Sueco

Traducciones detalladas de förströelse de sueco a español

förströelse:

förströelse [-en] sustantivo

  1. förströelse (underhållning)
    el entretenimiento; la animación; la alegría; el divertido; la diversión; el esparcimiento; la dispersión; la distracción; el alborozo
  2. förströelse (avledningsmanöver)
    la distracción; la maniobra de diversión; el desarrollo
  3. förströelse (något som distraherar)
    la distracción; el divertimiento; la diversión

Translation Matrix for förströelse:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alborozo förströelse; underhållning förförelse; förlustelse; förtjusning; gladlynthet; glatt lynne; hänryckning; munterhet; nöje; nöjsamhet; ordentlighet; ordning; rolighet; skoj; skojighet; översvallande glädje
alegría förströelse; underhållning festligt; förlustelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; glädje; glättighet; livslust; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; sorglöshet; upptåg
animación förströelse; underhållning animering; brådska; flöde; förlustelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; inspiration; liv; munterhet; nöje; nöjsamhet; ordentlighet; ordning; rolighet; rusning; skojighet; ståhej; uppmaning; uppmuntran; uppväckande; väsen
desarrollo avledningsmanöver; förströelse bildning; expansion; filmmanus; flodens källa; flodkälla; fullvuxet tillstånd; invändning; källa; mognad; motstånd; motståndsrörelse; motsättning; motvind; resning; revolt; scenario; själskultur; tillväxt; uppror; utveckling; utvigdning; växt
dispersión förströelse; underhållning expansion; gleshet; skingring; spridande; utvidgning
distracción avledningsmanöver; förströelse; något som distraherar; underhållning avbrott; avkommande; avkopplande; avslappande; bortkommen; intervall; nonchalans; oförsiktighet; ouppmärksamhet; tankefattighet; tanklöshet; underhållande; vara tankeställd
diversión förströelse; något som distraherar; underhållning attraktion; avkopplande; avslappande; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; glädje; glättighet; munterhet; nöje; skoj; upptåg
divertido förströelse; underhållning
divertimiento förströelse; något som distraherar
entretenimiento förströelse; underhållning avbrott; dialog; elektrisk urladdning; hjälp; hobby; intervall; intervju; konversation; medverkan; nöje; samspråk; stöd; tidsfördriv; underhållande; underhållning; understöd
esparcimiento förströelse; underhållning avbrott; elektrisk urladdning; intervall
maniobra de diversión avledningsmanöver; förströelse
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
alegría glädje
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
divertido angenäm; angenämt; behaglig; behagligt; glad; glatt; gulligt; humoristisk; humoristiskt; komisk; komiskt; kul; kult; livligt; lustig; lustigt; munter; muntert; njutbart; roande; rolig; roligt; skojfrisk; skojfriskt; skojig; skojigt; skälmaktigt; skämtsam; söt; sött; trevlig; trevligt; uppslupet

Sinónimos de "förströelse":


Wiktionary: förströelse


Cross Translation:
FromToVia
förströelse pasatiempo pastime — that which amuses
förströelse recreación recreation — activity that diverts, amuses or stimulates

Traducciones relacionadas de förströelse