Resumen
Sueco a español:   más información...
 1. fastknyta:


Sueco

Traducciones detalladas de fastknyta de sueco a español

fastknyta:

fastknyta verbo (fastknyter, fastknöt, fastknutit)

 1. fastknyta (fästa; fastbinda)
  sujetar; fijar; colocar

Conjugaciones de fastknyta:

presens
 1. fastknyter
 2. fastknyter
 3. fastknyter
 4. fastknyter
 5. fastknyter
 6. fastknyter
imperfekt
 1. fastknöt
 2. fastknöt
 3. fastknöt
 4. fastknöt
 5. fastknöt
 6. fastknöt
framtid 1
 1. kommer att fastknyta
 2. kommer att fastknyta
 3. kommer att fastknyta
 4. kommer att fastknyta
 5. kommer att fastknyta
 6. kommer att fastknyta
framtid 2
 1. skall fastknyta
 2. skall fastknyta
 3. skall fastknyta
 4. skall fastknyta
 5. skall fastknyta
 6. skall fastknyta
conditional
 1. skulle fastknyta
 2. skulle fastknyta
 3. skulle fastknyta
 4. skulle fastknyta
 5. skulle fastknyta
 6. skulle fastknyta
perfekt particip
 1. har fastknutit
 2. har fastknutit
 3. har fastknutit
 4. har fastknutit
 5. har fastknutit
 6. har fastknutit
imperfekt particip
 1. hade fastknutit
 2. hade fastknutit
 3. hade fastknutit
 4. hade fastknutit
 5. hade fastknutit
 6. hade fastknutit
blandad
 1. fastknyt!
 2. fastknyt!
 3. fastknuten
 4. fastknytande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fastknyta:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
colocar sätta ner
fijar befästiga; säkra
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
colocar fastbinda; fastknyta; fästa anlägga; anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fuska; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
fijar fastbinda; fastknyta; fästa anvisa; besanna; bestämma; diktera; ertappa; fastnåla; fästa; fästa vid; fånga; föreskriva; förestava; godgöra; häfta; häfta ihop; intyga; iståndsätta; klibba; klistra; laga; reparera; sätta fast; tilldela; återställa
sujetar fastbinda; fastknyta; fästa besanna; binda; binda fast; binda högt; binda ihop; binda upp; fastsurra; häfta ihop; hålla; intyga; knyta; knyta igen; knyta till; motivera; piska; proppa; prygla; påskynda; skjuta på; spänna fast; stötta; surra; sätta fast; uppmuntra