Sueco

Traducciones detalladas de skillnad de sueco a español

skillnad:

skillnad [-en] sustantivo

  1. skillnad
    la diferencia; la distinción; la variedad; la divergencia; la discrepancia
  2. skillnad (avvikelse; differentiering)
    la diferencia; la divergencia
  3. skillnad (distingeradhet; kännetecken; särdrag)
    la distinción; el diseño; el propósito; la estructura; la intención; el directivos; la elegancia

Translation Matrix for skillnad:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
diferencia avvikelse; differentiering; skillnad dispyt; fajta; gräl; kontrovers; lek; marginal; skiljaktlighet; strida
directivos distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag höga affärsmän
discrepancia skillnad argument; avvikelse; divergens
diseño distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag autograf; beskrivning; design; formgivning; kontur; layout; polisbeskrivning; ritningskonst; signalement; skiss; utformning
distinción distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag aktningsvärdig; anständighet; definition; frankhet; gradbeteckning; hövlighet; insignier; rakhet; respektabilitet; ståtlighet; tecken; tjänstetecken; utmärkande; utmärkelsetecken; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
divergencia avvikelse; differentiering; skillnad avvikelse; divergens; lek; marginal
elegancia distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag anständighet; artighet; barmhärtighet; elegans; etikett; finess; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förbarmande; god uppfostran; graciös; hövlighet; mildhet; ofelbarhet; ordentlighet; ordning; rakhet; respektabilitet; ståtlighet; vänlighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
estructura distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag byggande; bygge; byggnad; kombination; konstruktion; ordning; resning; rådande ordning; skelett; stomme; struktur; strukturering
intención distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag andemening; avsikt; betydelse; innebörd; innehåll; mening; orientering; syfte; tendens; trend; vilja; ändamål
propósito distingeradhet; kännetecken; skillnad; särdrag anfallsmål; avsikt; mål; nivå; orientering; plan; syfte; tendens; trend; vilja; ändamål
variedad skillnad blandning; flerfaldighet; mångfald; mångsidighet; olikhet; revy; variation; varietet; varieté
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
variedad lite utav allt; överflödig

Sinónimos de "skillnad":


Wiktionary: skillnad


Cross Translation:
FromToVia
skillnad diferencia difference — quality of being different
skillnad diferencia difference — characteristic of something that makes it different from something else
skillnad diferencia difference — arithmetic: result of a subtraction
skillnad diferencia Unterschied — Die Nicht-Übereinstimmung zweier Objekte bzw. Dinge
skillnad diferencia différence — Objet de comparaison, de distinction d’une chose par rapport à une autre.

Traducciones relacionadas de skillnad