Sueco

Traducciones detalladas de till de sueco a español

till:

till adj.

  1. till (i riktning mot)
    para; a; hacia
  2. till
  3. till
    para; a
  4. till (; hos)
    por

Translation Matrix for till:

OtherTraducciones relacionadasOther Translations
hasta till; tills
hasta que till; tills
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
a i riktning mot; till cirka; för att;
de ahí till därav; därför att; därifrån; därur; härav; till det; ut; ut därifrån
hacia i riktning mot; till att; därborta
hacia ahí till
hasta hittills; såvitt; ännu så länge; även
hasta que tills
para i riktning mot; till framför; framfört
por hos; ; till cirka; framför; framfört; från; för; för att; inte längre aktuellt; passerad; ; över
por ahí till därifrån; därur; ut; ut därifrån

Sinónimos de "till":


Wiktionary: till


Cross Translation:
FromToVia
till en into — producing, becoming
till tomar take — to grab and move to oneself
till a; hacia to — in the direction of, and arriving at
till a to — used after certain adjectives to indicate a relationship
till a to — used to indicate ratios
till a to — used to indicate the indirect object
till hacia toward — in the direction of
till para toward — for the purpose of
till a; hacia; hasta up to — against, next to, near, towards
till escribir write — to send a letter to
till en; junto a anPräposition des Ortes; mit dem Akkusativ (zur Anzeige der Richtung): bestimmt ein Ziel, einen Zielpunkt, mit welchem etw. in Berührung kommt
till en; junto a anPräposition des Ortes; mit dem Dativ (zur Anzeige der Lage): bestimmt einen Ort, mit dem etw. in Berührung ist
till en; junto a anObjekt-Präposition (mit bestimmten Verben); mit dem Akkusativ: zeigt eine virtuelle Richtung an
till hasta bislokal: bezeichnet das Ziel
till por; para fürmit Akkusativ: etwas oder jemand ist an etwas jemanden gerichtet, bestimmt, zugeordnet
till hacia nach — in Richtung (mit Dativ oder adverbialer Bestimmung des Ortes)
till en; en cuanto a; por lo tocante a; respecto de; acerca de; sobre; dentro de; a; hacia enTraductions à trier suivant le sens

Traducciones relacionadas de till