Sueco

Traducciones detalladas de oreda de sueco a español

oreda:

oreda [-en] sustantivo

 1. oreda (röra; sörja)
  el piensos compuestos
 2. oreda (kackalorum; oväsen; liv; )
  el peso; el rollo; el lío; la carga; la molestia; la quejas; el jaleo; el alboroto; la dificultad; la discusión; la riña; la contienda; la problemas; el enredo; la agitación; el peleas; el estorbo; el follón; el trajín; la conmoción; la imputación; la dificultades; el líos; el tropiezo; el cargamento; la matraca; el disturbios; la trifulca; el tiquismiquis; el lamentos; la riñas; el tumulto; la pelotera; la complicaciones; el disgustos; la machaconería; el dimes y dirés; el dimes y diretes
 3. oreda (förvirring)
  la confusión; la desorientación; la perturbación; la perplejidad; la estupefacción; el trastorno; el desconcierto; el aturdimiento
 4. oreda (röra)
  el caos; el desorden
 5. oreda (oordning)
  el desorden; la neglicencia; el trastorno; la desidia; la incuria; el abandono; el descuido; el enredo; el desarreglo
 6. oreda (oordning; kaos)
  la perturbación; el desarreglo; el desorden; el desbarajuste; el trastorno; la confusión; el enredo
 7. oreda (kaos; förvirring)
  el laberinto; el pandemónium; el desorden; el destrozos; el rollo; el estragos; la maraña; el escombros; la madeja; el ovillo; el disturbios; la ruina; la ruinas; el dédalo; el enredo; la perturbación; el tumulto; la escombrera

