Sueco

Traducciones detalladas de ordning de sueco a español

ordning:

ordning [-en] sustantivo

 1. ordning (rådande ordning)
  el orden; el sistema; la estructura
 2. ordning (disciplin; beslutsamhet)
  el orden
  • orden [el ~] sustantivo
 3. ordning (följd; rad; serie)
  la sucesión; la serie
 4. ordning (ordentlighet)
  el alborozo; la decencia; la pulcritud; la respetabilidad; la impecabilidad; el gusto; el orden; la conveniencia; la animación; la pureza; la honradez; la elegancia; el buenos modales; la exquisitez; la honorabilidad; la alegría apacible; el sistematismo; el carácter impecable; la buenas costumbres

Translation Matrix for ordning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alborozo ordentlighet; ordning förförelse; förlustelse; förströelse; förtjusning; gladlynthet; glatt lynne; hänryckning; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; underhållning; översvallande glädje
alegría apacible ordentlighet; ordning artighet; etikett; frankhet; god uppfostran; rakhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
animación ordentlighet; ordning animering; brådska; flöde; förlustelse; förströelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; inspiration; liv; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; rusning; skojighet; ståhej; underhållning; uppmaning; uppmuntran; uppväckande; väsen
buenas costumbres ordentlighet; ordning etik; frankhet; moralitet; rakhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
buenos modales ordentlighet; ordning artighet; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; god uppfostran; ofelbarhet; rakhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
carácter impecable ordentlighet; ordning oförvitlighet; oklanderlighet
conveniencia ordentlighet; ordning aktningsvärdig; användbarhet; artighet; avans; avkastning; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förmånlighet; förtjänst; god uppfostran; klädsamhet; nytta; ofelbarhet; passad; passande; profit; properhet; rakhet; rådlighet; vinning; vinst; ärlighet; önskevärdigt; önskvärdighet; öppenhet; öppenhjärtlighet; överskott
decencia ordentlighet; ordning aktningsvärdig; anständig; anständighet; artighet; dygd; etikett; etikettsregler; frankhet; hederlighet; hövlighet; klädsamhet; passande; properhet; rakhet; respektabilitet; rättskaffenhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
elegancia ordentlighet; ordning anständighet; artighet; barmhärtighet; distingeradhet; elegans; etikett; finess; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förbarmande; god uppfostran; graciös; hövlighet; kännetecken; mildhet; ofelbarhet; rakhet; respektabilitet; skillnad; ståtlighet; särdrag; vänlighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
estructura ordning; rådande ordning byggande; bygge; byggnad; distingeradhet; kombination; konstruktion; kännetecken; resning; skelett; skillnad; stomme; struktur; strukturering; särdrag
exquisitez ordentlighet; ordning anständighet; frankhet; härlighet; hövlighet; kostlighet; lycka; rakhet; respektabilitet; välsignelse; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
gusto ordentlighet; ordning begär; behag; belåtenhet; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; glädje; glättighet; hobby; liten gåva; lust; munterhet; njutning; nöje; ordlek; passion; preferens; rolighet; sexlust; skoj; skämt; smak; tidsfördriv; tillfredsställelse; tillfredställd; tycke; upptåg; val; vara nöjd med; vits; välbehag; åtnjutande
honorabilidad ordentlighet; ordning anständighet; dygd; frankhet; fullkomlighet; fulländning; hövlighet; ofelbarhet; rakhet; respektabilitet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
honradez ordentlighet; ordning anständighet; frankhet; fördel; förtjänst; god egenskap; hövlighet; mildhet; rakhet; redbarhet; respektabilitet; rättskaffenhet; storsinthet; tolerans; tålamod; uppriktighet; varor; vänlighet; älskvärdhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet; överseende
impecabilidad ordentlighet; ordning oförvitlighet; oklanderlighet
orden beslutsamhet; disciplin; ordentlighet; ordning; rådande ordning anständighet; anvisning; artighet; befallning; byggnad; etikett; frankhet; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; förordning; god uppfostran; hövlighet; ihop blandning; instruktion; kedja; kommando; konstruktion; kungörelse; led; länga; mixt; ofelbarhet; order; orosmakeri; orosstiftning; rad; rakhet; regel; regelbundenhet; regelmässighet; reglemente; reglering; respektabilitet; räcka; röra; sekvens; serie; stadga; sträng; tillkännagivande; undervisning; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
pulcritud ordentlighet; ordning aktningsvärdig; frankhet; rakhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
pureza ordentlighet; ordning glans; glöd; ljuskraft; oförvitlighet; oklanderlighet; oskuld; oskyldig; renhet; städat
respetabilidad ordentlighet; ordning aktningsvärdig; anseende; anständighet; artighet; frankhet; hederlighet; hövlighet; prestige; rakhet; respektabilitet; rättskaffenhet; status; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
serie följd; ordning; rad; serie cyclus; följd; förföljning; kedja; led; länga; omfäng; rad; register; räcka; sekvens; serie; skala; släptåg; sträng; tonskala; tåg
sistema ordning; rådande ordning byggnad; kombination; konstruktion; listig el. hemlig plan; schema; system; översikt
sistematismo ordentlighet; ordning frankhet; fullkomlighet; fulländning; föreskrift; lagligt; naturlig lag; ofelbarhet; rakhet; regel; reglering; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
sucesión följd; ordning; rad; serie arvstycke; följande; följd; kedja; ordningsföljd; rad; sekvens; serie; sträng
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
orden Z-ordning; z-ordning

Sinónimos de "ordning":


Wiktionary: ordning


Cross Translation:
FromToVia
ordning orden OrdnungPhysik, Kosmologie: Synonym für Organisation
ordning orden OrdnungBiologie: Zusammenfassung mehrerer eng verwandter Familien, wobei eine oder mehrere Ordnungen eine Klasse bilden
ordning orden Ordnungallgemein: aufräumen, organisieren Zustand
ordning orden Reihenfolgegeregelte, ordnungsgemäße Aufeinanderfolge
ordning orden order — arrangement, disposition
ordning orden order — good arrangement

Traducciones relacionadas de ordning