Sueco

Traducciones detalladas de allmänt de sueco a francés

allmänt:

allmänt

  1. allmänt (G)
    G

Translation Matrix for allmänt:

NounTraducciones relacionadasOther Translations
courant avdrift; bäck; elektricitet; flod; havsström; intellektuell trend; liten ström; ström; strömning
général allmän; befälhavare; general
AdjectiveTraducciones relacionadasOther Translations
global allmänt; generell; grov; grovt; på det hela taget; simpel; simpelt global
Not SpecifiedTraducciones relacionadasOther Translations
G G; allmänt
à la mode elegant
ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
approximatif allmänt; grov; grovt; simpel; simpelt
approximativement allmänt; grov; grovt; simpel; simpelt
ayant cours allmänt; gängse; vanlig; vanligt
banal allmänt; gängse; vanlig; vanligt alldaglig; alldagligt; banalt; betydelselöst; betydelslöst; billig; billigt; grov; grovt; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; liten; litet; meningslös; meningslöst; minimal; minimalt; oanständig; oanständigt; obetydlig; obetydligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; oviktig; oviktigt; plump; plumpt; rått; snuskig; snuskigt; tomt; trivial; trivialt; under bältet; vanligt; vulgärt
commun allmän; allmänt; gängse; vanlig; vanligt alldaglig; alldagligt; allihopa; alltsammans; billig; billigt; delad; delat; gemensam; gemensamt; grått; ihop; med varandra; normalt; ordinärt; regelrätt; tillhörande till en grupp; tillsammans; trivial; trivialt; typiskt; vanlig; vanligt; vulgärt
courant allmän; allmänt; gängse; vanlig; vanligt alldaglig; alldagligt; cirkulerande; elak; elakt; flytande; flytandet; grått; hoppande; hoppandet; kontinuerlig; kontinuerligt; låg; lågt; nedrigt; normalt; nuvarande; närvarande; ont; ordinärt; regelrätt; springande; strömmandet; trivial; trivialt; typiskt; vanlig; vanligt
d'usage allmän; allmänt; gängse; vanlig; vanligt elak; elakt; låg; lågt; nedrigt; normalt; ont; regelrätt; typiskt; vanlig; vanligt
dans l'ensemble allmänt; generell; på det hela taget
de mise allmänt; gängse; vanlig; vanligt normalt; regelrätt; typiskt; vanlig; vanligt
dernier cri allmänt; gängse; vanlig; vanligt direkt; modern; modernt
décisif allmänt avgörande; beslutsam; beslutsamt; huvudsaklig; huvudsakligt; kardinal-; ledande; ledandet; livsnödvändig; livsnödvändigt; måste; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; oåterkallelig; oåterkalleligt; tongivande; tongivandet; väsentlig; väsentligt
déterminant allmänt beslutsam; beslutsamt
en général allmänt; generell; på det hela taget allmänt talat; generellt; huvudsaklig; huvudsakligt; i allmänhet; mestadels; oftast; som regel; vanligen; vanligtvis
globalement allmänt; generell; grov; grovt; på det hela taget; simpel; simpelt
général allmänt; generell; på det hela taget generellt; som regel; tillhörande till en grupp; vanligen
généralement allmänt; generell; på det hela taget generellt; huvudsaklig; huvudsakligt; mestadels; oftast; som regel; vanligen; vanligtvis
généralement admis allmänt; gängse; vanlig; vanligt elak; elakt; låg; lågt; nedrigt; normalt; ont; regelrätt; typiskt; vanlig; vanligt
habituel allmän; allmänt; gängse; vanlig; vanligt elak; elakt; konventionell; konventionellt; låg; lågt; nedrigt; normalt; ont; regelrätt; sedvanligt; traditionellt; traditionsbunden; traditionsbundet; typiskt; vanlig; vanligt
mondain allmänt; gängse; vanlig; vanligt modern; modernt; sofistikerad; sofistikerat; värdslig; värdsligt; världsklok; världsklokt; värlsvist
normal allmän; allmänt; gängse; vanlig; vanligt alldaglig; alldagligt; elak; elakt; grått; låg; lågt; nedrigt; normalt; ont; ordinärt; regelrätt; trivial; trivialt; typiskt; vanlig; vanligt
négociable allmänt; gängse; vanlig; vanligt bokbar; bokbart; möjlig att sälja; möjligt att marknadsföra; möjligt att sälja; säljbar; säljbart
ordinaire allmän; allmänt; vanligt alldaglig; alldagligt; billig; billigt; elak; elakt; enkel avkommande; enkelt avkommande; falsk; falskt; grått; lätt; låg; lågt; nedrigt; ont; ordinärt; orörd utav; orört utav; trivial; trivialt; vanlig; vanligt; vulgärt
usuel allmänt; gängse; vanlig; vanligt elak; elakt; låg; lågt; nedrigt; normalt; ont; regelrätt; typiskt; vanlig; vanligt
vendable allmänt; gängse; vanlig; vanligt möjlig att sälja; möjligt att marknadsföra; möjligt att sälja; säljbar; säljbart
à la mode allmänt; gängse; vanlig; vanligt chic; chict; fashionabel; fashionabelt; modemedveten; modemedvetet; moderiktig; moderiktigt; modern; modernt; tidsenligt; trendig; trendigt

Sinónimos de "allmänt":


Traducciones relacionadas de allmänt