Sueco

Traducciones detalladas de förevisa de sueco a español

förevisa:

förevisa verbo (förevisar, förevisade, förevisat)

 1. förevisa (visa)
 2. förevisa (visa; presentera; utställa)

Conjugaciones de förevisa:

presens
 1. förevisar
 2. förevisar
 3. förevisar
 4. förevisar
 5. förevisar
 6. förevisar
imperfekt
 1. förevisade
 2. förevisade
 3. förevisade
 4. förevisade
 5. förevisade
 6. förevisade
framtid 1
 1. kommer att förevisa
 2. kommer att förevisa
 3. kommer att förevisa
 4. kommer att förevisa
 5. kommer att förevisa
 6. kommer att förevisa
framtid 2
 1. skall förevisa
 2. skall förevisa
 3. skall förevisa
 4. skall förevisa
 5. skall förevisa
 6. skall förevisa
conditional
 1. skulle förevisa
 2. skulle förevisa
 3. skulle förevisa
 4. skulle förevisa
 5. skulle förevisa
 6. skulle förevisa
perfekt particip
 1. har förevisat
 2. har förevisat
 3. har förevisat
 4. har förevisat
 5. har förevisat
 6. har förevisat
imperfekt particip
 1. hade förevisat
 2. hade förevisat
 3. hade förevisat
 4. hade förevisat
 5. hade förevisat
 6. hade förevisat
blandad
 1. förevisa!
 2. förevisa!
 3. förevisad
 4. förevisande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förevisa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
enseñar lärande
representar avmålning; framställande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
demostrar förevisa; presentera; utställa; visa belägga; bevisa; demonstrera; frambringa; producera; sätta fram för visning; ta fram; verifiera; visa; visa vad du menar
enseñar förevisa; presentera; utställa; visa frambringa; framträda; handleda; härröra; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; producera; stiga upp; studera; sätta fram för visning; ta fram; träna; undervisa; uppkomma; uppstå; utbilda; visa; öva
exhibir förevisa; presentera; utställa; visa avslöja; blotta; blottlägga; dra uppmärksamhet; framlägga; framställa; glänsa; ställa ut; sätta fram för visning; utställa; utsätta någon för; vara uppfallande; visa; visa upp; visa upp sig; ådagalägga
exponer förevisa; presentera; utställa; visa anslå; avslöja; belysa; berätta; beskriva; blotta; blottlägga; dra upp; dra uppmärksamhet; exponera; framlägga; framställa; förklara; glänsa; göra tillgänglig; göra tydligt; klargöra; rapportera; skicka in; skildra; ställa ut; utställa; utsätta någon för; vara uppfallande; visa; visa upp; visa upp sig; ådagalägga; återberätta
expresar förevisa; presentera; utställa; visa beskriva; betyga; formulera; formulera i ord; frasa; förklara; förkroppsliga; ge röst åt; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; tillkännagiva; tolka; trycka ut; uttrycka; verbalisera; yttra; översätta
hacer la presentación de förevisa; visa sätta fram för visning; visa
hacer postura förevisa; presentera; utställa; visa offerera; skriva ut
lucir förevisa; visa
manifestar förevisa; visa betyga; förklara; göra tydligt; klargöra; manifestera; sätta fram för visning; tillkännagiva; uttrycka; visa
mostrar förevisa; presentera; utställa; visa betyga; frambringa; framträda; förklara; förverkliga; härröra; indikera; peka; peka på; producera; realisera; stiga upp; ställa ut; sätta fram för visning; ta fram; tillkännagiva; uppkomma; uppstå; visa; visa fram; visa upp
ostentar förevisa; visa dra uppmärksamhet; glänsa; ställa ut; vara uppfallande; visa upp; visa upp sig
poner förevisa; visa anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
presentar förevisa; presentera; utställa; visa anmäla; avisera; avslöja; blotta; blottlägga; demonstrera; erbjuda; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; förkunna; ge; kungöra; offerera; rendera; räcka; skicka; skriva ut; sätta fram för visning; tillkännage; utställa; utsätta någon för; visa; viska; viska i någons öra; ådagalägga; återge; överlämna; överräcka
representar förevisa; visa föreslå; föreställa; företräda; rendera; representera; sätta fram för visning; visa; återge
revelar förevisa; visa ange; avslöja; avtäcka; blotta; byta ut; förkunna; förråda; förändra; proklamera; skvallra på; uppenbara; utveckla; yppa; ändra

Sinónimos de "förevisa":