Sueco

Traducciones detalladas de fraktgods de sueco a español

fraktgods:

fraktgods [-ett] sustantivo

  1. fraktgods (frakt; gods; last)
    el flete; la estiba; el cargamento; el cargo; el peso; la carga; la mercancía; el porte; el gravamen; el lastre; la imputación; la camionada

Translation Matrix for fraktgods:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
camionada frakt; fraktgods; gods; last belastning; frakt; kärrlass; vagnslass
carga frakt; fraktgods; gods; last bagage; belastning; beläggning; betalning; börda; frakt; gods; kackalorum; kiv; kärrlass; last; lastning; liv; oreda; oväsen; packning; skeppslast; sorl; uppståndelse; vagnslass; överföring
cargamento frakt; fraktgods; gods; last frakt; gods; inskeppning; kackalorum; kiv; kostnader; kärrlass; lass; last; liv; oreda; oväsen; skeppslast; sorl; sändning; transport; uppståndelse; vagnslass
cargo frakt; fraktgods; gods; last anklagelse; anställning; arbete; belastning; frakt; gods; jobb; kärrlass; last; lastning; skeppslast; vagnslass
estiba frakt; fraktgods; gods; last stagnation; stuvning; upståndelse
flete frakt; fraktgods; gods; last frakt; fraktsats; lass; skeppslast
gravamen frakt; fraktgods; gods; last ihop blandning; kostnader; mixt; orosmakeri; orosstiftning; röra
imputación frakt; fraktgods; gods; last anklagelse; ihop blandning; kackalorum; kiv; liv; mixt; oreda; oväsen; röra; sorl; uppståndelse
lastre frakt; fraktgods; gods; last ballast; belastning; frakt; slagg; vägfyllnad
mercancía frakt; fraktgods; gods; last förhandling; handelsvara; profession; tillverkning; vara; yrke
peso frakt; fraktgods; gods; last frakt; gods; ihop blandning; kackalorum; kiv; last; liv; mixt; omslagning; oreda; orosmakeri; orosstiftning; oväsen; pression; röra; sorl; tryck; tyngd; uppståndelse; vikt; viktmätarinstrument; våg; våghus
porte frakt; fraktgods; gods; last hållning; kroppsbyggnad; pose
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
peso vikt