Sueco

Traducciones detalladas de förstå de sueco a español

förstå:

förstå verbo (förstår, förstod, förstått)

 1. förstå (begripa; inse; greppa; fatta)
 2. förstå
 3. förstå
 4. förstå (se igenom)
 5. förstå (känna; märka; ana; uppfatta)

Conjugaciones de förstå:

presens
 1. förstår
 2. förstår
 3. förstår
 4. förstår
 5. förstår
 6. förstår
imperfekt
 1. förstod
 2. förstod
 3. förstod
 4. förstod
 5. förstod
 6. förstod
framtid 1
 1. kommer att förstå
 2. kommer att förstå
 3. kommer att förstå
 4. kommer att förstå
 5. kommer att förstå
 6. kommer att förstå
framtid 2
 1. skall förstå
 2. skall förstå
 3. skall förstå
 4. skall förstå
 5. skall förstå
 6. skall förstå
conditional
 1. skulle förstå
 2. skulle förstå
 3. skulle förstå
 4. skulle förstå
 5. skulle förstå
 6. skulle förstå
perfekt particip
 1. har förstått
 2. har förstått
 3. har förstått
 4. har förstått
 5. har förstått
 6. har förstått
imperfekt particip
 1. hade förstått
 2. hade förstått
 3. hade förstått
 4. hade förstått
 5. hade förstått
 6. hade förstått
blandad
 1. förstå!
 2. förstå!
 3. förstådd
 4. förstående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förstå:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
comprender begriplig; förstående; innehåll; omfattande
entender begriplig; förstående
percibir insammling
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
advertir ana; förstå; känna; märka; uppfatta berätta; dra uppmärksamhet till; ge anvisningar; göra känt; göra uppmärksam på; indikera; informera; instruera; lägga märke till; märka; notera; observera; peka ut; tillkännage; upplysa; uppmärksamma; visa ut
calar förstå; se igenom blöta ner; dränka; dränka in; fasthålla vid; fatta; framhärda; förbli ståndaktig; genomskåda; göra klart för sig; hålla ut; inse; ; se igenom; titta igenom
captar begripa; fatta; förstå; greppa; inse belägga; fatta tag i; fånga; förvärva; gripa tag i; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning; ta tag i; väcka uppmärksamhet
comprender begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom addera; ertappa; fatta; fånga; förhöra; göra klart för sig; inkludera; innefatta; inräkna; inse; känna; omfatta; räkna in; se igenom; tillägga; titta igenom; utfråga; vara bekant med
concebir begripa; fatta; förstå; greppa; inse anordna; arrangera; designa; fatta; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; installera; kläcka ut; konstruera; ordna; skapa; ställa till med; tolka; uppfinna
darse cuenta de ana; begripa; fatta; förstå; greppa; inse; känna; märka; uppfatta bli medveten om; fatta; göra klart för sig; inse; kasta en blick på; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; snegla på; uppmärksamma; överblicka
entender begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom ertappa; fatta; fånga; förhöra; göra klart för sig; hysa sympati för; inse; känna; se igenom; sympatisera; titta igenom; tolka; utfråga; vara bekant med
entrever ana; förstå; känna; märka; uppfatta
hacer de intérprete förstå
interpretar förstå beskriva; dramatisera; förklara; förkroppsliga; göra tydligt; klargöra; personifiera; porträttera; representera; spela teater; tolka; transkribera; uppträda; översätta
observar ana; förstå; känna; märka; uppfatta bekräfta; betrakta; bevaka; bevittna; bli medveten om; hålla ett öga på; iaktta; inspektera; klandra; kolla; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; se; se på; skåda; stirra på; titta; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara
oír förstå förhöra; utfråga
percibir ana; förstå; känna; märka; uppfatta anklaga; betrakta; bevaka; bevittna; bli medveten om; hitta; hålla ett öga på; hålla isär; kolla; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; stirra på; ta betalt; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara

Sinónimos de "förstå":


Wiktionary: förstå


Cross Translation:
FromToVia
förstå comprender; hacerse cargo de appreciate — to be aware of
förstå comprender; entender; aprehender; captar; percibir apprehend — to understand; to recognize
förstå entender make sense — decipher, understand
förstå entender; ver see — understand
förstå entender understand — to be aware of the meaning of
förstå entender understand — to believe, based on information
förstå comprender understand — to impute meaning, character etc. that is not explicitly stated
förstå entender verstaan — begrijpen van een uiting
förstå ver; distinguir erkennen — etwas oder jemand so deutlich wahrnehmen, dass man weiß, was oder wer es ist
förstå entender; comprender; tenerse; por verstehen — (transitiv) (Gesprochenes) deutlich akustisch wahrnehmen
förstå entender; comprender comprendre — Saisir le sens

Traducciones relacionadas de förstå