Translation Matrix for oreda:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abandono oordning; oreda bakomlämnande; efterlämnande; övergivande
agitación kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse agitation; anläggning till; brådska; dyning; flöde; jäkt; liv; liv och rörelse; nervositet; oljud; oro; orolighet; oväsen; rabalder; rusning; skyndande; stress; ståhej; svårigheter; tumult; turbulens; upphetsning; uppjagning; upprörelse; uppståndelse; väsen
alboroto kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bräk; brådska; bråk; buller; dyning; flöde; larm; liv; oljud; oordning; oro; orolighet; oväsen; rabalder; rubbning; rusning; rytande; skrikande; ståhej; störande av friden; störning; tjutande; tumult; upprörande; upprört tillstånd; vrålanede; väsen
aturdimiento förvirring; oreda dåraktighet; dårskap; förbryllelse; förvirring; galenskap; känslolöshet; språklöshet; tokeri; vara mållös
caos oreda; röra bråte; gytter; hela faderullan; hopkok; ihop blandat; irrgång; klabb; klabbet; labyrint; mischmasch; myller; rask; rasket; röra; sammelsurium; subbert; virrvarr
carga kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bagage; belastning; beläggning; betalning; börda; frakt; fraktgods; gods; kärrlass; last; lastning; packning; skeppslast; vagnslass; överföring
cargamento kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse frakt; fraktgods; gods; inskeppning; kostnader; kärrlass; lass; last; skeppslast; sändning; transport; vagnslass
complicaciones kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse orosmakeri; orosstiftning; svårighet
confusión förvirring; kaos; oordning; oreda desperation; felsägning; förbryllad; förbryllning; gytter; hela faderullan; klabbet; myller; obestämdhet; rasket; vaghet; virrvarr
conmoción kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse emotion; irritabilitet; jäkt; känsla; lättretlighet; oordning; oro; orolighet; rabalder; retlighet; rörelse; sinnesrörelse; stress; störning; tumult; upprörelse; uppståndelse; väsen; vågskvalp; vågsvall
contienda kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse krig; strid
desarreglo kaos; oordning; oreda oordning; störning
desbarajuste kaos; oordning; oreda ansamling; hela faderullan; ihop blandning; klabb; klabbet; mask; mixt; rasket; röra; subbert
desconcierto förvirring; oreda avsky; bestörtning; fruktan; förvirring; panik; rädsla; skräck; skräckvälde; uppskrämd; ångest
descuido oordning; oreda försummelse; misskötsel; nonchalans; oförsiktighet; slarvighet; sorglöshet; underlåtenhet; vanskötsel; vårdlöshet; åsidosättande
desidia oordning; oreda
desorden förvirring; kaos; oordning; oreda; röra bråte; fusk; försummad röra; gytter; hela faderullan; hopkok; ihop blandat; ihop blandning; irrgång; klabb; klabbet; kladd; labyrint; mischmasch; mixt; myller; oordentlighet; oordning; rask; rasket; röra; sammelsurium; slafs; spill; störning; subbert; upprörande; virrvarr
desorientación förvirring; oreda irrgång; labyrint
destrozos förvirring; kaos; oreda förödelse; gytter; härjning; myller; virrvarr
dificultad kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse grubbel; grubbleri; mödosamhet; strävsamhet; svårighet; tvivel
dificultades kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse defekter; katastrof; olycka; problem; retelse; svårighet; trasigheter
dimes y diretes kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråkande; förmaning; grälande; utskällning
dimes y dirés kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråkig; väsnig
discusión kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse argument; bannor; bråkande; debatt; diskussion; diskutera; dispyt; förening; förmaning; gnabb; gräl; grälande; idéväxling; kiv; konversation; käbbel; lek; meningsutbyte; ordstrid; pratstund; reaktion; samtal; stoj; sällskap; tala om; utskällning; åsiktsförändring
disgustos kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse hemsklighet; retelse; svårighet
disturbios förvirring; kackalorum; kaos; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bekymmer; gatuoroligheter; kravaller; oordning; orolighet; problem; rabalder; störning; tumult; upprörande; väsen; våldsamma utbrott
dédalo förvirring; kaos; oreda irrgång; labyrint
enredo förvirring; kackalorum; kaos; kiv; liv; oordning; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse fällning; fångst; gytter; handling; intrig; intrigerande; irrgång; labyrint; myller; plott; snarande; stämplande; virrvarr
escombrera förvirring; kaos; oreda gytter; hela faderullan; klabb; klabbet; myller; rasket; subbert; virrvarr
escombros förvirring; kaos; oreda gytter; myller; skräp hög; virrvarr
estorbo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse besvär; hinder; ihop blandning; mixt; obekvämlighet; olägenhet; omak; orosmakeri; orosstiftning; röra
estragos förvirring; kaos; oreda gytter; myller; virrvarr
estupefacción förvirring; oreda
follón kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråk; gnat; gnatande; gnäll; klagan; krakel; lek; stoj; tjafs; tjat; tjatande
imputación kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse anklagelse; frakt; fraktgods; gods; ihop blandning; last; mixt; röra
incuria oordning; oreda nonchalans; oförsiktighet
jaleo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse besvär; brådska; flöde; gnat; gnäll; grubbel; grubbleri; klagan; liv; liv och rörelse; obekvämlighet; oljud; olägenhet; omak; oväsen; rusning; rörigt uppträdande; ståhej; tjat; väsen
laberinto förvirring; kaos; oreda gytter; irrgång; labyrint; myller; virrvarr
lamentos kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse orosmakeri; orosstiftning
lío kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse affärer; bråk; bunt; djuriskhet; dun; fjun; flört; handling; intrig; knyte; komplikation; krakel; liv och rörelse; ludd; plott; tjafs
líos kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse djuriskhet; katastrof; olycka; problem; retelse; svårighet
machaconería kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse gnat; gnäll; grubbel; grubbleri; klagan; tjat
madeja förvirring; kaos; oreda bolin; gytter; hårknut; knut; myller; virrvarr
maraña förvirring; kaos; oreda bush; gytter; hårknut; ihop blandning; jungel; mixt; myller; röra; urskog; virrvarr
matraca kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse gnat; gnäll; klagan; tjat
molestia kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bekymmer; besvär; de dagliga bekymren; hinder; ihop blandning; krämpa; lek; mixt; obehag; obehaglighet; obekvämlighet; olägenhet; omak; orosmakeri; orosstiftning; otillfredsställelse; röra; sjukdom; stoj; tygel
neglicencia oordning; oreda
ovillo förvirring; kaos; oreda gytter; hårknut; myller; virrvarr
pandemónium förvirring; kaos; oreda
peleas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråk; bråkande; förmaning; grälande; utskällning
pelotera kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråkande; förmaning; gnabb; grälande; kiv; käbbel; utskällning
perplejidad förvirring; oreda förbryllning
perturbación förvirring; kaos; oordning; oreda oordning; störning
peso kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse frakt; fraktgods; gods; ihop blandning; last; mixt; omslagning; orosmakeri; orosstiftning; pression; röra; tryck; tyngd; vikt; viktmätarinstrument; våg; våghus
piensos compuestos oreda; röra; sörja kraftfoder
problemas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bekymmer; bekymrande; besvärlighet; defekter; elände; fel; gnatande; grubbel; grubbleri; ihop blandning; lek; mixt; obehag; obekvämhet; orosmakeri; orosstiftning; otrevnad; pinsamhet; plågsamhet; problem; prövningar; retelse; röra; skavanker; slavgöra; stoj; svårighet; tjatande; trasigheter; äventyr
quejas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse gnällande; jämmrande; klagande; knorra; knorrande; knotande; morrande; muttrande; orosmakeri; orosstiftning
riña kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråk; bråkande; förmaning; gnabb; grälande; kiv; krakel; käbbel; orosmakeri; orosstiftning; tjafs; utskällning
riñas kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bannor; bråkande; förmaning; gnabb; grälande; kiv; käbbel; utskällning
rollo förvirring; kackalorum; kaos; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse elände; gnat; gnäll; klagan; roll; rulle; tjat
ruina förvirring; kaos; oreda annullering; bråte; fall; fördärv; kollaps; nedfall; ogiltigförklarande; olycka; ruiner; röra; sammanbrott; skyfall; undergång; upphävande
ruinas förvirring; kaos; oreda förödelse; härjning; lämningar; rester; ruiner
tiquismiquis kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse anmärkande; bannor; bråkande; bråkig; förmaning; gnabb; grälande; hårklyveri; hårsplittrande; kiv; käbbel; petighet; utskällning; väsnig
trajín kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråkig; draggning; grubbel; grubbleri; slavarbete; slit; tryck utav aktivitäter; väsnig
trastorno förvirring; kaos; oordning; oreda
trifulca kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse folkuppstånd; motståndsrörelse; orolighet; rabalder; resning; revolt; tumult; uppror; väsen
tropiezo kackalorum; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse begå fel; halkande; snubbling; tvivel
tumulto förvirring; kackalorum; kaos; kiv; liv; oreda; oväsen; sorl; uppståndelse bråk; förvirring; oljud; oordning; orolighet; oväsen; rabalder; störning; tumult; upprörande; väsen
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
peso vikt

Sinónimos de "oreda":


Wiktionary: oreda


Cross Translation:
FromToVia
oreda confusión; desorden Unordnung — eine Situation, die sich durch das Fehlen von Ordnung auszeichnet
oreda maraña tangle — tangled twisted mass
oreda apuro; estorbo; turbación; perplejidad embarras — Ce qui embarrasse ou résultat de l’action d’embarrasser.

Traducciones relacionadas de oreda