Sueco

Traducciones detalladas de motstånd de sueco a español

motstånd:

motstånd [-ett] sustantivo

 1. motstånd (invändning; motsättning)
  la objeción; la lamentación; el desarrollo; la protesta; el llanto
 2. motstånd (försvar)
  la defensa; la oposición; la resistencia
 3. motstånd (resistens)
  la durabilidad; la firmeza; la estabilidad
 4. motstånd (resistans; motståndskraft)
  la resistencia; la ilegalidad
 5. motstånd (antikroppar)
  el anticuerpos; el antídotos

Translation Matrix for motstånd:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
anticuerpos antikroppar; motstånd anti kropp
antídotos antikroppar; motstånd
defensa försvar; motstånd back; baksida; föhandla om erkännande; försvar; försvarbarhet; försvarsmedel; invändning; protest; rygg; skydd; säkerhet; värn
desarrollo invändning; motstånd; motsättning avledningsmanöver; bildning; expansion; filmmanus; flodens källa; flodkälla; fullvuxet tillstånd; förströelse; källa; mognad; motståndsrörelse; motvind; resning; revolt; scenario; själskultur; tillväxt; uppror; utveckling; utvigdning; växt
durabilidad motstånd; resistens fasthet; hållbarhet; liv; livslängd; säkerhet
estabilidad motstånd; resistens balans; beständighet; ekvilibrium; fasthet; gedigenhet; jämvikt; obestridlighet; oomtvistlighet; pålitlighet; soliditet; stabilitet; säkerhet
firmeza motstånd; resistens bestämdhet; beständighet; envishet; fasthet; förhärdelse; halsstarrighet; kalkinnehåll; obestridlighet; oböjlighet; oomtvistlighet; pålitlighet; soliditet; stabilitet; säkerhet; säkerkt
ilegalidad motstånd; motståndskraft; resistans motståndsparti; olaglighet; rättsvidrighet
lamentación invändning; motstånd; motsättning klagomål
llanto invändning; motstånd; motsättning klaganden; klagomål; klagorop; lipa; snyftning; sulka; ylande
objeción invändning; motstånd; motsättning gensaga; invändning; klagomål; protest
oposición försvar; motstånd felläge; folkuppstånd; försvar; motståndskraft; motståndsrörelse; motvind; opposition; orolighet; rabalder; resning; revolt; tumult; uppror; väsen
protesta invändning; motstånd; motsättning folkuppstånd; gensaga; motståndskraft; motståndsrörelse; motvind; orolighet; protest; rabalder; resning; revolt; tumult; uppror; väsen
resistencia försvar; motstånd; motståndskraft; resistans försvar; hårdhet; mod; motståndskraft; motståndsparti; motståndsrörelse; motvind; olaglighet; orolighet; rabalder; resning; revolt; rättsvidrighet; spänstighet; tuffhet; tumult; uppror; uthärdning; väsen

Sinónimos de "motstånd":


Wiktionary: motstånd


Cross Translation:
FromToVia
motstånd abolición abolition — act of abolishing
motstånd resistencia resistance — act of resisting
motstånd resistencia; resistor resistor — an electric component that transmits current in direct proportion to the voltage across it
motstånd resistencia WiderstandPhysik: Verhältnis des Potentialunterschieds zum Strom; Kehrwert der Leitfähigkeit
motstånd resistencia Widerstand — Eigenschaft, trotz eines verändernden Einflusses im derzeitigen Zustand zu verharren, sich nicht zu verändern
motstånd defensa Abwehr — die Handlung, einen Angriff (oder dessen beabsichtigen Auswirkung) zu stoppen

Traducciones relacionadas de motstånd