Sueco

Traducciones detalladas de fly de sueco a español

fly:

fly verbo (flyr, flydde, flytt)

 1. fly (flykta)
  huir; fluir; esquivar; correr; ceder; discurrir; escurrirse
 2. fly (springa; löpa; ila; ränna)
 3. fly (springa bort; rymma; smita)
 4. fly
 5. fly (komma undan; bryta sig loss)
 6. fly (fly undan)
  escapar; evadir

Conjugaciones de fly:

presens
 1. flyr
 2. flyr
 3. flyr
 4. flyr
 5. flyr
 6. flyr
imperfekt
 1. flydde
 2. flydde
 3. flydde
 4. flydde
 5. flydde
 6. flydde
framtid 1
 1. kommer att fly
 2. kommer att fly
 3. kommer att fly
 4. kommer att fly
 5. kommer att fly
 6. kommer att fly
framtid 2
 1. skall fly
 2. skall fly
 3. skall fly
 4. skall fly
 5. skall fly
 6. skall fly
conditional
 1. skulle fly
 2. skulle fly
 3. skulle fly
 4. skulle fly
 5. skulle fly
 6. skulle fly
perfekt particip
 1. har flytt
 2. har flytt
 3. har flytt
 4. har flytt
 5. har flytt
 6. har flytt
imperfekt particip
 1. hade flytt
 2. hade flytt
 3. hade flytt
 4. hade flytt
 5. hade flytt
 6. hade flytt
blandad
 1. fly!
 2. fly!
 3. flydd
 4. flyande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fly:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bajar nergång
ceder utstreckande
correr racande
descender fara utför; gå nedför; nergång
despedirse a la francesa avvikning
largarse klippa till
marcharse bryta upp; riva upp
salir lämna; åka bort
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
acelerar fly; ila; löpa; ränna; springa accelerera; driva på; hetsa; jaga på; piska på; påskynda; skynda på; spurta; öka hastigheten
apearse bryta sig loss; fly; komma undan försvinna; gå av; hastigt dra iväg; kliva ned; klättra ner; schappa; sluta vid; stiga ner
apresurarse fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; driva; försöka; hasta; ila; knuffas; rusa; skynda; skynda på; sporra; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
aumentar la velocidad al llegar cerca de la meta fly; ila; löpa; ränna; springa
bajar bryta sig loss; fly; komma undan avta; blekna; bli lägre; förgå; försvinna; förödmjuka; ge upp; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; hastigt dra iväg; hämta ner; häröra från; kasta; kliva av; kliva ned; kliva ur; klättra ner; komma ifrån; krympa; lämna in; minska; nerstiga; rasa; schappa; sjunka; sjunka i värde; slänga; stiga ner; styra mot; störta; sänka; sänkas; ta ned; ta ned från; ta ner
ceder fly; flykta avstå; avträda; bana väg för; bryta ihop; falla ihop; ge upp; kollapsa; lasta över på någon annan; leverera; lämna; lämna in; lämna åt någon annan; släppa; spänna; sträcka; sträcka ut; tilldela; täta; uppge; utlämna; vika; vika undan; överge; överräcka
coger las de Villadiego fly; rymma; smita; springa bort försvinna; hastigt dra iväg; schappa
correr fly; flykta; ila; löpa; ränna; springa armbågas; dra till; droppa; drypa; följa; hasta; jaga efter; knuffas; köra fort; rinna; skjuta bort; skynda; springa; strömma; stötas; trycka på; trängas i en folksamling; åka vidare
correr velozmente fly; ila; löpa; ränna; springa
dar prisa fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; driva; försöka; hasta; ila; knuffas; rusa; skynda; sporra; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
darse prisa fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; driva; försöka; genomsöka; hasta; ila; knuffas; rota; rusa; skynda; skynda på; snoka; sporra; springa; stötas; trycka på; trängas i en folksamling; vända upp och ned på
dejarse libre bryta sig loss; fly; komma undan
descender bryta sig loss; fly; komma undan avta; blekna; falla ner; förgå; försvinna; ge upp; gå ner; hastigt dra iväg; hänga; häröra från; kasta; kliva av; komma ifrån; komma ner; krympa; köra ner; lämna in; minska; nerstiga; schappa; sjunka; slänga; svikta; sänkas; sätta lägre; åka ner
desembarcarse bryta sig loss; fly; komma undan försvinna; hastigt dra iväg; schappa
