Sueco

Traducciones detalladas de tilldela de sueco a español

tilldela:

Conjugaciones de tilldela:

presens
 1. tilldelar
 2. tilldelar
 3. tilldelar
 4. tilldelar
 5. tilldelar
 6. tilldelar
imperfekt
 1. tilldelade
 2. tilldelade
 3. tilldelade
 4. tilldelade
 5. tilldelade
 6. tilldelade
framtid 1
 1. kommer att tilldela
 2. kommer att tilldela
 3. kommer att tilldela
 4. kommer att tilldela
 5. kommer att tilldela
 6. kommer att tilldela
framtid 2
 1. skall tilldela
 2. skall tilldela
 3. skall tilldela
 4. skall tilldela
 5. skall tilldela
 6. skall tilldela
conditional
 1. skulle tilldela
 2. skulle tilldela
 3. skulle tilldela
 4. skulle tilldela
 5. skulle tilldela
 6. skulle tilldela
perfekt particip
 1. har tilldelat
 2. har tilldelat
 3. har tilldelat
 4. har tilldelat
 5. har tilldelat
 6. har tilldelat
imperfekt particip
 1. hade tilldelat
 2. hade tilldelat
 3. hade tilldelat
 4. hade tilldelat
 5. hade tilldelat
 6. hade tilldelat
blandad
 1. tilldela!
 2. tilldela!
 3. tilldelad
 4. tilldelande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

