Sueco

Traducciones detalladas de skildra de sueco a español

skildra:

skildra verbo (skildrar, skildrade, skildrat)

 1. skildra (berätta; återberätta; förklara; beskriva; rapportera)
  contar; narrar; exponer
 2. skildra (teckna; framställa; avbilda)
 3. skildra (beskriva; teckna)

Conjugaciones de skildra:

presens
 1. skildrar
 2. skildrar
 3. skildrar
 4. skildrar
 5. skildrar
 6. skildrar
imperfekt
 1. skildrade
 2. skildrade
 3. skildrade
 4. skildrade
 5. skildrade
 6. skildrade
framtid 1
 1. kommer att skildra
 2. kommer att skildra
 3. kommer att skildra
 4. kommer att skildra
 5. kommer att skildra
 6. kommer att skildra
framtid 2
 1. skall skildra
 2. skall skildra
 3. skall skildra
 4. skall skildra
 5. skall skildra
 6. skall skildra
conditional
 1. skulle skildra
 2. skulle skildra
 3. skulle skildra
 4. skulle skildra
 5. skulle skildra
 6. skulle skildra
perfekt particip
 1. har skildrat
 2. har skildrat
 3. har skildrat
 4. har skildrat
 5. har skildrat
 6. har skildrat
imperfekt particip
 1. hade skildrat
 2. hade skildrat
 3. hade skildrat
 4. hade skildrat
 5. hade skildrat
 6. hade skildrat
blandad
 1. skildra!
 2. skildra!
 3. skildrad
 4. skildrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for skildra:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
pintar avmålning; framställande; måla
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
contar berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta beräkna; berätta; inberäkna; inkludera; kalkylera; konversera; lägga till; medräkna; pladdra; prata; rapportera; räkna; räkna in; räkna med; räkna upp; sladdra; snacka; säga; tala; tala om
definir beskriva; skildra; teckna avgränsa; begränsa; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; markera; utstaka
describir avbilda; beskriva; framställa; skildra; teckna beskriva; bestämma; beteckna; definiera; fastlägga; karakterisera; känneteckna; utmärka
detallar beskriva; skildra; teckna beskriva närmare; bestämma; definiera; detaljera; fastlägga; förklara; göra tydligt; klargöra; precisera; specificera
escribir en beskriva; skildra; teckna
explicar beskriva; skildra; teckna belysa; förklara; förklara något; göra tydligt; illustrera; kasta ljus över; klargöra; rättfärdiga; svara för
exponer berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta anslå; avslöja; belysa; blotta; blottlägga; dra upp; dra uppmärksamhet; exponera; framlägga; framställa; förevisa; förklara; glänsa; göra tillgänglig; göra tydligt; klargöra; presentera; skicka in; ställa ut; utställa; utsätta någon för; vara uppfallande; visa; visa upp; visa upp sig; ådagalägga
hacer un boceto beskriva; skildra; teckna
narrar berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; rapportera
pintar avbilda; framställa; skildra; teckna avbilda; avmåla; färga; föreslå; föreställa; förkroppsliga; måla; måla av; personifiera; porträttera; representera; tolka; tona

Sinónimos de "skildra":

 • utmåla; terge; objektiv; beskriva; terberätta; tergiva

Wiktionary: skildra


Cross Translation:
FromToVia
skildra dibujar; describir schildern — etwas anschaulich und detailreich erzählen, beschreiben
skildra caracterizar; describir; pintar; representar; retratar; señalar zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen