Sueco

Traducciones detalladas de uppdrag de sueco a español

uppdrag:

uppdrag [-ett] sustantivo

 1. uppdrag (instruktion; order)
  la tarea; la ordenes; el encargo; la instrucciones
 2. uppdrag
  el mandamiento
 3. uppdrag (fall)
  el caso
  • caso [el ~] sustantivo
 4. uppdrag (order)
  la comisiones; el comités
 5. uppdrag (mandat)
  el poderes; la órdenes; el mandatos
 6. uppdrag (bemyndigande; ärende; anförtroende)
  la contratación; el nombramiento; el nombramiento de oficial

Translation Matrix for uppdrag:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
caso fall; uppdrag affär; evenemang; fall; händelse; högtidligt tillfälle; incident; jobb; problem; rättsfråga; stridsfråga; tilldragelse; tillfälle; ärende
comisiones order; uppdrag kommisioner
comités order; uppdrag kommisioner
contratación anförtroende; bemyndigande; uppdrag; ärende anställning; tillsättning; utnämning
encargo instruktion; order; uppdrag anvisning; befallning; fullmakt; föreskrift; instruktion; kungörelse; mandera; order; stickreplik; tillkännagivande; undervisning; uppgift; vink
instrucciones instruktion; order; uppdrag bruksanvisning; handbok; instruktionsbok; manual
mandamiento uppdrag befallning; kommando
mandatos mandat; uppdrag tjänsteuppdrag
nombramiento anförtroende; bemyndigande; uppdrag; ärende anställning; jobb; tillsättning; utnämning
nombramiento de oficial anförtroende; bemyndigande; uppdrag; ärende
ordenes instruktion; order; uppdrag befallning; order
poderes mandat; uppdrag fullmakter; krafter
tarea instruktion; order; uppdrag anvisning; armé order; att göra-poster; befallning; fritidssysselsättning; föreskrift; hobby; instruktion; order; undervisning; uppgift; uppgifter
órdenes mandat; uppdrag tjänsteuppdrag

Sinónimos de "uppdrag":


Wiktionary: uppdrag


Cross Translation:
FromToVia
uppdrag tarea assignment — position to which someone is assigned
uppdrag tarea job — task
uppdrag misión mission — set of tasks that fulfills a purpose
uppdrag búsqueda quest — journey or effort in pursuit of a goal
uppdrag orden; encargo Auftragallgemein: mündliche oder schriftliche Aufforderungen einer Stelle oder einer Person an eine andere Stelle oder Person

Traducciones relacionadas de uppdrag