Sueco

Traducciones detalladas de övad de sueco a francés

övad:


Translation Matrix for övad:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
autorisé auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat accepterad; accepterat; auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; tillåtligt; tolererbar; tolererbart; utslagsgivande; övertygande
compétent auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfarenhet; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; mäktigt; sakkunnig
habilité auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
licite auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten
légitime auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; rättvis; rättvist; sporstligt; tillerkänt rätten; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; övertygande
qualifié auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; formad; format; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; sakkunnig; vant

övad forma de öva:

öva verbo (övar, övade, övat)

 1. öva
  exercer; entraîner; répéter
  • exercer verbo (exerce, exerces, exerçons, exercez, )
  • entraîner verbo (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • répéter verbo (répète, répètes, répétons, répétez, )
 2. öva (träna)
  entraîner; exercer; faire des exercices; s'entraîner; s'exercer
  • entraîner verbo (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • exercer verbo (exerce, exerces, exerçons, exercez, )
  • s'entraîner verbo
  • s'exercer verbo
 3. öva (träna)
  entraîner; instruire; former; éduquer
  • entraîner verbo (entraîne, entraînes, entraînons, entraînez, )
  • instruire verbo (instruis, instruit, instruisons, instruisez, )
  • former verbo (forme, formes, formons, formez, )
  • éduquer verbo (éduque, éduques, éduquons, éduquez, )
 4. öva (praktisera; studera)
  étudier; apprendre; travailler; s'entraîner à; faire l'apprentissage de
  • étudier verbo (étudie, étudies, étudions, étudiez, )
  • apprendre verbo (apprends, apprend, apprenons, apprenez, )
  • travailler verbo (travaille, travailles, travaillons, travaillez, )
 5. öva (repetera)
  répéter; exercer; s'entraîner
  • répéter verbo (répète, répètes, répétons, répétez, )
  • exercer verbo (exerce, exerces, exerçons, exercez, )
  • s'entraîner verbo
 6. öva (undervisa; träna; instruera; handleda)
  enseigner
  • enseigner verbo (enseigne, enseignes, enseignons, enseignez, )
 7. öva (exercera; drilla)
  exercer
  • exercer verbo (exerce, exerces, exerçons, exercez, )

Conjugaciones de öva:

presens
 1. övar
 2. övar
 3. övar
 4. övar
 5. övar
 6. övar
imperfekt
 1. övade
 2. övade
 3. övade
 4. övade
 5. övade
 6. övade
framtid 1
 1. kommer att öva
 2. kommer att öva
 3. kommer att öva
 4. kommer att öva
 5. kommer att öva
 6. kommer att öva
framtid 2
 1. skall öva
 2. skall öva
 3. skall öva
 4. skall öva
 5. skall öva
 6. skall öva
conditional
 1. skulle öva
 2. skulle öva
 3. skulle öva
 4. skulle öva
 5. skulle öva
 6. skulle öva
perfekt particip
 1. har övat
 2. har övat
 3. har övat
 4. har övat
 5. har övat
 6. har övat
imperfekt particip
 1. hade övat
 2. hade övat
 3. hade övat
 4. hade övat
 5. hade övat
 6. hade övat
blandad
 1. öva!
 2. öva!
 3. övad
 4. övande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for öva:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
apprendre praktisera; studera; öva berätta; beskriva; bibringa; förklara; förvärva; förvärva en färdighet; hitta på; hålla sig underrättad; lära; lära in; lära sig; lära ut; plugga in; rapportera; skildra; studera; träna; undervisa; upptäcka; utbilda; utfinna; yppa; återberätta
enseigner handleda; instruera; träna; undervisa; öva bibringa; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; lära ut; studera; träna; underrätta; undervisa; utbilda
entraîner träna; öva anföra; bära med sig; dirigera; dra med sig; förleda; hala; leda; locka; lura; lära; narra; släpa; släpa med; släpa med sig; ta bort; torka bort; träna; uppöva; utbilda
exercer drilla; exercera; repetera; träna; öva använda; besitta; dölja; innehava; praktisera; tillämpa; täcka över
faire des exercices träna; öva
faire l'apprentissage de praktisera; studera; öva belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; lära; studera; ta i besittning
former träna; öva designa; forma; föda; hålla sig underrättad; knåda; konstruera; lära; lära sig; modellera; sammanställa; skapa; studera; sätta ihop; undervisa; uppfinna; utbilda
instruire träna; öva bibringa; hålla sig underrättad; informera; instruera; lära; lära sig; lära ut; meddela; rapportera; studera; träna; undervisa; utbilda
répéter repetera; öva aktivera viloläge; börja om; eka; säga efter; ta upp tråden; upprepa; återstarta; återuppta
s'entraîner repetera; träna; öva
s'entraîner à praktisera; studera; öva
s'exercer träna; öva
travailler praktisera; studera; öva arbeta; arbeta som städhjälp; forma; knåda; modellera; städa
éduquer träna; öva föda; lära; undervisa; utbilda
étudier praktisera; studera; öva efterforska; forska; förhöra; gå igenom; höra; inspektera; kolla; lära; lära in; läsa; plugga in; studera; testa; undersöka; utforska

Wiktionary: öva


Cross Translation:
FromToVia
öva exercer exercise — to perform activities to develop skills
öva entrainer; s'entrainer practice — to repeat an activity as a way of improving one's skill
öva pratiquer practice — to perform or execute a craft or skill
öva → s'entraîner; entraîner; exercer train — to practice an ability
öva exercer üben — eine Tätigkeit wiederholen, um einen Lernprozess einzuleiten und eine Fähigkeit zu lernen