Sueco

Traducciones detalladas de sluta till de sueco a español

sluta till:

sluta till verbo (slutar till, slutade till, slutat till)

 1. sluta till (stänga; bomma igen)

Conjugaciones de sluta till:

presens
 1. slutar till
 2. slutar till
 3. slutar till
 4. slutar till
 5. slutar till
 6. slutar till
imperfekt
 1. slutade till
 2. slutade till
 3. slutade till
 4. slutade till
 5. slutade till
 6. slutade till
framtid 1
 1. kommer att sluta till
 2. kommer att sluta till
 3. kommer att sluta till
 4. kommer att sluta till
 5. kommer att sluta till
 6. kommer att sluta till
framtid 2
 1. skall sluta till
 2. skall sluta till
 3. skall sluta till
 4. skall sluta till
 5. skall sluta till
 6. skall sluta till
conditional
 1. skulle sluta till
 2. skulle sluta till
 3. skulle sluta till
 4. skulle sluta till
 5. skulle sluta till
 6. skulle sluta till
perfekt particip
 1. har slutat till
 2. har slutat till
 3. har slutat till
 4. har slutat till
 5. har slutat till
 6. har slutat till
imperfekt particip
 1. hade slutat till
 2. hade slutat till
 3. hade slutat till
 4. hade slutat till
 5. hade slutat till
 6. hade slutat till
blandad
 1. sluta till!
 2. sluta till!
 3. slutad till
 4. slutande till
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for sluta till:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
atacar anfallande; angripande; attakera; överfalla
cerrar blockerande; stängande
suceder händelse; ta plats
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
atacar bomma igen; sluta till; stänga anfalla; angripa; använda styrka; attackera; bekämpa; belägra; bestrida; skada; slå; storma; strida; stöta; träffa; tvinga; tävla; vanhelga
celebrar bomma igen; sluta till; stänga avsluta; celebrera; fira; komma överens; sluta; stämma; vara korrekt; vara riktigt
cerrar bomma igen; sluta till; stänga avgränsa; avskärma; avvisa; avvända; begränsa; bestämma; definiera; dra till; fastbinda; fylla; hålla fängslad; inskränka; komma överens; låsa; låsa in; markera; plombera; plugga igen; släcka; släppa; slå; slå igen; slås igen; smälla; smälla igen; spärra in; stoppa igen; stämma; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; utstaka; vara korrekt; vara riktigt; vrida av; vända bort
cerrar con llave bomma igen; sluta till; stänga dra till; komma överens; låsa; slå igen; stämma; stänga; stänga till; vara korrekt; vara riktigt
cerrar de golpe bomma igen; sluta till; stänga dra till; puffa igen; slå; slå igen; stänga; stänga till; stöta; träffa
cerrarse bomma igen; sluta till; stänga dra till; slå igen; stänga; stänga till; växa till sig
concertar bomma igen; sluta till; stänga avstämma med; harmonisera; passa; slutföra
concluir bomma igen; sluta till; stänga avsluta; besluta; bestämma; deducera; föra till ett slut; förse med pålar; härleda; knäppa igen; komma till en ände; påla; sluta; slutföra
cuadrar bomma igen; sluta till; stänga knäppa igen
guardar bomma igen; sluta till; stänga avhålla från; behålla; beskåda; bevaka; bevaka från; bevara; bärga; förvara; ge akt på; gömma undan; ha uppsikt över; hamstra; hindra; hålla ett öga på; hålla fast; hålla kvar hemma; iaktta; inlägga; inte släppa; lagra; lägga band på; lägga åt sidan; låsa in; observera; rädda; se till; skydda; spara; sära; tillse; täcka; underhålla; upprätthålla; vakta; vakta över; åse; återhålla; övervaka
importar bomma igen; sluta till; stänga importera; införa
pasar bomma igen; sluta till; stänga avta; besöka; dra över; dragning; ; efterskänka; finnas; framträda; förekomma; förgå; ge vidare; gå förbi; gå hädan; gå igenom; gå utför; gå över; hända; hända någon; härröra; inträffa; komma igenom; korsa; passera; remittera; råka ske; ske; skvallra; stiga upp; ta ner skylten; uppkomma; uppstå; uppträda; vara i avtagande; återvisa; översända
suceder bomma igen; sluta till; stänga efterfölja; finnas; framträda; följa; förekomma; ha plats; hända; hända någon; härröra; imitera; inträffa; lyda; råka ske; stiga upp; uppkomma; uppstå; uppträda

Traducciones relacionadas de sluta till