Sueco

Traducciones detalladas de liv de sueco a español

liv:

liv [-ett] sustantivo

 1. liv (existens; livsväg; varande)
  la existencia
 2. liv (hållbarhet; livslängd)
  la durabilidad
 3. liv
  la vidas
  • vidas [la ~] sustantivo
 4. liv
  la buena vida
 5. liv (kackalorum; oväsen; uppståndelse; )
  el peso; el rollo; el lío; la carga; la molestia; la quejas; el jaleo; el alboroto; la dificultad; la discusión; la riña; la contienda; la problemas; el enredo; la agitación; el peleas; el estorbo; el follón; el trajín; la conmoción; la imputación; la dificultades; el líos; el tropiezo; el cargamento; la matraca; el disturbios; la trifulca; el tiquismiquis; el lamentos; la riñas; el tumulto; la pelotera; la complicaciones; el disgustos; la machaconería; el dimes y dirés; el dimes y diretes
 6. liv (rusning; flöde; brådska; ståhej; väsen)
  el jaleo; la agitación; el hormiguero; el ajetreo; el barullo; el alboroto; la animación; la aglomeración; la concurrencia; la apreturas
 7. liv (larm; oväsen; tumult; bräk)
  el alboroto; el escándalo; el tam-tam

Translation Matrix for liv:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
agitación brådska; flöde; kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; rusning; sorl; ståhej; uppståndelse; väsen agitation; anläggning till; dyning; jäkt; liv och rörelse; nervositet; oljud; oro; orolighet; oväsen; rabalder; skyndande; stress; svårigheter; tumult; turbulens; upphetsning; uppjagning; upprörelse; uppståndelse; väsen
aglomeración brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen agglomeration; ansamling; bebyggelse; blockering; förstoppning; förtätning; oljud; stagnation; stockning; stopp; tumult
ajetreo brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen besvär; bråk; grubbel; grubbleri; krakel; liv och rörelse; möda; omständighet; skyndande; tjafs; tjafsa och larva
alboroto bräk; brådska; flöde; kackalorum; kiv; larm; liv; oreda; oväsen; rusning; sorl; ståhej; tumult; uppståndelse; väsen bråk; buller; dyning; larm; oljud; oordning; oro; orolighet; oväsen; rabalder; rubbning; rytande; skrikande; störande av friden; störning; tjutande; tumult; upprörande; upprört tillstånd; vrålanede; väsen
animación brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen animering; förlustelse; förströelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; inspiration; munterhet; nöje; nöjsamhet; ordentlighet; ordning; rolighet; skojighet; underhållning; uppmaning; uppmuntran; uppväckande
apreturas brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen febrilitet; hektiskhet
barullo brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen dun; fjun; förvirring; hela faderullan; klabbet; lek; liv och rörelse; ludd; oljud; oväsen; rasket; revolt; stoj; tumult; uppror; åsknedslag
buena vida liv
carga kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bagage; belastning; beläggning; betalning; börda; frakt; fraktgods; gods; kärrlass; last; lastning; packning; skeppslast; vagnslass; överföring
cargamento kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse frakt; fraktgods; gods; inskeppning; kostnader; kärrlass; lass; last; skeppslast; sändning; transport; vagnslass
complicaciones kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse orosmakeri; orosstiftning; svårighet
concurrencia brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen sammanträffande
conmoción kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse emotion; irritabilitet; jäkt; känsla; lättretlighet; oordning; oro; orolighet; rabalder; retlighet; rörelse; sinnesrörelse; stress; störning; tumult; upprörelse; uppståndelse; väsen; vågskvalp; vågsvall
contienda kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse krig; strid
dificultad kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse grubbel; grubbleri; mödosamhet; strävsamhet; svårighet; tvivel
dificultades kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse defekter; katastrof; olycka; problem; retelse; svårighet; trasigheter
dimes y diretes kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråkande; förmaning; grälande; utskällning
dimes y dirés kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråkig; väsnig
discusión kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse argument; bannor; bråkande; debatt; diskussion; diskutera; dispyt; förening; förmaning; gnabb; gräl; grälande; idéväxling; kiv; konversation; käbbel; lek; meningsutbyte; ordstrid; pratstund; reaktion; samtal; stoj; sällskap; tala om; utskällning; åsiktsförändring
disgustos kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse hemsklighet; retelse; svårighet
disturbios kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bekymmer; förvirring; gatuoroligheter; kaos; kravaller; oordning; oreda; orolighet; problem; rabalder; störning; tumult; upprörande; väsen; våldsamma utbrott
durabilidad hållbarhet; liv; livslängd fasthet; motstånd; resistens; säkerhet