tilldela

 1. tilldela

Translation Matrix for tilldela:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
aprender studerande
causar orsakande
ceder utstreckande
colocar sätta ner
delegar ordna upp
destinar fristående
fijar befästiga; säkra
pagar böter
saber duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; skicklighet
VerbTraducciones relacionadasOther Translations
acceder tilldela ankomma; anlända; bejaka; bevilja; bidraga; borra igenom; föra in; förhöra; ge upp; gå in; gå med på; infoga; inleverera; kliva in; komma in; lämna in; lämna tillbaka; passa in; penetrera; samstämma; samtycka till; skjuta in; tillåta; utfråga; öka
acceder a tilldela bevilja; foga sig; förhöra; rätta sig efter; tillåta; utfråga
administrar medicamentos administrera; dela ut; sköta; tilldela
admitir tilldela acceptera; avbetala; bejaka; bekänna; belöna; betala; erkänna; erlägga; foga sig; godkänna; låta komma in; medge; rätta sig efter; samtycka till; släppa in; tillåta; tolerera
aprender tilldela förhöra; lära; praktisera; studera; utfråga; öva
asignar tilldela allokera; indikera; knäppa upp; lösa upp; mappa; peka; peka på; sno upp; sprätta upp; spänna av; visa
atender a tilldela behandla; bry sig om; förhöra; höra på; lyda; lystna noggrannt; lystna uppmerksamt; sköta; sörja för; ta hand om; utfråga
atribuir tilldela förebrå; klandra; tillsätta; tillägga
causar tilldela; tillfoga anstifta; få till stånd; föranleda; förorsaka; hetsa; orsaka; provocera; reta; uppröra; utlösa; åstadkomma
ceder tilldela avstå; avträda; bana väg för; bryta ihop; falla ihop; fly; flykta; ge upp; kollapsa; lasta över på någon annan; leverera; lämna; lämna in; lämna åt någon annan; släppa; spänna; sträcka; sträcka ut; täta; uppge; utlämna; vika; vika undan; överge; överräcka
colocar anvisa; bestämma; tilldela anlägga; anordna; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; utstaka
cumplir con tilldela dölja; foga sig; följa; förhöra; lyda; rätta sig efter; tillåta; täcka över; utfråga
dar tilldela; tillfoga administrera; betala ut; dela ut; distribuera; donera; förhöra; förse; förvalta; ge; ge en present; handha; införskaffa; leverera; lämna över; remittera pengar; räcka; skaffa; skicka; skicka med; skänka; svänga; tillföra; tillhandahålla; tillåta; utfråga; utöva; vända sig; överlämna; överräcka
deber de ser tilldela förhöra; utfråga
delegar tilldela befullmäktiga; delegera; förordna
destinar anvisa; bestämma; tilldela ackomodera; anordna; arrangera; bjuda någon logi; föra in; förlägga; installera; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; ordna; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; ställa till med; sätta ner; ta ned; ta ner
determinar anvisa; bestämma; tilldela bestämma; dekorera; pryda; pynta; skilja på varandra
dividir en lotes tilldela
encuestar tilldela förhöra; utfråga
entrevistar tilldela interviewa
establecer anvisa; bestämma; tilldela anordna; arrangera; bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; kolonisera; ordna; organisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; ställa till med; sätta igång; tillsätta; upprätta
extender tilldela breda; breda ut; bygga ut; dela ut; distribuera; dra uppmärksamhet; föröka sig; lägga till; sprida; sprida ut; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vara uppfallande; vidga; ökas
fijar anvisa; bestämma; tilldela besanna; bestämma; diktera; ertappa; fastbinda; fastknyta; fastnåla; fästa; fästa vid; fånga; föreskriva; förestava; godgöra; häfta; häfta ihop; intyga; iståndsätta; klibba; klistra; laga; reparera; sätta fast; återställa
infligir tilldela; tillfoga
invitar a salir a una tilldela
localizar anvisa; bestämma; tilldela efterforska; finna; ritka rätt; uppspåra
pagar tilldela avbetala; belöna; betala; betala av; betala för ens fel; betala ut; bära kostnaden för; deponera; efterskänka; erlägga; göra upp; hälla; insätta; klara upp; komma fram med; remittera; remittera pengar; spendera; stänka; ta ned; ta ner; utbetala; återvisa; översända
permitir tilldela acceptera; auktorisera; bemyndiga; bevilja; ge efter för; låta ske; stå ut med; ta; tillåta; tåla; underkasta sig
poner anvisa; bestämma; tilldela anordna; använda; använda sig utav; arrangera; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tillgodogöra sig; tända på; visa
preguntar la lección tilldela
prestar atención a tilldela höra på; lystna noggrannt; lystna uppmerksamt
reconocer tilldela bejaka; fatta; förhöra; förnya; göra klart för sig; göra ny igen; ha en åsikt om; identificera; igenkänna; inleverera; inse; inspektera; kontrollera; lämna in; lämna tillbaka; medge; renovera; restaurera; samtycka till; undersöka; utforska; utfråga; utvärdera; återuppliva
redistribuir terrenos anslå; omfördela; tilldela
repartir tilldela avsända; behandla; beordra; dela upp; dela ut; distribuera; fördela; ge; gruppera; klyva sönder; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; skicka runt; sända; sönderdela; överlämna
repasar la lección tilldela
saber tilldela förhöra; känna; utfråga; vara bekant med; vara kapabel; veta
ser de tilldela förhöra; höra hemma; tillhöra; utfråga
situar anvisa; bestämma; tilldela anlägga; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ritka rätt; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
transferir tilldela betala via giro; efterskänka; flytta; flytta bort; förflytta; omlokalisera; omplacera; omsätta; remittera; transponera; tvångsförflytta; tänka efter; återvisa; överföra; överföra trådlöst; översända
transmitir tilldela efterlämna; efterskänka; ge; kommunicera; lämna i arv; remittera; sända ut; återvisa; överlämna; överräcka; översända
traspasar tilldela byta om; ge; gå över; korsa; växla om; överlämna; överräcka
ubicar anvisa; bestämma; tilldela förlägga; stationera; ta ned; ta ner

Sinónimos de "tilldela":


Wiktionary: tilldela


Cross Translation:
FromToVia
tilldela conferir confer — bestow
tilldela impartir; dar; transmitir; comunicar; otorgar; conferir erteilen — jemandem etwas zukommen lassen