fijar anbringen — etwas an einer Stelle befestigen
fästa adosar; acoplar anstecken — (transitiv) auf/an etwas stecken/befestigen
fästa pegar backenheften
fästa fijar befestigen — etwas an einer Stelle so anbringen, dass es hält
fästa fijar; definir fixerattacher, affermir, rendre immobile, maintenir en place.

Traducciones relacionadas de fästa