Resumen
Sueco a español:   más información...
 1. fastbinda:


Sueco

Traducciones detalladas de fastbinda de sueco a español

fastbinda:

fastbinda verbo (fastbinder, fastband, fastbundit)

 1. fastbinda (fästa; fastknyta)
  sujetar; fijar; colocar
 2. fastbinda
  cerrar

Conjugaciones de fastbinda:

presens
 1. fastbinder
 2. fastbinder
 3. fastbinder
 4. fastbinder
 5. fastbinder
 6. fastbinder
imperfekt
 1. fastband
 2. fastband
 3. fastband
 4. fastband
 5. fastband
 6. fastband
framtid 1
 1. kommer att fastbinda
 2. kommer att fastbinda
 3. kommer att fastbinda
 4. kommer att fastbinda
 5. kommer att fastbinda
 6. kommer att fastbinda
framtid 2
 1. skall fastbinda
 2. skall fastbinda
 3. skall fastbinda
 4. skall fastbinda
 5. skall fastbinda
 6. skall fastbinda
conditional
 1. skulle fastbinda
 2. skulle fastbinda
 3. skulle fastbinda
 4. skulle fastbinda
 5. skulle fastbinda
 6. skulle fastbinda
perfekt particip
 1. har fastbundit
 2. har fastbundit
 3. har fastbundit
 4. har fastbundit
 5. har fastbundit
 6. har fastbundit
imperfekt particip
 1. hade fastbundit
 2. hade fastbundit
 3. hade fastbundit
 4. hade fastbundit
 5. hade fastbundit
 6. hade fastbundit
blandad
 1. fastbind!
 2. fastbind!
 3. fastbunden
 4. fastbindande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fastbinda:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
cerrar blockerande; stängande
colocar sätta ner
fijar befästiga; säkra
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
cerrar fastbinda avgränsa; avskärma; avvisa; avvända; begränsa; bestämma; bomma igen; definiera; dra till; fylla; hålla fängslad; inskränka; komma överens; låsa; låsa in; markera; plombera; plugga igen; sluta till; släcka; släppa; slå; slå igen; slås igen; smälla; smälla igen; spärra in; stoppa igen; stämma; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; utstaka; vara korrekt; vara riktigt; vrida av; vända bort
colocar fastbinda; fastknyta; fästa anlägga; anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fuska; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
fijar fastbinda; fastknyta; fästa anvisa; besanna; bestämma; diktera; ertappa; fastnåla; fästa; fästa vid; fånga; föreskriva; förestava; godgöra; häfta; häfta ihop; intyga; iståndsätta; klibba; klistra; laga; reparera; sätta fast; tilldela; återställa
sujetar fastbinda; fastknyta; fästa besanna; binda; binda fast; binda högt; binda ihop; binda upp; fastsurra; häfta ihop; hålla; intyga; knyta; knyta igen; knyta till; motivera; piska; proppa; prygla; påskynda; skjuta på; spänna fast; stötta; surra; sätta fast; uppmuntra