Sueco

Traducciones detalladas de spänna av de sueco a español

spänna av:

Conjugaciones de spänna av:

presens
 1. spänner av
 2. spänner av
 3. spänner av
 4. spänner av
 5. spänner av
 6. spänner av
imperfekt
 1. spände av
 2. spände av
 3. spände av
 4. spände av
 5. spände av
 6. spände av
framtid 1
 1. kommer att spänna av
 2. kommer att spänna av
 3. kommer att spänna av
 4. kommer att spänna av
 5. kommer att spänna av
 6. kommer att spänna av
framtid 2
 1. skall spänna av
 2. skall spänna av
 3. skall spänna av
 4. skall spänna av
 5. skall spänna av
 6. skall spänna av
conditional
 1. skulle spänna av
 2. skulle spänna av
 3. skulle spänna av
 4. skulle spänna av
 5. skulle spänna av
 6. skulle spänna av
perfekt particip
 1. har spänt av
 2. har spänt av
 3. har spänt av
 4. har spänt av
 5. har spänt av
 6. har spänt av
imperfekt particip
 1. hade spänt av
 2. hade spänt av
 3. hade spänt av
 4. hade spänt av
 5. hade spänt av
 6. hade spänt av
blandad
 1. spänn av!
 2. spänn av!
 3. spänd av
 4. spännande av
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for spänna av:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
abrir låsa upp; öppnande
apartar bortvriden; ligga brevid
arrancar avbrottas ifrån; riva loss; riva upp
dejar avse ifrån; sätta ner
desabrochar avspännande
desconectar koppla bort
desenganchar avhäktad; avkopplande; koppla loss; uppknäppad
deshacer uppsprättning; ångra
desnudarse klä av sig
despertar väcka någon
destinar fristående
desvincular avhäktad; avkopplande; uppknäppad
extraer använda pull-teknik; dränering
salir lämna; åka bort
separar avhäktad; avkopplande; flytta; separerande; ta ur; uppknäppad
soltar släppa loss
tirar de slänga ner något
vaciar tommande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
abandonar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avge; avgå ifrån; avlida; avresa; avskriva; avvisa; deklarera; ; enrollera; ge upp; gå bort; lägga av; lämna; lämna i sticket; mänstra på; skriva in; sluta; släppa; upge; upphöra; värva; överge
abrir knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avgränsa; avslöja; begränsa; bestämma; bryta upp; definiera; dra upp; dra öppet; driva bort; föra på tal; fördriva; förebåda; förkunna; inleda; introducera; låsa upp; markera; offentliggöra; presentera; pressa öppen; proklamera; publicera; rubba; sparka loss; ta upp; utstaka; öppna
apartar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av ackomodera; avvända; bjuda någon logi; flytta över ansvaret; göra olik; isolera; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; separera; skicka; skilja från; svänga; sända; sära; sära på; vända bort; vända sig
arrancar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av begynna; bli utan; börja; dra av; driva på; förebåda; förkunna; gräva upp; inleda; klyva; komma till korta; lida brist på; låta springa över klivan; nappa till sig; nedlägga; pressa någon på något; proklamera; putta iväg; riva; riva bort; riva lös; riva ut; rycka; rycka bort; sakna något; skaka sig loss ifrån; skjuta ned; slita; slita loss; snylta; sparka; splittra; sprätta; starta; sticka ned; ta ifrån kroppen; tigga; öppna
asignar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av allokera; indikera; mappa; peka; peka på; tilldela; visa
censurar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av banna; klandra; läxa upp; sensurera; tillrättavisa
criticar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av banna; diskutera; förehålla; förmana; gnata; granska; hacka på; häckla; klandra; kommentera; kritisera; kritisera skarpt; läxa upp; prata igenom; recensera; revidera; tala om; tillrättavisa; tjata
dejar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avgå ifrån; avspisa någon; befria; bortse ifrån; dumpa; frige; frigöra; hålla fram; hålla upp; ignorera; inte bry sig om; lägga av; lämna bakom sig; lämna i sticket; låta; låta gå; negligera; sluta; sluta upp; släppa av någonstans; släppa fri; tillåta; upphöra; överge
desabrochar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av annullera; avkoppla; haka av; haka lös; knäppa upp; ogiltigförklara; plocka av; släppa på; spänna loss spänne; spänna lös; ta av; ta loss; upphäva
desanudar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avkoppla; ta loss
desatar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av annullera; avkoppla; befria; binda av; binda fast; frisläppa; haka av; haka lös; kedja loss; knäppa upp; lösa; ogiltigförklara; plocka av; släppa; släppa på; släppa ut; ta av; ta loss; upphäva
descolgar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av annullera; avkoppla; haka av; haka lös; ogiltigförklara; plocka av; ta loss; upphäva
desconectar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av amputera; avgränsa; avkoppla; avskära; begränsa; bestämma; bringa till stillastående; definiera; fuska; koppla från; koppla ur; lura; låsa; markera; slutföra; släcka; stänga; stänga av; svindla; ta loss; tampa ur; utstaka
descoser knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avkoppla; ta loss
desenganchar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av annullera; avkoppla; haka av; haka lös; koppla av; koppla från; koppla lös; lägga av; ogiltigförklara; plocka av; separera; sluta; släppa; sära; ta loss; upphäva
desentenderse knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av lägga av; sluta
