Sueco

Traducciones detalladas de ta ned de sueco a español

ta ned:

ta ned verbo (tar ned, tog ned, tagit ned)

 1. ta ned (ta ner)
 2. ta ned
  bajar

Conjugaciones de ta ned:

presens
 1. tar ned
 2. tar ned
 3. tar ned
 4. tar ned
 5. tar ned
 6. tar ned
imperfekt
 1. tog ned
 2. tog ned
 3. tog ned
 4. tog ned
 5. tog ned
 6. tog ned
framtid 1
 1. kommer att ta ned
 2. kommer att ta ned
 3. kommer att ta ned
 4. kommer att ta ned
 5. kommer att ta ned
 6. kommer att ta ned
framtid 2
 1. skall ta ned
 2. skall ta ned
 3. skall ta ned
 4. skall ta ned
 5. skall ta ned
 6. skall ta ned
conditional
 1. skulle ta ned
 2. skulle ta ned
 3. skulle ta ned
 4. skulle ta ned
 5. skulle ta ned
 6. skulle ta ned
perfekt particip
 1. har tagit ned
 2. har tagit ned
 3. har tagit ned
 4. har tagit ned
 5. har tagit ned
 6. har tagit ned
imperfekt particip
 1. hade tagit ned
 2. hade tagit ned
 3. hade tagit ned
 4. hade tagit ned
 5. hade tagit ned
 6. hade tagit ned
blandad
 1. ta ned!
 2. ta ned!
 3. tagande ned
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ta ned:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
bajar nergång
colocar sätta ner
derribar skjuta till döds
destinar fristående
pagar böter
publicar publicera; publisera
tumbar skjuta till döds
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
bajar ta ned avta; blekna; bli lägre; bryta sig loss; fly; förgå; försvinna; förödmjuka; ge upp; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; hastigt dra iväg; hämta ner; häröra från; kasta; kliva av; kliva ned; kliva ur; klättra ner; komma ifrån; komma undan; krympa; lämna in; minska; nerstiga; rasa; schappa; sjunka; sjunka i värde; slänga; stiga ner; styra mot; störta; sänka; sänkas; ta ned från; ta ner
colocar ta ned; ta ner anlägga; anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; tilldela; utstaka
colocarse ta ned; ta ner anordna; arrangera; föra in; förlägga; installera; ordna; smyga in; snika sig in; stationera; ställa till med
componer ta ned; ta ner ange tonen; anstifta; designa; framkalla; föranleda; förlägga; förorsaka; komponera; konstruera; medföra; orsaka; skapa; stationera; tonsätta; uppfinna; utlösa; vålla; åstadkomma
depositar sobre ta ned; ta ner lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; samla på lager; sätta ner
derribar ta ned; ta ner bringa ned; bryta i stycken; dra ner; driva bort; fälla träd; få ner; förstöra; gå sönder; göra sönder; hacka ned; hiva; kantra; kasta; kasta ner; kasta över; knuffa ner; knuffa omkull; kullkasta; lägga ner; låta springa över klivan; nedlägga; omkullstjälpa; sava; skjuta ned; skjuta ner; skära; slänga; slå omkull; snida; sticka ned; störta omkull; stöta omkull; sätta ner; ta bort; tappa sav ur; tippa; torka bort; utplåna; välta omkull
destinar ta ned; ta ner ackomodera; anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; installera; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; ordna; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; ställa till med; sätta ner; tilldela
encajar ta ned; ta ner glida in i varann; gripa om; hålla fast; hålla i; insätta; lägga; lägga bort; passa; passa i; passa ihop med; passa in; passa in i; placera; prata in i; stoppa in; ställa
engarzar ta ned; ta ner lägga bort; placera
hacer ta ned; ta ner designa; fabricera; frambringa; förrätta; göra; knäppa upp; konstruera; lösa upp; producera; sammanställa; skapa; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; sätta ihop; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa
hacer arreglos musicales ta ned; ta ner
invertir ta ned; ta ner använda; bekläda; invertera; investera; nyttja; tillgodogöra sig; vända
jugar ta ned; ta ner bli färdig med; chansa; fullfölja tävlingen; komma i mål; riskera; spela teater; ta en risk; ta kål på; uppträda; våga
mover ta ned; ta ner baxa; beröra; blanda; bryta; bända; driva framåt; flytta; flytta bort; knuffa vidare; kärna; lyfta med hävstång; lägga ner; mixa; mobilisera; råka; röra; röra om; skaka upp; sätta ner; träffa; tränga framåt; åka vidare
pagar ta ned; ta ner avbetala; belöna; betala; betala av; betala för ens fel; betala ut; bära kostnaden för; deponera; efterskänka; erlägga; göra upp; hälla; insätta; klara upp; komma fram med; remittera; remittera pengar; spendera; stänka; tilldela; utbetala; återvisa; översända
poner ta ned; ta ner anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
publicar ta ned; ta ner annonsera; anslå; förkunna; förlägga; ge ut; göra bekant; lägga ner; låta bli synlig; låta synas; offentliggöra; proklamera; publicera; sätta ner; utge
reducir ta ned; ta ner avta; begränsa; blekna; bringa tillbaka; förgå; gå utför; göra det mindre; göra mindre; hålla fängslad; inskränka; korta in; krympa; minska; reducera; sjunka; skada; slakna; slappa; släppa på; sänka; tvinga tillbaka; vålla skada
situar ta ned; ta ner anlägga; anvisa; bestämma; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ritka rätt; ställa; sätta; sätta ner; tilldela
tender ta ned; ta ner hänga ner; tendera; vara benägen att; vara böjd att; vara inklinerad
tumbar ta ned; ta ner dra ner; knuffa ner; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; slå omkull; stöta omkull
ubicar ta ned; ta ner anvisa; bestämma; förlägga; stationera; tilldela

Sinónimos de "ta ned":


Traducciones relacionadas de ta ned