Sueco

Traducciones detalladas de grymhet de sueco a español

grymhet:

grymhet [-en] sustantivo

  1. grymhet (ohygglighet; skändlighet)
    el delito; la atrocidad; el crimen; el desmán; la abominación
  2. grymhet (vildhet)
    el salvajismo; el carácter salvaje
  3. grymhet (hårdhet; bisterhet)
    la aspereza; la brusquedad

Translation Matrix for grymhet:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abominación grymhet; ohygglighet; skändlighet avsky; vederstyggelse; vederstygglighet
aspereza bisterhet; grymhet; hårdhet avsaknad av sammanhang; bitskhet; bryskhet; glöd; häftighet; hårdhet; iver; korthet; ojämnhet; plottrighet; råhet; skarphet; snäsighet; spetsighet; syrlighet; vasshet; virrighet; våldsamhet
atrocidad grymhet; ohygglighet; skändlighet avsky; busstreck; ofog; rackartyg; skräckpjäs; vederstyggelse; vederstygglighet
brusquedad bisterhet; grymhet; hårdhet avsaknad av sammanhang; bryskhet; glöd; häftighet; iver; korthet; plottrighet; snäsighet; syrlighet; virrighet; våldsamhet
carácter salvaje grymhet; vildhet
crimen grymhet; ohygglighet; skändlighet brott; dåd; dåligt uppförande; elak handling; illgärning; missgärning; skräckvälde; terror
delito grymhet; ohygglighet; skändlighet brott; delikt; dåligt uppförande; lagöverträdelse; överträdelse
desmán grymhet; ohygglighet; skändlighet excess; gatu förstörelse; omåttlighet; utsvävning; överdrift; överflödighet
salvajismo grymhet; vildhet

Wiktionary: grymhet


Cross Translation:
FromToVia
grymhet atrocidad atrocity — extremely cruel act
grymhet crueldad cruelty — cruel act
grymhet crueldad; truculencia; encarnizamiento Grausamkeitnur Hilfe:Singular: ein menschlicher Charakterzug, der durch die Neigung gekennzeichnet ist, ohne Skrupel, Zurückhaltung oder Reue zu zerstören, zu verletzen oder zu töten, und dadurch bei Mitmenschen Grauen hervorruft.
grymhet brutalidad Grausamkeit — eine Handlung, gekennzeichnet durch skrupelloses, gnadenloses und zerstörerisches Vorgehen, die Schrecken oder Grauen hervorruft.
grymhet atrocidad Gräuelmeist Plural: eine erschreckend grausame Handlung, öfters eine Handlung von abnormaler oder illegaler Grausamkeit durch eine bewaffnete Streitmacht gegenüber Zivilisten oder Gefangener