Sueco

Traducciones detalladas de resning de sueco a español

resning:

resning [-en] sustantivo

  1. resning (stomme; konstruktion; skelett)
    la armadura; la estructura; el armazón; el marco; el bastidor
  2. resning (uppror; motståndsrörelse; revolt)
    la rebelión; la resistencia; la insurrección; la conmoción popular; la sublevación; la protesta; el motín; el disturbio; la aversión; el viento en contra; el levantamiento popular; el obstruccionisno; el desarrollo; la oposición; la revuelta; el alzamiento; la rebeldía; la trifulca; el amotinamiento; la rebelión popular; el viento adverso

Translation Matrix for resning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alzamiento motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd
amotinamiento motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; orolighet; rabalder; tumult; upprör; väsen
armadura konstruktion; resning; skelett; stomme chassi; harnesk; infattning; pansar; ram; rustning; skal; skelett; snäcka; stomme
armazón konstruktion; resning; skelett; stomme artilleri; chassi; chassis; kanonplattform; kaross; ram; skal; skelett; stomme; trädstam
aversión motståndsrörelse; resning; revolt; uppror antipati; avsky; motvilja; motvind; vederstyggelse; vederstygglighet
bastidor konstruktion; resning; skelett; stomme chassis; fönsterkarm; kaross; spännram
conmoción popular motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; upprör
desarrollo motståndsrörelse; resning; revolt; uppror avledningsmanöver; bildning; expansion; filmmanus; flodens källa; flodkälla; fullvuxet tillstånd; förströelse; invändning; källa; mognad; motstånd; motsättning; motvind; scenario; själskultur; tillväxt; utveckling; utvigdning; växt
disturbio motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; oljud; oordning; oregelbundenhet; orolighet; rabalder; regellöshet; tumult; väsen
estructura konstruktion; resning; skelett; stomme byggande; bygge; byggnad; distingeradhet; kombination; konstruktion; kännetecken; ordning; rådande ordning; skillnad; struktur; strukturering; särdrag
insurrección motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; upprör
levantamiento popular motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd
marco konstruktion; resning; skelett; stomme bildruta; brädd; fönsterkarm; graderad skala; gränsland; ihop blandning; justering; kalibrering; kant; kontur; krage; kransigt; mask; mixt; mätare; ram; ramverk; röra; sömm; visare
motín motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; orolighet; rabalder; tumult; upprör; väsen
obstruccionisno motståndsrörelse; resning; revolt; uppror motvind
oposición motståndsrörelse; resning; revolt; uppror felläge; folkuppstånd; försvar; motstånd; motståndskraft; motvind; opposition; orolighet; rabalder; tumult; väsen
protesta motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; gensaga; invändning; motstånd; motståndskraft; motsättning; motvind; orolighet; protest; rabalder; tumult; väsen
rebeldía motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; orolighet; rabalder; tumult; väsen
rebelión motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; orolighet; rabalder; tumult; väsen
rebelión popular motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd
resistencia motståndsrörelse; resning; revolt; uppror försvar; hårdhet; mod; motstånd; motståndskraft; motståndsparti; motvind; olaglighet; orolighet; rabalder; resistans; rättsvidrighet; spänstighet; tuffhet; tumult; uthärdning; väsen
revuelta motståndsrörelse; resning; revolt; uppror böja; böjning; folkuppstånd; kurva; orolighet; rabalder; tumult; vridning; väsen
sublevación motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; orolighet; rabalder; tumult; väsen
trifulca motståndsrörelse; resning; revolt; uppror folkuppstånd; kackalorum; kiv; liv; oreda; orolighet; oväsen; rabalder; sorl; tumult; uppståndelse; väsen
viento adverso motståndsrörelse; resning; revolt; uppror motvind
viento en contra motståndsrörelse; resning; revolt; uppror motvind

Sinónimos de "resning":


Wiktionary: resning


Cross Translation:
FromToVia
resning sedición; motín mutiny — organized rebellion