Sueco

Traducciones detalladas de lägga ner de sueco a español

lägga ner:

lägga ner verbo (lägger ner, lade ner, lagt ner)

 1. lägga ner (sätta ner)
 2. lägga ner (placera)
  poner; meter; colocar; situar; depositar
 3. lägga ner
 4. lägga ner

Conjugaciones de lägga ner:

presens
 1. lägger ner
 2. lägger ner
 3. lägger ner
 4. lägger ner
 5. lägger ner
 6. lägger ner
imperfekt
 1. lade ner
 2. lade ner
 3. lade ner
 4. lade ner
 5. lade ner
 6. lade ner
framtid 1
 1. kommer att lägga ner
 2. kommer att lägga ner
 3. kommer att lägga ner
 4. kommer att lägga ner
 5. kommer att lägga ner
 6. kommer att lägga ner
framtid 2
 1. skall lägga ner
 2. skall lägga ner
 3. skall lägga ner
 4. skall lägga ner
 5. skall lägga ner
 6. skall lägga ner
conditional
 1. skulle lägga ner
 2. skulle lägga ner
 3. skulle lägga ner
 4. skulle lägga ner
 5. skulle lägga ner
 6. skulle lägga ner
perfekt particip
 1. har lagt ner
 2. har lagt ner
 3. har lagt ner
 4. har lagt ner
 5. har lagt ner
 6. har lagt ner
imperfekt particip
 1. hade lagt ner
 2. hade lagt ner
 3. hade lagt ner
 4. hade lagt ner
 5. hade lagt ner
 6. hade lagt ner
blandad
 1. lägg ner!
 2. lägg ner!
 3. läggande ner
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for lägga ner:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
colocar sätta ner
depositar sätta ner
derribar skjuta till döds
destinar fristående
publicar publicera; publisera
tumbar skjuta till döds
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
acomodar lägga ner lägga ner någonting; lägga något åt sidan
arrellanarse lägga ner hålla kär; smeka; vårda
colocar lägga ner; placera anlägga; anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
deponer lägga ner; sätta ner avböja; neka; refusera; skicka; sända
depositar lägga ner; placera; sätta ner avgränsa; avspisa någon; avvisa; begränsa; bestämma; bevara; definiera; deponera; efterskänka; ertappa; fuska; fånga; föra in; hålla fängslad; inskränka; insätta; lagra; lura; lägga; lägga bort; markera; nedlägga; placera; remittera; släppa; ställa; svindla; sätta; sätta in; sätta in på konto; sätta ned; sätta ner; utstaka; återvisa; översända
depositar sobre lägga ner; sätta ner lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; ta ned; ta ner
derribar lägga ner; sätta ner bringa ned; bryta i stycken; dra ner; driva bort; fälla träd; få ner; förstöra; gå sönder; göra sönder; hacka ned; hiva; kantra; kasta; kasta ner; kasta över; knuffa ner; knuffa omkull; kullkasta; låta springa över klivan; nedlägga; omkullstjälpa; sava; skjuta ned; skjuta ner; skära; slänga; slå omkull; snida; sticka ned; störta omkull; stöta omkull; ta bort; ta ned; ta ner; tappa sav ur; tippa; torka bort; utplåna; välta omkull
destinar lägga ner; sätta ner ackomodera; anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; installera; knäppa upp; lösa upp; ordna; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; ställa till med; ta ned; ta ner; tilldela
estacionar lägga ner; sätta ner ackomodera; anordna; arrangera; bjuda någon logi; förlägga; installera; ordna; parkera; stationera; ställa till med
meter lägga ner; placera förlägga; förstöra; lägga; lägga bort; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; skada; stationera; sticka in; ställa
mover lägga ner; sätta ner baxa; beröra; blanda; bryta; bända; driva framåt; flytta; flytta bort; knuffa vidare; kärna; lyfta med hävstång; mixa; mobilisera; råka; röra; röra om; skaka upp; ta ned; ta ner; träffa; tränga framåt; åka vidare
poner lägga ner; placera; sätta ner anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
publicar lägga ner; sätta ner annonsera; anslå; förkunna; förlägga; ge ut; göra bekant; låta bli synlig; låta synas; offentliggöra; proklamera; publicera; ta ned; ta ner; utge
situar lägga ner; placera; sätta ner anlägga; anvisa; bestämma; lägga; lägga bort; placera; ritka rätt; ställa; sätta; ta ned; ta ner; tilldela
tender suavemente lägga ner
tumbar lägga ner dra ner; knuffa ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; slå omkull; stöta omkull; ta ned; ta ner
tumbar suavemente lägga ner gosa; kela; krama; omfamna

Traducciones relacionadas de lägga ner