Sueco

Traducciones detalladas de retlighet de sueco a español

retlighet:

retlighet [-en] sustantivo

  1. retlighet (irritation; gnällighet; vresighet)
    el resentimiento; el enojo; la irritación
  2. retlighet (irritabilitet; lättretlighet)
    la conmoción; la irritaciones; el disgusto; la irritación
  3. retlighet (förargelse; harm; förtret)
    el traste

Translation Matrix for retlighet:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
conmoción irritabilitet; lättretlighet; retlighet emotion; jäkt; kackalorum; kiv; känsla; liv; oordning; oreda; oro; orolighet; oväsen; rabalder; rörelse; sinnesrörelse; sorl; stress; störning; tumult; upprörelse; uppståndelse; väsen; vågskvalp; vågsvall
disgusto irritabilitet; lättretlighet; retlighet antipati; besvär; brutet hjärta; ilska; kärleks lidande; missbelåtenhet; misshag; missnöjdhet; missnöje; motvilja; obehag; obehaglighet; otillfredsställelse; smärta; ursinne; vrede; värk
enojo gnällighet; irritation; retlighet; vresighet ilska; raseri; ursinne; vrede
irritaciones irritabilitet; lättretlighet; retlighet förargelser; irritationer
irritación gnällighet; irritabilitet; irritation; lättretlighet; retlighet; vresighet besvär; förtrytsamhet; grämelse; indignation; irritation; obehag; olägenhet; rörning; störd utav; trumpenhet; upprördhet; vrede
resentimiento gnällighet; irritation; retlighet; vresighet agg; animositet; avund; avundsjuka; bitterhet; fejd; fiendskap; förbittring; förtrytelse; groll; hämndbegär; hämndlystnad; missunnsamhet; missunsamhet; nitälskan; osämja; ovilja; svartsjuka; trumpenhet
traste förargelse; förtret; harm; retlighet