despedirse a la francesa fly; rymma; smita; springa bort
discurrir fly; flykta
escabullirse bryta sig loss; fly; komma undan droppa; drypa; försvinna; hastigt dra iväg; komma undan; schappa; sippra; smita bort; springa bort; tillra
escapar bryta sig loss; fly; fly undan; komma undan befrias från; bli befriad; erhålla; försvinna; försäga sig; förtala sig; glida; halka; hastigt dra iväg; hålla sig undan ifrån; knycka; komma bort; komma loss; mottaga; schappa; släppa ut; snatta; sno; stjäla; svänga undan; undvika; vara befriad från
escapar de bryta sig loss; fly; komma undan erhålla; hålla sig undan ifrån; mottaga; svänga undan; undvika
escaparse fly; rymma; smita; springa bort befrias från; bli befriad; bryta ut; erhålla; glida; halka; komma loss; mottaga; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från
escurrirse fly; flykta bana väg för; glida av; vika; vika undan
esquivar bryta sig loss; fly; flykta; komma undan bana väg för; försvinna; hastigt dra iväg; schappa; svänga undan; undvika; vika; vika undan
evadir bryta sig loss; fly; fly undan; komma undan befrias från; bli befriad; hålla sig undan ifrån; komma loss; svänga undan; undvika
evadirse fly; rymma; smita; springa bort befrias från; bli befriad; komma loss; svänga undan; undvika
fluir fly; flykta forsa; rinna; strömma
fugarse fly; rymma; smita; springa bort desertera; desertera från armén
galopear fly; ila; löpa; ränna; springa
huir fly; flykta desertera; desertera från armén; erhålla; mottaga
huir de fly erhålla; mottaga
huirse fly; rymma; smita; springa bort
ir al galope fly; ila; löpa; ränna; springa
ir al trote fly; ila; löpa; ränna; springa
ir corriendo fly; ila; löpa; ränna; springa hasta; ila; rusa; skynda
irse fly; rymma; smita; springa bort avgå ifrån; avresa; bryta upp; gå bort; lämna; resa iväg; åka iväg
irse pitando fly; rymma; smita; springa bort
largarse fly; rymma; smita; springa bort avresa; bege sig iväg; bryta upp; defektera; dra; dra åt helvete; fara åt helvete; försvinna; ge sig iväg; gå bort; hastigt dra iväg; hastigt kila iväg; kila i väg; lämna; schappa; stick; sticka
marcharse fly; rymma; smita; springa bort avgå ifrån; avresa; bryta upp; försvinna; ge sig in i; gå bort; gå iväg; hastigt dra iväg; hastigt kila iväg; inlåta sig i; lämna; resa iväg; schappa; åka iväg
meter prisa fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; driva; försöka; hasta; ila; knuffas; rusa; skynda på; sporra; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
pasar desapercibido bryta sig loss; fly; komma undan defektera
refugiarse bryta sig loss; fly; komma undan ge tillflykt; gömma; skydda; åka bort
salir bryta sig loss; fly; komma undan; rymma; smita; springa bort avgå ifrån; avluta loppet; avresa; avsluta; befrias från; bli befriad; bryta upp; defektera; extrahera; gå bort; gå ut; klara till slutet; kliva av; kliva ur; knäppa upp; komma loss; luffa; lägga av; lämna; lösa upp; passa; resa iväg; resa omkring; rida ut; rida ut stormen; ruckla; rumla; skjuta ut; sluta; sno upp; sprätta upp; spänna av; sticka fram; stå främst; upphöra; utvinna; vara fullgjord; vara lämplig; vara riktig; vara uppfyllad; vara ute och festa; ägna sig för; åka iväg
sprintar fly; ila; löpa; ränna; springa
tomar las de Villadiego fly; rymma; smita; springa bort försvinna; hastigt dra iväg; hastigt kila iväg; schappa
trotar fly; ila; löpa; ränna; springa gå på gatan; prostituera sig
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
salir komma; strömma ut

Sinónimos de "fly":


Wiktionary: fly


Cross Translation:
FromToVia
fly liberarse; escapar; fugarse escape — to get free
fly huir flee — to run away; to escape
fly huir flee — to escape from
fly huir fly — to flee
fly huir fliehen — schnelles verlassen eines Ortes beispielsweise aufgrund befürchteter Gefahr

Traducciones relacionadas de fly