Sueco

Traducciones detalladas de stoppa de sueco a español

stoppa:

Conjugaciones de stoppa:

presens
 1. stoppar
 2. stoppar
 3. stoppar
 4. stoppar
 5. stoppar
 6. stoppar
imperfekt
 1. stoppade
 2. stoppade
 3. stoppade
 4. stoppade
 5. stoppade
 6. stoppade
framtid 1
 1. kommer att stoppa
 2. kommer att stoppa
 3. kommer att stoppa
 4. kommer att stoppa
 5. kommer att stoppa
 6. kommer att stoppa
framtid 2
 1. skall stoppa
 2. skall stoppa
 3. skall stoppa
 4. skall stoppa
 5. skall stoppa
 6. skall stoppa
conditional
 1. skulle stoppa
 2. skulle stoppa
 3. skulle stoppa
 4. skulle stoppa
 5. skulle stoppa
 6. skulle stoppa
perfekt particip
 1. har stoppat
 2. har stoppat
 3. har stoppat
 4. har stoppat
 5. har stoppat
 6. har stoppat
imperfekt particip
 1. hade stoppat
 2. hade stoppat
 3. hade stoppat
 4. hade stoppat
 5. hade stoppat
 6. hade stoppat
blandad
 1. stoppa!
 2. stoppa!
 3. stoppad
 4. stoppande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for stoppa:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
apretar avknipande; fast skruvande; ned skruvande
detener anhållning; arrestering; gripning
impedir avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
parar boende; levande
retener hållande
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
aminorar avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla gå utför; göra mindre; minska; reducera; sjunka; sänka
anudarse avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla fastna; försoffas; häfta; klibba fast; köra fast; stagnera; stelna
apretar fylla; proppa; späcka; stoppa bita ihop; bli utan; buckla in; fast sammanbinda; hitta på; klämma; klämma fast; knipsa av; knyta; komma till korta; komprimera; konstruera; krama; nypa; nypa av; pressa; pressa hårt samman; sammanbinda; sammantrycka; skruva; skruva fast; spänna; trycka; trycka fast; trycka ihop; trycka in; uppfinna
apretujar fylla; proppa; späcka; stoppa fastklämma; inklämma
cesar hejda; hämma; stanna; stoppa avgå; avgå ifrån; avstå från; hålla fram; hålla upp
cortarse avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla fastna; försoffas; hoppa upp; häfta; klibba fast; köra fast; snitta någons hår; stagnera; stelna
demorar avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; senarelägga; skjuta på; tveka; tänka över; uppehålla
demorarse avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; masa; retardera; såsa; söla; tveka; tänka över; uppehålla
detener hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; sluta; stanna; stoppa arrestera; ertappa; fånga; fångsla; gripa; hålla fast; hålla fram; hålla upp; kvarhålla; parkera; sätta i fängelse
disecar fylla; stoppa analysera; dra ner; ta isär
enmasillar fylla; laga; stoppa
estar contenido stanna; stoppa
estar parado stanna; stoppa befinna sig; befinna sig någonstans; vara arbetslös
ganar tiempo avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; senarelägga; skjuta på; uppehålla
impedir hindra; hålla tillbaka; stoppa blockera; förebygga; förhindra; gäcka; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma; korsa; motverka; omöjliggöra
llenar con masilla fylla; laga; stoppa avstanna; bli stående
parar hejda; hindra; hämma; stanna; stoppa avskriva; avvända; avvärja; befinna sig; befinna sig någonstans; bringa till stillastående; föra till ett slut; ge upp; hindra; hålla på avstånd; lägga av; motarbeta; parera; sluta; upphöra; vända bort; överge
pararse hejda; hämma; stanna; stoppa ajournera; avstanna; bli stående; flytta fram; komma till stillestånd; skjuta upp; stagnera; stanna; stå still; stå stilla
poner freno a hejda; hämma; stanna; stoppa
restañar hämma; stilla; stoppa
retardar avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla
retener hindra; hålla tillbaka; stoppa avhålla från; avhålla sig; avstå; fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; hindra; hålla tillbaka; hålla ut; lägga band på; parkera; samtalsparkering; återhålla
tapar huecos fylla; laga; stoppa
taponar fylla; laga; stoppa avstanna; bli stående; korka upp
zurcir fylla; laga; stoppa; stoppa sockor avstanna; bli stående

Sinónimos de "stoppa":


Wiktionary: stoppa


Cross Translation:
FromToVia
stoppa parar arrest — to stop (a process etc.)
stoppa amortiguar cushion — provide cushion
stoppa zurcir darn — stitch with thread
stoppa parar stop — cause (something) to cease moving
stoppa atiborrar; rellenar stuff — to fill (something) up in a compressed manner
stoppa fijar stecken — (transitiv) etwas in etwas anderes hineindrücken oder einfügen
stoppa zurcir stopfen — einen Schaden an einem Kleidungsstück mit Faden und Nadel ausbessern, so dass eine Art Gewebe entsteht

Traducciones relacionadas de stoppa