enredo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse fällning; fångst; förvirring; gytter; handling; intrig; intrigerande; irrgång; kaos; labyrint; myller; oordning; oreda; plott; snarande; stämplande; virrvarr
escándalo bräk; larm; liv; oväsen; tumult bråk; förvirring; hela faderullan; illdåd; klabbet; nidingsdåd; oljud; oväsen; rasket; skandal; skändlighet; tumult
estorbo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse besvär; hinder; ihop blandning; mixt; obekvämlighet; olägenhet; omak; orosmakeri; orosstiftning; röra
existencia existens; liv; livsväg; varande handkassa; pengar i handen
follón kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråk; gnat; gnatande; gnäll; klagan; krakel; lek; stoj; tjafs; tjat; tjatande
hormiguero brådska; flöde; liv; rusning; ståhej; väsen febrilitet; hektiskhet
imputación kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse anklagelse; frakt; fraktgods; gods; ihop blandning; last; mixt; röra
jaleo brådska; flöde; kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; rusning; sorl; ståhej; uppståndelse; väsen besvär; gnat; gnäll; grubbel; grubbleri; klagan; liv och rörelse; obekvämlighet; oljud; olägenhet; omak; oväsen; rörigt uppträdande; tjat
lamentos kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse orosmakeri; orosstiftning
lío kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse affärer; bråk; bunt; djuriskhet; dun; fjun; flört; handling; intrig; knyte; komplikation; krakel; liv och rörelse; ludd; plott; tjafs
líos kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse djuriskhet; katastrof; olycka; problem; retelse; svårighet
machaconería kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse gnat; gnäll; grubbel; grubbleri; klagan; tjat
matraca kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse gnat; gnäll; klagan; tjat
molestia kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bekymmer; besvär; de dagliga bekymren; hinder; ihop blandning; krämpa; lek; mixt; obehag; obehaglighet; obekvämlighet; olägenhet; omak; orosmakeri; orosstiftning; otillfredsställelse; röra; sjukdom; stoj; tygel
peleas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråk; bråkande; förmaning; grälande; utskällning
pelotera kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråkande; förmaning; gnabb; grälande; kiv; käbbel; utskällning
peso kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse frakt; fraktgods; gods; ihop blandning; last; mixt; omslagning; orosmakeri; orosstiftning; pression; röra; tryck; tyngd; vikt; viktmätarinstrument; våg; våghus
problemas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bekymmer; bekymrande; besvärlighet; defekter; elände; fel; gnatande; grubbel; grubbleri; ihop blandning; lek; mixt; obehag; obekvämhet; orosmakeri; orosstiftning; otrevnad; pinsamhet; plågsamhet; problem; prövningar; retelse; röra; skavanker; slavgöra; stoj; svårighet; tjatande; trasigheter; äventyr
quejas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse gnällande; jämmrande; klagande; knorra; knorrande; knotande; morrande; muttrande; orosmakeri; orosstiftning
riña kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråk; bråkande; förmaning; gnabb; grälande; kiv; krakel; käbbel; orosmakeri; orosstiftning; tjafs; utskällning
riñas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråkande; förmaning; gnabb; grälande; kiv; käbbel; utskällning
rollo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse elände; förvirring; gnat; gnäll; kaos; klagan; oreda; roll; rulle; tjat
tam-tam bräk; larm; liv; oväsen; tumult
tiquismiquis kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse anmärkande; bannor; bråkande; bråkig; förmaning; gnabb; grälande; hårklyveri; hårsplittrande; kiv; käbbel; petighet; utskällning; väsnig
trajín kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråkig; draggning; grubbel; grubbleri; slavarbete; slit; tryck utav aktivitäter; väsnig
trifulca kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse folkuppstånd; motståndsrörelse; orolighet; rabalder; resning; revolt; tumult; uppror; väsen
tropiezo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse begå fel; halkande; snubbling; tvivel
tumulto kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråk; förvirring; kaos; oljud; oordning; oreda; orolighet; oväsen; rabalder; störning; tumult; upprörande; väsen
vidas liv
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
peso vikt

Sinónimos de "liv":


Wiktionary: liv


Cross Translation:
FromToVia
liv vida life — The state between birth and death
liv vida life — a status given to an entity with the properties of replication and metabolism
liv vida life — the essence of the manifestation and the foundation of the being
liv vida life — the subjective and inner manifestation of the individual
liv vida life — A worthwhile existence
liv pelea callejera; riña rumble — street fight or brawl
liv vida Leben — der Inbegriff alles Organischen, basierend auf Stoffwechsel, Vermehrung und Wachstum

Traducciones relacionadas de liv