deshacer knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av annulera; annullera; avbeställa; avkoppla; bryta upp; dela; förstöra; haka av; haka lös; klyfta; klyva; ogiltigförklara; plocka av; plocka bort; reda upp; reda ut; separera; skada; skilja åt; sära; ta loss; upphäva
desnudarse knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
despertar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avkoppla; ta loss; vaka; vakna; vakna upp
despojarse de knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
desprenderse knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av befrias från; bli befriad; kliva av; komma loss; lägga av; lämna; skaka loss; sluta; vibrera loss; öppna
destinar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av ackomodera; anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; installera; lägga ner; ordna; stationera; ställa till med; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
desvincular knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avkoppla; lägga av; separera; sluta; sära; ta bort koppling; ta loss; urskilja
estirar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av dra; spänna; stretcha; sträcka; sträcka på sig; sträcka ut; täta
estirar el brazo knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
estirar el pie knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av
extraer knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avtappa; byta ut; draga; erhålla; extrahera; förvärva; förändra; göra sig en föreställning om; hämma; hämta; inhösta; skapa; tappa; tappa av; uppnå; utvinna; vinna; ändra
hacer knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av designa; fabricera; frambringa; förrätta; göra; konstruera; producera; sammanställa; skapa; spela ett spratt; sätta ihop; ta ned; ta ner; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa
limpiar a fondo knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av grundligt rengöra; rensa ur; städa ur
lograr desabrochar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av öppna
lograr desanudar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av öppna
lograr desprender knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av öppna
mullir knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avkoppla; ta loss
quitarse knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avsluta
relajar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avkoppla; liberalisera; sträcka på benen; ta loss
relajarse slappna av; spänna av lugna ner
reprochar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avvisa; beskylla; bläma; hysa agg till någon; klandra någon; snäsa av; vara hård emot
resumir knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av ange huvuddragen av; beskriva i sina grunddrag; extrahera; göra ett utdrag från; lyfta upp; rekapitulera; sammanfatta; skissera; utdra; utvinna
retirarse knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avgå; avgå ifrån; avkoppla; avstå från; dra sig tillbaka; dra tillbaka; krympa tillbaka; lägga av; pensionera sig; sluta; ta loss; ta tillbaka; tillbakadra
sacar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av Hämta senaste; avfatta; avtappa; bedra; bli utan; dra fram; dra upp; extrahera; fuska; förebrå; klandra; klara sig ur; komma till korta; lura; lära; plocka bort; rädda sig; spela upp; ta fram; ta ur; ta ut; tappa; tappa av; utarbeta; utvinna; vanära; visa; visa fram
sacar el estiércol knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av rensa ur
salir knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avgå ifrån; avluta loppet; avresa; avsluta; befrias från; bli befriad; bryta sig loss; bryta upp; defektera; extrahera; fly; gå bort; gå ut; klara till slutet; kliva av; kliva ur; komma loss; komma undan; luffa; lägga av; lämna; passa; resa iväg; resa omkring; rida ut; rida ut stormen; ruckla; rumla; rymma; skjuta ut; sluta; smita; springa bort; sticka fram; stå främst; upphöra; utvinna; vara fullgjord; vara lämplig; vara riktig; vara uppfyllad; vara ute och festa; ägna sig för; åka iväg
salir de knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av lägga av; sluta
separar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avbryta; avkoppla; avskilja; avsätta; avsöndra; dela; dela upp; dra av; extrahera; frånta; få ihop; hamstra; isolera; klyfta; klyva; klyva sönder; koppla ur; lägga åt sidan; riva bort; riva lös; samla; samla in; separera; skilja; skilja åt; skiljas; slita loss; splittra; sära; sära på; sönderdela; söndra; ta loss; tampa ur; urskilja; utvinna; utvisa
soltar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avsända; babbla; befria; binda av; frisläppa; kasta loss; kliva av; lägga av; lämna; låta undfalla sig; lösa; pladdra; skicka; skvallra; sluta; släppa; släppa ut; sända; öppna
soltarse knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av befria; blöta ur; bryta sig fri; bryta ut; frisläppa; kliva av; komma loss; lägga av; lämna; lösa; lösgöra; lösgöra sig; släppa; släppa ut
tirar de knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av dra; extrahera; kånka; släpa; utvinna
vaciar knäppa upp; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av avföra; buckla ur; dricka; dricka upp; fisk; gröpa ur; hälla ut; motivera; plocka bort; plundra; rensa; rensa ut; röja undan; röja upp; ta ut; tömma; tömma på allt; uppmuntra; urholka
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
salir komma; strömma ut

Traducciones relacionadas de spänna av