Sueco

Traducciones detalladas de livlöst de sueco a español

livlöst:


Translation Matrix for livlöst:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
fastidioso någon som retar; plågoande; retsticka; tyrann
muerto as; död kropp; död person; kadaver; lik; overliden
perezoso latmask; loafer; slöfock
pesado besvär; bråkstake; elände; giftig karl; kryp; ledsen människa; obehag; olägenhet; oskick; otyg; pest; plåga; skit; tjurare; våt täcke; äckel
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
abatido likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; bankrutt; bedrövat; deprimerat; eländigt; konkursmässig; konkursmässigt; lustlöst; låg; lågt; missmodig; missmodigt; modfälld; modlös; modlöst; nedslagt; nedstämd; nere; nerslagen; nerslaget; pessimistisk; ruinerat; slagen; slaget; usel; uselt; ynkligt; ömklig; ömkligt
apático likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt apatisk; apatiskt; likgiltigt; liknöjd; liknöjt; ointresserad; ointresserat; ouppmärksamt
bochornoso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; kvav; kvavt; lustlöst
desanimado likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; bedrövat; deprimerat; eländigt; förargad; förargat; förkrossad; förkrossat; lustlöst; låg; lågt; misnöjt; missmodig; missmodigt; missnöjd; modfälld; modlös; modlöst; nedslagt; nedstämd; nere; nerslagen; nerslaget; pessimistisk; usel; uselt; ynkligt; ömklig; ömkligt
exánime död; dött; livlöst släckt; tillintetgjort
fastidioso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt besvärlig; besvärligt; dristigt; döds tråkig; döds tråkigt; förarglig; förargligt; iskall; iskallt; knepigt; listig; listigt; modig; modigt; odräglig; odrägligt; oförskämd; oförskämt; plågsamt; retsamt; skälmsk; uppkäftig; uppkäftigt; utan ande
flojo likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt avmattad; avmattat; black; blackt; blekt; delikat; eländigt; fallfärdig; fallfärdigt; inte solid; inte solitt; klent; klumpigt; kraftlös; kraftlöst; ledsvagt; lustlöst; mager; magert; matt; mör; mört; ohanterlig; ohanterligt; omtåligt; rankigt; saftigt; skinntorrt; skrangligt; skrovligt; skröplig; skör; skört; slappt; slö; slött; svag; svagt; svårhanterlig; sönderriven; sönderrivet; trög; trögt; tunt; usel; uselt; utmärglad; utmärglat; vek; vekt; ynkligt; ömklig; ömkligt; ömtålig; ömtåligt
inanimado död; dött; livlös; livlöst; oanimerat
lento likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt gradvist; håglöst; lojt; långsam; långsamt; maklig; makligt; oföretagsam; oföretagsamt; sinkande; slö; slött; sölande
muerto död; dött; livlöst avlidet; död; dött; dött undan
perezoso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsskygg; arbetsskyggt; avmattad; avmattat; bekvämt; besynnerlig; besynnerligt; konstigt; lustlöst; slött; trög; trögt; underlig; underligt
pesado likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt arbetsam; arbetsamt; besvärlig; besvärligt; betungande; döds tråkig; döds tråkigt; entonig; fantastisk; fantastiskt; fet; fett; formidabelt; förarglig; förargligt; gråtande; irriterandet; jämrande; klagande; knepigt; knubbigt; kraftigt; ledsam; ledsamt; listig; listigt; långtrådigt; mättandet; otrolig; otroligt; plump; plumpt; stadig; stadigt; störande; tjock; tjockt; tråkig; tråkigt; tröttsam; tröttsamt; tung; tungt; töntig; töntigt
sin vida död; dött; livlöst
tardo likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt
tedioso likgiltigt; livlös; livlöst; långsamt; matt; slö; tråkigt; trög; trögt dödstrist; envis; långsam; långsamt; styvsint; tråkig; tråkigt