Sueco

Traducciones detalladas de förkunna de sueco a español

förkunna:

Conjugaciones de förkunna:

presens
 1. förkunnar
 2. förkunnar
 3. förkunnar
 4. förkunnar
 5. förkunnar
 6. förkunnar
imperfekt
 1. förkunnade
 2. förkunnade
 3. förkunnade
 4. förkunnade
 5. förkunnade
 6. förkunnade
framtid 1
 1. kommer att förkunna
 2. kommer att förkunna
 3. kommer att förkunna
 4. kommer att förkunna
 5. kommer att förkunna
 6. kommer att förkunna
framtid 2
 1. skall förkunna
 2. skall förkunna
 3. skall förkunna
 4. skall förkunna
 5. skall förkunna
 6. skall förkunna
conditional
 1. skulle förkunna
 2. skulle förkunna
 3. skulle förkunna
 4. skulle förkunna
 5. skulle förkunna
 6. skulle förkunna
perfekt particip
 1. har förkunnat
 2. har förkunnat
 3. har förkunnat
 4. har förkunnat
 5. har förkunnat
 6. har förkunnat
imperfekt particip
 1. hade förkunnat
 2. hade förkunnat
 3. hade förkunnat
 4. hade förkunnat
 5. hade förkunnat
 6. hade förkunnat
blandad
 1. förkunna!
 2. förkunna!
 3. förkunnad
 4. förkunnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förkunna:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abrir låsa upp; öppnande
arrancar avbrottas ifrån; riva loss; riva upp
avisar säga upp sig
publicar publicera; publisera
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abrir förebåda; förkunna; inleda; proklamera avgränsa; avslöja; begränsa; bestämma; bryta upp; definiera; dra upp; dra öppet; driva bort; föra på tal; fördriva; introducera; knäppa upp; låsa upp; lösa upp; markera; offentliggöra; presentera; pressa öppen; publicera; rubba; sno upp; sparka loss; sprätta upp; spänna av; ta upp; utstaka; öppna
anunciar anmäla; avisera; förkunna; kungöra; proklamera; tillkännage anmäla; annonsera; avge; bestämma; deklarera; förordna; göra bekant; göra känt; göra propaganda; informera; kungöra; offentliggöra; propagera; påbjuda; påminna; rekrytera; skicka efter; sända nyheterna; tillkännage; upge; upplysa
arrancar förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; bli utan; börja; dra av; driva på; gräva upp; klyva; knäppa upp; komma till korta; lida brist på; låta springa över klivan; lösa upp; nappa till sig; nedlägga; pressa någon på något; putta iväg; riva; riva bort; riva lös; riva ut; rycka; rycka bort; sakna något; skaka sig loss ifrån; skjuta ned; slita; slita loss; sno upp; snylta; sparka; splittra; sprätta; sprätta upp; spänna av; starta; sticka ned; ta ifrån kroppen; tigga; öppna
avisar förkunna; proklamera anmäla; avge; deklarera; förklara; göra känt; göra sin åsikt hörd; informera; lista; påminna; skicka efter; tala om; tillkännage; upge; upplysa
comunicar anmäla; avisera; förkunna; kungöra; proklamera anknyta; anmäla; berätta; förklara; ge vidare; göra känt; göra sin åsikt hörd; göra uppmärksam på; informera; kommunicera; konversera; koppla; meddela; pladdra; prata; rapportera; skvallra; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tillkännage; upplysa
declarar förkunna; proklamera avge; deklarera; förklara; göra tydligt; informera; klargöra; kungöra; meddela; reportera; upge
difundir förkunna; proklamera ange; avslöja; berätta; konversera; pladdra; prata; skvallra; sladdra; snacka; säga; sända; sända ut; tala; tala om; tjalla; utsprida; utströ; utså
divulgar förkunna; proklamera
emitir förkunna; proklamera avleda; avsända; emittera; låta avrinna; skicka; stråla ut; sända; sända ut; ta fram; tömma; utleverera; utsända; uttappa; visa; visa fram
hacer publicidad förkunna; tillkännage annonsera; göra propaganda; propagera; rekrytera; sätta in en annons
inaugurar förebåda; förkunna; inleda; proklamera föra på tal; helga; installera; insätta i ämbetet; introducera; presentera; ta upp; välsigna
informar de anmäla; avisera; förkunna; kungöra; proklamera anmäla; göra känt; informera; meddela; reportera; tillkännage; upplysa
mencionar anmäla; avisera; förkunna; kungöra anmäla; göra känt; informera; kalla; kungöra; lista; nämna; räkna upp; tala om; tillkännage; upplysa
pasar lista förkunna; ropa ut; tillkännage namn
poner un anuncio förkunna; tillkännage annonsera; göra propaganda; propagera; rekrytera; sätta in en annons
presentar anmäla; avisera; förkunna; kungöra anmäla; avslöja; blotta; blottlägga; demonstrera; erbjuda; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; förevisa; ge; kungöra; offerera; presentera; rendera; räcka; skicka; skriva ut; sätta fram för visning; tillkännage; utställa; utsätta någon för; visa; viska; viska i någons öra; ådagalägga; återge; överlämna; överräcka
proclamar förkunna; proklamera deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
promulgar förkunna; proklamera deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
publicar förkunna; proklamera annonsera; anslå; förlägga; ge ut; göra bekant; lägga ner; låta bli synlig; låta synas; offentliggöra; publicera; sätta ner; ta ned; ta ner; utge
revelar förkunna; proklamera ange; avslöja; avtäcka; blotta; byta ut; förevisa; förråda; förändra; skvallra på; uppenbara; utveckla; visa; yppa; ändra
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
emitir komma; strömma ut

Sinónimos de "förkunna":


Wiktionary: förkunna


Cross Translation:
FromToVia
förkunna promulgar promulgate — to make known public

Traducciones relacionadas de förkunna