Sueco

Traducciones detalladas de auktoriserat de sueco a francés

auktoriserat:


Translation Matrix for auktoriserat:

ModifierTraducciones relacionadasOther Translations
autorisé auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat accepterad; accepterat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimt; tillerkänt rätten; tillåtligt; tolererbar; tolererbart; utslagsgivande; övertygande
compétent auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfarenhet; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; mäktigt; sakkunnig
habilité auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat
licite auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimt; tillerkänt rätten
légitime auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimt; rättmätig; rättmätigt; rättvis; rättvist; sporstligt; tillerkänt rätten; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; övertygande
qualifié auktoriserad; auktoriserat; kompetent; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; formad; format; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; sakkunnig; vant

auktoriserat forma de auktorisera:

auktorisera verbo (auktoriserar, auktoriserade, auktoriserat)

 1. auktorisera (befoga; bemyndiga)
  permettre; approuver; autoriser; ratifier; consentir; habiliter; rendre légitime
  • permettre verbo (permets, permet, permettons, permettez, )
  • approuver verbo (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • autoriser verbo (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • ratifier verbo (ratifie, ratifies, ratifions, ratifiez, )
  • consentir verbo (consens, consent, consentons, consentez, )
  • habiliter verbo
 2. auktorisera (godkänna; bemyndiga; befullmäktiga)
  approuver; consentir; donner le feu vert à; autoriser; déclarer bon; permettre
  • approuver verbo (approuve, approuves, approuvons, approuvez, )
  • consentir verbo (consens, consent, consentons, consentez, )
  • autoriser verbo (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • permettre verbo (permets, permet, permettons, permettez, )
 3. auktorisera
  mandater; autoriser; donner mandat à; donner pouvoir de
  • mandater verbo (mandate, mandates, mandatons, mandatez, )
  • autoriser verbo (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
 4. auktorisera (bemyndiga)
  permettre; autoriser; accorder; agréer; octroyer; reconnaître; attribuer; admettre; consentir; tolérer; adjuger; consentir à
  • permettre verbo (permets, permet, permettons, permettez, )
  • autoriser verbo (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • accorder verbo (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • agréer verbo (agrée, agrées, agréons, agréez, )
  • octroyer verbo (octroie, octroies, octroyons, octroyez, )
  • reconnaître verbo (reconnais, reconnaît, reconnaissons, reconnaissez, )
  • attribuer verbo (attribue, attribues, attribuons, attribuez, )
  • admettre verbo (admets, admet, admettons, admettez, )
  • consentir verbo (consens, consent, consentons, consentez, )
  • tolérer verbo (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • adjuger verbo (adjuge, adjuges, adjugeons, adjugez, )
  • consentir à verbo
 5. auktorisera (ge fullmakt åt)
  autoriser; mandater; donner plein pouvoir à
  • autoriser verbo (autorise, autorises, autorisons, autorisez, )
  • mandater verbo (mandate, mandates, mandatons, mandatez, )

Conjugaciones de auktorisera:

presens
 1. auktoriserar
 2. auktoriserar
 3. auktoriserar
 4. auktoriserar
 5. auktoriserar
 6. auktoriserar
imperfekt
 1. auktoriserade
 2. auktoriserade
 3. auktoriserade
 4. auktoriserade
 5. auktoriserade
 6. auktoriserade
framtid 1
 1. kommer att auktorisera
 2. kommer att auktorisera
 3. kommer att auktorisera
 4. kommer att auktorisera
 5. kommer att auktorisera
 6. kommer att auktorisera
framtid 2
 1. skall auktorisera
 2. skall auktorisera
 3. skall auktorisera
 4. skall auktorisera
 5. skall auktorisera
 6. skall auktorisera
conditional
 1. skulle auktorisera
 2. skulle auktorisera
 3. skulle auktorisera
 4. skulle auktorisera
 5. skulle auktorisera
 6. skulle auktorisera
perfekt particip
 1. har auktoriserat
 2. har auktoriserat
 3. har auktoriserat
 4. har auktoriserat
 5. har auktoriserat
 6. har auktoriserat
imperfekt particip
 1. hade auktoriserat
 2. hade auktoriserat
 3. hade auktoriserat
 4. hade auktoriserat
 5. hade auktoriserat
 6. hade auktoriserat
blandad
 1. auktorisera!
 2. auktorisera!
 3. auktoriserad
 4. auktoriserande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for auktorisera:

VerbTraducciones relacionadasOther Translations
accorder auktorisera; bemyndiga avstämma; avstå; avträda; bevilja; donera; foga sig; förlika; försona; ge; justera; komma överens om; rätta sig efter; skänka; ställa in; tilldela; tillåta; uppge; utlämna; överge
adjuger auktorisera; bemyndiga
admettre auktorisera; bemyndiga acceptera; bekänna; ge upp; leverera; lämna in; medge; rekrytera; släppa in; säga saningen; ta emot; tillstå; tillåta; tolerera; överräcka
agréer auktorisera; bemyndiga foga sig; rätta sig efter; stå ut med någonting; tillåta
approuver auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna acceptera; backa upp; bejaka; erkänna; godkänna; gå med på; hålla med; instämma; samstämma; samtycka till; tillåta; vara ense
attribuer auktorisera; bemyndiga tilldela; tillsätta; tillägga
autoriser auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; ge fullmakt åt; godkänna ge behörighet; tillåta; tolerera
consentir auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna avstämma med; backa upp; bejaka; bevilja; försöka; gå med på; göra sitt bästa; hålla med; instämma; lägga manken till; passa; samstämma; samtycka till; tilldela; tillåta; tolerera; vara ense
consentir à auktorisera; bemyndiga avtala; foga sig; rätta sig efter; tillåta; överenskomma
donner le feu vert à auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna
donner mandat à auktorisera
donner plein pouvoir à auktorisera; ge fullmakt åt
donner pouvoir de auktorisera
déclarer bon auktorisera; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna tillåta
habiliter auktorisera; befoga; bemyndiga
mandater auktorisera; ge fullmakt åt
octroyer auktorisera; bemyndiga lära; tillåta
permettre auktorisera; befoga; befullmäktiga; bemyndiga; godkänna foga sig; gå med på; lära; rätta sig efter; samstämma; samtycka till; tillåta; tolerera
ratifier auktorisera; befoga; bemyndiga acceptera; bekräfta; besegla; erkänna; garantera; godkänna; gå med på; ratificera; samstämma; samtycka till; sanktionera
reconnaître auktorisera; bemyndiga fatta; göra klart för sig; igenkänna; inse; säga saningen; tillstå; upptäcka; utforska
rendre légitime auktorisera; befoga; bemyndiga
tolérer auktorisera; bemyndiga bära; fördraga; lida; lära; orka; tillåta; tolerera; tåla; uthärda; utstå

Sinónimos de "auktorisera":


Wiktionary: auktorisera

auktorisera
verb
 1. (vieilli) revêtir d’une autorité.

Cross Translation:
FromToVia
auktorisera accréditer; autoriser autorisieren — jemanden berechtigen, bevollmächtigen