Sueco

Traducciones detalladas de tumult de sueco a español

tumult:

tumult [-ett] sustantivo

 1. tumult (oljud)
  el ruido; el zumbido; el tumulto; el alboroto; el estruendo; el disturbio; el estrépito
 2. tumult (oljud)
  el ruido; el tumulto; el barullo; el estruendo; la aglomeración; la afluencia; la agitación
 3. tumult (oväsen; förvirring)
  el ruido; el escándalo; el rumor; el barullo; el tumulto; el pitote; la estrepitosidad
 4. tumult (väsen; uppståndelse; rabalder)
  la conmoción; la agitación
 5. tumult (revolt; uppror)
  la algarada; el barullo; el apelotonamiento
 6. tumult (oro; oväsen)
  el alboroto; la agitación; el revuelo
 7. tumult (orolighet; rabalder; väsen)
  el alboroto; el disturbio; la rebelión; la protesta; la conmoción; la resistencia; la oposición; la sublevación; la revuelta; la agitación; el motín; la rebeldía; el disturbios; la trifulca; el tumulto; el pugilato; el amotinamiento
 8. tumult (larm; liv; oväsen; bräk)
  el alboroto; el escándalo; el tam-tam
 9. tumult (rabalder)
  el alboroto

Translation Matrix for tumult:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
afluencia oljud; tumult folkmassa; folksamling; framgångar; hop; inflöde; inströmmande; inströmning; möte; sammankomst; tillflöde; tillströmning
agitación oljud; oro; orolighet; oväsen; rabalder; tumult; uppståndelse; väsen agitation; anläggning till; brådska; dyning; flöde; jäkt; kackalorum; kiv; liv; liv och rörelse; nervositet; oreda; oro; orolighet; oväsen; rusning; skyndande; sorl; stress; ståhej; svårigheter; turbulens; upphetsning; uppjagning; upprörelse; uppståndelse; väsen
aglomeración oljud; tumult agglomeration; ansamling; bebyggelse; blockering; brådska; flöde; förstoppning; förtätning; liv; rusning; stagnation; stockning; stopp; ståhej; väsen
alboroto bräk; larm; liv; oljud; oro; orolighet; oväsen; rabalder; tumult; väsen brådska; bråk; buller; dyning; flöde; kackalorum; kiv; larm; liv; oljud; oordning; oreda; oväsen; rubbning; rusning; rytande; skrikande; sorl; ståhej; störande av friden; störning; tjutande; upprörande; upprört tillstånd; uppståndelse; vrålanede; väsen
algarada revolt; tumult; uppror
amotinamiento orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; motståndsrörelse; resning; revolt; uppror; upprör
apelotonamiento revolt; tumult; uppror
barullo förvirring; oljud; oväsen; revolt; tumult; uppror brådska; dun; fjun; flöde; hela faderullan; klabbet; lek; liv; liv och rörelse; ludd; rasket; rusning; stoj; ståhej; väsen; åsknedslag
conmoción orolighet; rabalder; tumult; uppståndelse; väsen emotion; irritabilitet; jäkt; kackalorum; kiv; känsla; liv; lättretlighet; oordning; oreda; oro; orolighet; oväsen; retlighet; rörelse; sinnesrörelse; sorl; stress; störning; upprörelse; uppståndelse; vågskvalp; vågsvall
disturbio oljud; orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; motståndsrörelse; oordning; oregelbundenhet; regellöshet; resning; revolt; uppror
disturbios orolighet; rabalder; tumult; väsen bekymmer; förvirring; gatuoroligheter; kackalorum; kaos; kiv; kravaller; liv; oordning; oreda; oväsen; problem; sorl; störning; upprörande; uppståndelse; våldsamma utbrott
escándalo bräk; förvirring; larm; liv; oväsen; tumult bråk; hela faderullan; illdåd; klabbet; nidingsdåd; oljud; oväsen; rasket; skandal; skändlighet
estrepitosidad förvirring; oväsen; tumult
estruendo oljud; tumult brus; dån; oljud; oväsen; plötslig explosion; rytande; skrikande; störta ned; tjutande; vindhylande; vrålanede
estrépito oljud; tumult brus; brådska; fläng; jäkt
motín orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; motståndsrörelse; resning; revolt; uppror; upprör
oposición orolighet; rabalder; tumult; väsen felläge; folkuppstånd; försvar; motstånd; motståndskraft; motståndsrörelse; motvind; opposition; resning; revolt; uppror
pitote förvirring; oväsen; tumult
protesta orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; gensaga; invändning; motstånd; motståndskraft; motståndsrörelse; motsättning; motvind; protest; resning; revolt; uppror
pugilato orolighet; rabalder; tumult; väsen
rebeldía orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; motståndsrörelse; resning; revolt; uppror
rebelión orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; motståndsrörelse; resning; revolt; uppror
resistencia orolighet; rabalder; tumult; väsen försvar; hårdhet; mod; motstånd; motståndskraft; motståndsparti; motståndsrörelse; motvind; olaglighet; resistans; resning; revolt; rättsvidrighet; spänstighet; tuffhet; uppror; uthärdning
revuelo oro; oväsen; tumult
revuelta orolighet; rabalder; tumult; väsen böja; böjning; folkuppstånd; kurva; motståndsrörelse; resning; revolt; uppror; vridning
ruido förvirring; oljud; oväsen; tumult brus; buller; intonation; klang; ljud; surr; timbre; ton; tonhöjd
rumor förvirring; oväsen; tumult andrahandsinformation; baktaleri; falskt rykte; hörsägen; oljud; oväsen; rykte; skvaller; smutskastning
sublevación orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; motståndsrörelse; resning; revolt; uppror
tam-tam bräk; larm; liv; oväsen; tumult
trifulca orolighet; rabalder; tumult; väsen folkuppstånd; kackalorum; kiv; liv; motståndsrörelse; oreda; oväsen; resning; revolt; sorl; uppror; uppståndelse
tumulto förvirring; oljud; orolighet; oväsen; rabalder; tumult; väsen bråk; förvirring; kackalorum; kaos; kiv; liv; oljud; oordning; oreda; oväsen; sorl; störning; upprörande; uppståndelse
zumbido oljud; tumult brådska; fläng; jäkt; knuff; puff; sorlande; surr; surrande

Sinónimos de "tumult":


Wiktionary: tumult


Cross Translation:
FromToVia
tumult pelea; tumulto bagarreTraductions à trier suivant le sens.