Sueco

Traducciones detalladas de underhållning de sueco a español

underhållning:

underhållning [-en] sustantivo

  1. underhållning (förströelse)
    el entretenimiento; la animación; la alegría; el divertido; la diversión; el esparcimiento; la dispersión; la distracción; el alborozo
  2. underhållning (nöje)
    el entretenimiento

Translation Matrix for underhållning:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
alborozo förströelse; underhållning förförelse; förlustelse; förtjusning; gladlynthet; glatt lynne; hänryckning; munterhet; nöje; nöjsamhet; ordentlighet; ordning; rolighet; skoj; skojighet; översvallande glädje
alegría förströelse; underhållning festligt; förlustelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; glädje; glättighet; livslust; munterhet; nöje; nöjsamhet; rolighet; skoj; skojighet; sorglöshet; upptåg
animación förströelse; underhållning animering; brådska; flöde; förlustelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; inspiration; liv; munterhet; nöje; nöjsamhet; ordentlighet; ordning; rolighet; rusning; skojighet; ståhej; uppmaning; uppmuntran; uppväckande; väsen
dispersión förströelse; underhållning expansion; gleshet; skingring; spridande; utvidgning
distracción förströelse; underhållning avbrott; avkommande; avkopplande; avledningsmanöver; avslappande; bortkommen; förströelse; intervall; nonchalans; något som distraherar; oförsiktighet; ouppmärksamhet; tankefattighet; tanklöshet; underhållande; vara tankeställd
diversión förströelse; underhållning attraktion; avkopplande; avslappande; förströelse; gladhet; gladlynthet; glatt lynne; glädje; glättighet; munterhet; något som distraherar; nöje; skoj; upptåg
divertido förströelse; underhållning
entretenimiento förströelse; nöje; underhållning avbrott; dialog; elektrisk urladdning; hjälp; hobby; intervall; intervju; konversation; medverkan; nöje; samspråk; stöd; tidsfördriv; underhållande; understöd
esparcimiento förströelse; underhållning avbrott; elektrisk urladdning; intervall
OtherTraducciones relacionadasOther Translations
alegría glädje
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
divertido angenäm; angenämt; behaglig; behagligt; glad; glatt; gulligt; humoristisk; humoristiskt; komisk; komiskt; kul; kult; livligt; lustig; lustigt; munter; muntert; njutbart; roande; rolig; roligt; skojfrisk; skojfriskt; skojig; skojigt; skälmaktigt; skämtsam; söt; sött; trevlig; trevligt; uppslupet

Sinónimos de "underhållning":


Traducciones relacionadas de underhållning